Vüsal Şabizadə

tənqidçi-filoloq

Sabir Rüstəmxanlının “Orxonla Görüş” Poemasında Türkçülüyün Tərənnümü

Azərbaycan ədəbiyyatında S.Vurğun, B.Vahabzadə, N.Xəzri, Qabil, N.Həsənzadə və s. kimi söz ustadları milli soykökümüzlə-türkçülüklə bağlı maraqlı və orijinal əsərlər yazmışlar. Türkçülüyün tərənnümü bütün dövrlərdə aktual......

Əzizə Cəfərzadənin "Aləmdə səsim var mənim" romanında etnoqrafik mərasimlər

Tarixi mənbə və materiallar olmadan hər hansı xalqın etnoqrafiyasından söhbət gedə bilməz. Bu materiallar müxtəlifdir. Bunlardan biri də bədii əsərlərdir. Bədii əsərlər yarandığı dövrün etnoqrafiyasını......

Davud dayının düyəsi

Daşdəmir dördüncü dərəcəli dəli idi. Dərbənd dəlixanasında dəlilərə dərs deyirdi. Dərbənddə dəlilərlə dolanmırdı deyə, doxsan doqquzun dekabrın dördündə doğma diyarı Dəllərə döndü. Daşdəmirin dədəsi Davud......

Bəxiyar Vahabzadənin yaradıcılığında ana dilimizin mövqeyi (bəzi nəzəri məsələl...

Dil həmişə milli özünü dərk etmə baxımından xalqın tarixində aparıcı mövqe tutmuşdur. Azərbaycan ədəbi dil tarixinə qiyabi səyahət etsək,o dövrün Azərbaycan dili ilə, müasir Azərbaycan......