Xanım İsmayılqızı Azərbaycan, Türkiyə.
Müəllif: YAZARLAR.AZ


15.06.2021


Yumruq kimi birləşib, eyni hədəfə vurub,
Eşq ilə, məhəbbətlə ucalan məbəd qurub,
Çiyin-çiyinə verib yenə də məğrur durub,
Bir ananın övladı - Azərbaycan, Türkiyə.
Qartalın cüt qanadı - Türkiyə, Azərbaycan.
* * *
Ən çətin zamanlarda bir-birinə dost, yoldaş,
Siyasət meydanında əqidəbir vətəndaş,
Böyükdən kiçiyədək hər bir mənada sirdaş,
Dili bir, amalı bir - Azərbaycan, Türkiyə.
İkisi bir ürəkdir - Türkiyə, Azərbaycan.
* * *
Elə bir qüvvədir ki, addımında fəxarət,
Bu birliyin gücündə birləşibdi həqiqət,
Kökündə sədaqət var, canındadı ədalət,
Bir millət, iki dövlət - Azərbaycan, Türkiyə.
Bu birlikdədir qüdrət - Türkiyə, Azərbaycan.
* * *
Ordusu var, gücü var, səsi xalqın səsidir,
Bir-birini sevməsi ən böyük qüvvəsidir,
Həm möhür, həm and yeri tək bircə kəlməsidir.
Dostluğu sarsılmayan - Azərbaycan, Türkiyə.
İki bədəndə bir can - Türkiyə, Azərbaycan.
* * *
Bu dostluq yenə böyük sınağa sinə gərdi,
Qardaşlığın əbədi olduğunu göstərdi,
Əsrlərlə bir olmaq, doğma olmaq hünərdi.
Qana köç edən yaddaş - Azərbaycan, Türkiyə.
Bir ruhda iki qardaş - Türkiyə, Azərbaycan.
Müəllif Xanım İsmayılqızı
YAZARLAR.AZ

3 dəfə oxundu

Axtarış