Sibir

(poema) “Hər quyunun qarğısı var, Hələ ki laldı dünyada”. Yenə o , O də adamlar yaşasa da, nə o adamların it dəftərində adı var,......