• Qədəmləri mübarək il ( Esse)
 • Əzizağa Elsevər
 • Qədəmləri mübarək il
  ( Esse)
  Sevincli-fərəhli, dərdli- kədərli yurdumuza yeni il gəlir. Üzlərdə-gözlərdə ilıq bir təbəssüm cilvələnir. Yaş üstünə bir yaş da qonur. Təbiət ülviləşir, müdrikləşir, insan ağıla, kamala dolur. Sirli, müəmmalı dünyanın qapıları təzə kəşflərin gözündə, işıqlı qoynunda açılır. İdrakın pillələri daha dərinliklərə enir. Kainat addım-addım dərk olunur. Dünən əlçatmaz, ünyetməz olanlar bu gün adiləşir, sabahkı uğurlara körpü atıb yollar salır. Bu yollardan günlər keçir, aylar ötür, il dolanır. Zamanın karvanı dayanmadan gedir. Nəsillər-nəsillərə qovuşur. Əvəzlənir, dəyişir. Dəyişməyən təkcə bir arzu qalır. Yaşamaq arzusu. Yaşadıqca böyük məqsədlərə, ali ideallara yetmək arzusu. Təzə il həmişə təzə ümidlər, təzə arzular gətirir. Ona görə həmişə gözümüz təzə ilin yollarına dikilir. 12 ayın, 365 günün dərinliklərindən keçib gələn yollara. Bu yollarda büdrəyənimiz də olur. Yıxılıb duranımız da. Durmayanlarsa... o ilin yaddaşında təqvimlənir. Bütləşib, heykəlləşib zamanın qoynuna sığınır. Yaxşılardan yaxşılıq qalır, dastan olur, nəğmə olur, dillərə düşür, ürəkləri dolaşır. Pislərdən pislik qalır. Unudulur. Yaddaşlar təzələnir, xatirələr oyalanır. İnsan yeni il axşamı sanki özü ilə haqq-hesablanır: Nə görmüşəm? Nə etmişəm? Görən məndən o ildə nə qalır?- deyə düşünür. Ürək açıqdırsa, gözlərdən sevgi, məhəbbət yağır. İnsan qanadlanıb uçmaq istəyir. O dəm ona hər şey qənirsiz görünür. Dağlar əzəmətiylə, dərələr dərinliyi ilə ona bağlanır, ormanlar könlünü oxşayır, suların pıçıltısı içindəki həzinliyə qoşulub şirin-şirin köklənir. Bir şərqi, bir sürud üstündə. O nəğmə təzə ilin qədəminə çilənir. O gecə kainat elə bil ki, nəğmə ilə nəfəs alır, nəğmə ilə yaşayır. Axı hər insanın bir nəğməsi olur, ömrün hansı məqamındasa sakit-sakit, için-için oxunur. Nəğmə qurtaranda həyat da qurtarır, ömür də bitir. Gərək uzansın ömürlər, susmasın nəğmələr. Nəğmə insan dünyasından süzülən Vətən gözəlliyi, torpaq istəyidir. Bu istək tükənməz, səngiməz. Nə qədər ki, Vətən var, bu istək də çağlayacaq. Dərdli Qarabağ bu istəyə güzgü tutacaq, Mil, Muğan, Şirvan aynalanacaq. Dədəm Qorqud müdrik-müdrik danışacaq, Koroğlu qeyrəti, Həcər isməti ərənləri təpərləndirəcək. Amalı işıqlılar, istəyi nurlular yeni il axşamında keçmişimizə baş əyib, gələcəyimizin zirvələrinə boylanacaq. Cığırlar yollara qovuşacaq, yollar uzanacaq, bitib-tükənməz olacaq.
  Yeni il axşamında ümidlər qönçələnir, arzular çiçəkləyir, istəklər dil açıb danışır. Kaş bütün istəklər həyata keçəydi, bütün arzular həqiqət olaydı. Silinəydi ürəklərdən kədər-qəm, sevincə bürünəydi aləm. Domokl qılıncı kimi dünyamızın başı üzərində dayanan atom qorxusu daha olmayaydı. Atomun gücü işığa, enerjiyə dönüb evlərə axaydı, nəhəng-nəhəng müəssisələri hərəkətə gətirəydi. Biryolluq hərbi məqsədli atom sınaqlarının üstündən xət çəkilib " Həə, daha qurtardıq səninlə!" deyiləydi. İşım-işım yanan yaşıl-yaşıl yolkaların dövrəsindən başlanan şənliklər bitib-tükənməyəydi. Qapımızı döyən, pəncərəmizdən boylanan yeni il ayağı sayalı olaydı. Göydəki ulduzların, yerdəki otların, çiçəklərin sayı qədər müjdələr gətirəydi. Yer üzünün bütün sakinləri harda yaşamasından asılı olmayaraq, bir dildə- sülh, əmin-amanlıq dilində danışaydı. Uzun-uzadı sərhədlərdəki tikanlı məftilləri saxlayan ürəklərdəki tikanlı düşüncələr itəydi. O taylı-bu taylı Vətən həsrətimiz Araz ağrılarımıza baş qoyub sular boyu itib gedəydi. Əsrlərin lal sükutundan keçib gələn Xudafərin qollarını açıb yenə bizi qucaqlayaydı. Körpülənmək ağrısından dağılan daşlarını inci-inci yaxasına düzəydi. Ulu Təbrizin qaranlıq yolları nurlanıb üzümüzə güləydi, Savalan bir az da qürurlanıb, su deyib ağrı çəkən Urmiyə gölünün sinəsinə bəmbəyaz qar arzularını düzəydi. Yenə sellər-sular çağlayaydı, axaydı. Bütöv TURAN elləri sevincini bölüşüb, bir ürəklə döyünəydi. Açıq sərhədlərdən açıq ürəklə xalqlar bir-birinə əl verib görüşəydi, sevinclərini, kədərlərini də birgə bölüşəydi. Sağalaydı dünyanın Fələstin yaraları, bir də heç vaxt yazılmayaydı yaddaşlara Xirosima, Naqasaki, Osventsim, Maydanek, Buhenvald, Treblinka, Oradur, Liditsa, Babi Yar, Xatın, Salaspils, Xocalı ağrı-acıları. Qarabağım-bağrı qanlım möhnətdən qurtaraydı, içimizi göynədən kədərimiz xoş sabahların qələbə müjdəli sevincindən çiliklənib töküləydi. Qayıdaydıq o yerlərə, qayıdaydıq çiçəkləyən həsrətimizin dumanını dağıtmağa.
  Gəl, Yeni il, uğurlu addımlarla gəl! Gəl ki, işığında ömrümüz-günümüz bəzənsin. Sözümüzün kəsəri daha da artsın, fikrimiz bütövləşsin, gücümüz-qüdrətimiz qaynasın!
  Gəl, təzə il, qədəmlərin mübarək! Gəl, ayağı sayalı addımlarla gəl!
  Bakı şəhəri, 2017, 26 dekabr
 • dekabr 2021, Əzizağa E.

