YOL GÖSTƏR
Müəllif: Zaur USTAC


28.03.2018
Əcəb xalın var imiş, tər sinədə
Gözəlliklər tək-tək çıxır aşkara.
Xoş vaxtına düşüb, qələm çəkəndə
Heç nə əskiltməyib, şükür Muxtara...
* * *
Mələklər darayıb qara tellərin,
Nabatdan yonulub şümşad əllərin,
Sənintək gülərüz, gözəl dilbərin,
Hüsnündə eyib yox, adam axtara.
* * *
Deyirlər xalların olur xatası,
Sirlidir Zaurun yeni butası,
Bir dəryasan, naməlum çox adası,
Səyyah naşı, çətin tapıb qurtara...
24.11.2009. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

7 dəfə oxundu

Axtarış