Haqqımızda

“Yazyarat.com” böyük ədəbiyyat portalıdır. Burada hər bir müəllif öz əsərini sərbəst şəkildə yerləşdirə bilər.
Əgər yaradıcılıqla məşğulsunuzsa, qeydiyyatdan keçərək yazdıqlarınızı burada dərc edə bilərsiniz.İdeya müəllifi: Firuz Mustafa,

  • Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi
  • “Humay” mükafatı laureatı.
  • İki dəfə C.Cabbarlı mükafatı l.,
  • Qafqaz Yazıçıları Klubunun üzvü
  • Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü

Statistika

Portalda 186 müəllif qeydiyyatdan keçmişdir. Hazırda saytımızda 1696 əsər dərc edilib.
Qaydalar və qeydlər

Saytda dini, irqi, milli, etnik ayrıseçkiliyi təqdir edən, habelə ekstremizmi və separatizmi təbliğ edən yazılara icazə verilmir.
Saytın rəhbərliyi ilin sonunda ən çox oxunan yazıları sayğacdakı konkret qeydlərə əsasən müəyyən edəcək və mükafatlandırılacaq.

Əlaqə

Tələb, təklif və şikayətləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir.


Müəllif Hüquqları © 2017 -2024 YazYarat