 • 10
Ənvər Paşa və yaxud Savaş fəsli

Firuz Mustafa

Ənvər Ppaşa və yaxud Savaş Fəsli (iki hissəli tarixi dram) Ə n v ə r P a ş a (İsmayıl Ənvər Paşa) U s m......

Bu gün Sərraf Şiruyənin anadan olduğu gündür.

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Şair doğum günündə məzarı başında doğmaları və yaxınları tərəfindən anılıb. Sərraf Şiruyə 1942-ci il......

Sahib Ağagül Oğlu Sailov 90 Illik Yubileyin Mübarək

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Sahib Ağagül oğlu Sailov 1933-cü il may ayının 15-də Salyan rayonunun Çuxanlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Salyan şəhərindəki......

Murad Məmmədov. Özümün özümə hesabatımdır.

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Gecikmiş Etiraf Bu ömür azalmış, keçilmiş yoldu, Gəncliyə bənd oldum, aldandım əbəs. Dünyaya gəlişim xəbərsiz oldu, Qəfil gedişimi kim biləcək bəs?!......

Bütün titulları adından sonra gəlir.

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARALR Bütün titulları adından sonra gəlir Babasına layiq nəvə, atasına layiq oğul, dostlarına layiq dost.... Rəşad Məcid... Təqdimata ehtiyacı olmayan adam. Tanıyan......

Bütün titulları adından sonra gəlir.

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARALR Bütün titulları adından sonra gəlir Babasına layiq nəvə, atasına layiq oğul, dostlarına layiq dost.... Rəşad Məcid... Təqdimata ehtiyacı olmayan adam. Tanıyan......

Rəşad Məcid, yaxud ürəyi dünya qədər genişliyin metafizikası

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Əgər akademik İsa Həbibbəyli bütün tərəflərilə, həqiqətən, dəyərli olan «Bütün yönləri ilə yaradıcı»......

Təvəkkül Goruslu. Qəlbimin başını qisas yalayır.

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazRLAR Eşq Kanıyam Mən Məcnunam, səhrada eşqə bəzəyəm, Təşnələr yatıran dolu kuzəyəm, Ondan ətirliyəm, ondan təzəyəm, Sevdiyim çiçəyin məkanıyam mən. * *......

Çağdaş Poeziyamızım Sayılıb-Seçilən Nümayəndəsi

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Çağdaş Poeziyamızım Sayılıb-Seçilən Nümayəndəsi Söhbət filologiya elmləri doktoru, professor Mahirə Nağıqızından gedir. Mahirə xanım Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin beynəlxalq əlaqələr üzrə......

Kirman Rüstəmli. Şeirlər.

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Gəncliyim qayıt Səpildin yollara məndən xəbərsiz, İtirdim mən səni səndən xəbərsiz. Saçlarım ağardı dəndən xəbərsiz, Sən qayıt ömrümə, gəncliyim qayıt, Qol......