Cəmilə Allahverdiyeva

Əməkdar artist

Azərbaycan Dövlət Kukla teatrı

nağıl - şeirlər

Nağıl № 21 Damdabaca, Qaranlıqda, işıqda gəl, Gizlində yox, aşkarda gəl. Mən gətirməyim özün gəl... Sözümdə yox, fikrimdə yox, Gözümdə gəl!.. Gəl, Susqunluğun son həddində,......

Rəhman Əlizadə - Teatr...

Rəhman Əlizadə – Teatr... ...Teatrda əsas üç mərhələdir, özünü təsdiq, özünü ifadə və ən çətini “teatra ibadət” mərhələsidir. Hər yaradıcı adama qismət olmur özünü teatra......

Nağıl № 33

Mən bu gün Sabahı sevəcəyəm... Və sevgi istəyəcəyəm! O məni sevməzsə, Sevgimi verməzsə, O gün, O gün, - sabahı sevəcəyəm! Və gözləyəcəyəm!.. Mən bir sevgi......

Nağıl № 136

Mart! Xoş gəldin!.. Heyf, qüssəli idim, Pişvazına çıxa, Gəlişinə Sevinə bilmədim. Yox, yox, Sən vaxtında gəlmisən... Məni soruşsan, Mən,- Mən insanlığa dair Nisgillərimi, Umu-küsülərimi, Arzumun......