Mikayıl Bozalqanlı

Mən Müxalıfət Deyıləm

Azadlığa, sülhə, haqqa, Mən müxalifət deyiləm. Birgə “Yox” deyək nahaqqa - Mən müxalifət deyiləm. Xalqa sahib çıxanlara, Özü kmi baxanlara, Bir məcrada axanlara - Mən......

Nədi

Kim yedirtdi, kim içirtdi - Bu dünya sərxoşdu, ? Niyə susur göyün üzü - Göy qübbəsi boşdu, ? Kim verdi bu suyu bizə, Tanış gəlmir......

Ehtıyac

Abırı, isməti, namusu, arı, Çəkər, ayaqlara salar . Sındırar hökmüylə çox etibarı, Dəyər dəyməzinə alar . Mərdi namərdlərə diz də çökdürər, Məğrurun gözündən yaş da......