...
 • Dağların dumanı dağlara qalmaz... (Şeir)
 • Əzizağa Elsevər
 • Dağların dumanı dağlara qalmaz
  Şair qardaşım Əlirza Həsrətə ithaf
  Dağlardan çox yazma, Əlirza Həsrət,
  Dağlar daha qalmaz dumana həsrər.
  Kəlbəcər Günəşdir, Laçın da Aydır,
  Zəngilan yolları qolay-qolaydır.
  Ağdam həsrətində daha boğulmaz,
  Füzuli, Cəbrayıl bir şah damardır,
  Xankəndi- xan kəndi qayıdar bir gün,
  Şuşanın yolları daha hamardır.
  Xocalı həsrətim bükməz belimi,
  Dumandan sıyrılıb qayıdar geri.
  Ay şair, otuz il ərisək də biz,
  Hələ bitməmişik, bitmək qolaymı?
  Ay şair, həsrəti atasan barı,
  Duman da nemətdir- dağların barı.
  Dumandan sıyrılsın Vətən dağları,
  Duman da dağlarsız olmasın barı?!
  Elsevər elindən aralı olmaz,
  El sevən oğulu eli unutmaz.
  Əlirza Həsrətin həsrət dumanı,
  Təbriz yollarına çatmasa solmaz.
  Bakı şəhəri, 05.11.2021.
 • noyabr 2021, Əzizağa E.

 • 55
Qaranlığı Qovanlar (iki pərdəli dram)

Firuz Mustafa

Firuz Mustafa Qaranlığı Qovanlar (iki pərdəli dram) İştirak edirlər: Gülçin müəllimə Rüstəm baba İldırım Nurel Əzizə Zamin Nüşabə Proloq Uzaqdan tank gurultusu, mərmi və güllə......

Vətən.

Hüseynova Şümşəd

Bəli, biz bir gün vətənpərvər oluruq. Sadəcə bir gün faciələri xatırlayır və onu belə layiqincə yerinə yetirmirik. Bu sözlər, təbii ki, hər kəsə aid deyil.......

Nağıl № 136

Cəmilə Allahverdiyeva

Mart! Xoş gəldin!.. Heyf, qüssəli idim, Pişvazına çıxa, Gəlişinə Sevinə bilmədim. Yox, yox, Sən vaxtında gəlmisən... Məni soruşsan, Mən,- Mən insanlığa dair Nisgillərimi, Umu-küsülərimi, Arzumun......

Qarışqa Tələsi

Firuz Mustafa

Qarışqa Tələsi (İki hissəli dramatik komediya) Iştirakçılar: Xanış Amirə Boran Delfinə Birinci hissə Təbiətin mənzərəli guşəsi. Öndə rəqs meydançası. Arxada sanatoriya evciyi (kottec).......

Unudulmayacaq sənətkar xatirələri

Anar Ərtoğrul Burcəliyev

Xalq artisti Məhəmməd Burcəliyevin əziz xatirəsinə Elə səhnə ustası var ki, onun sənət yolu bir teatrın yaradıcılıq yoludur, səhnəyə gətirdiyi hər bir yenilik teatrın yeniliyidir.......

Mədəniyyətimin beşiyi Gəncə

Anar Ərtoğrul Burcəliyev

Hələ Xıx əsrin sonlarında Gəncədə həvəskarlardan ibarət teatr truppası fəaliyyət göstərirdi. 1895-ci ildə yerli həvəskarlar Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hacı Qara” pyesini tamaşaya qoymağa müvəffəq oldular.......

Köhnə yaşıma sözardı, yeni yaşıma sözönü

Firuz Mustafa

Maarifçilər də qiyamçıdır, amma... Ad günü də deyən var, doğum günü də... ... Bəli, mən fevral ayının 18-də doğulmuşam.......

Qısa bioqrafiya. Nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin natamam siyahıs...

Firuz Mustafa

Qısa bioqrafiya. Nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərin natamam siyahısı (Firuz Qədimаlı оğlu Mustаfаyеv) nasir, dramaturq, filosof Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Həyatı......

Necə sevməyim səni?

Hüseynova Şümşəd

Sən Tanrının qulusan Canımdan bir parcasan Sevgi yalan bir oyun Düşünərdim bir zaman Sevgini sən öyrətdin ......

Qum Saatı

Firuz Mustafa

Detektiv “Teatr Bakı-2020 “Teatr Meydanı” Redaktor: H.Hüseynova Bədii tərtibatçı: A. Mustafayev Kitaba yazıçı nın detektiv......