Firuz Mustafa

yazıçı-filosof

https://yazyarat.com/firuz-mustafa/heyati-eserleri-fm

Dəniz Köçü (povest-pritça)

Firuz Mustafanın “Dəniz köçü” əsəri haqda rəylər “Dəniz köçü” povesti müasir dünya nəsrində aparıcı rol oynayan, bədii-fəlsəfi təmayüllərlə səsləşən, bir ümumiləşdirmə tərzində qələmə alınmışdır. İ.......

Морское Кочевье (повесть-притча)

Повесть «Морское кочевье» создана в форме обобщения, которое созвучно с художественно-философскими тенденциями играющими ведущую роль в современной мировой прозе. И. Аббасов, литературовед Произведение Фируза Мустафы......

Onluqlar

1 Oxucum! Adın nə, soyadın nədir? Bilmirəm... Di gəl ki, sözüm sənədir. Ünvanın necədir? Neçədir yaşın? Kişisən, ya qadın, ay canım-gözüm? Bəlkə işin-gücün başından......

Oxşarlar (Yaşıl qurşaq)

Oxşarlar (Yaşıl qurşaq) (İki hissəli dram) Iştirakçılar: Hökmdar Oxşar OxşarIN OxşarI Vəzir VəzirİN OxşarI Qulluqçu QulluqçuNUN OxşarI Sərkərdə SərkərdəNİN OxşarI Hərəm Gənc Şair Qoca Şair......

Yusif Vəziri Əsarətdən Qurtarmaq Lazımdır

Yusif Vəziri Əsarətdən Qurtarmaq Lazımdır Azərbaycannın böyük yazışısı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Nijni Novqorod yaxınlığındakı Suxobezvodnaya adlanan yerdə uyuyan məzarının vətənə gətirilməsi ədibin ruhuna böyük diqqət......

Payız Süvarisi (kinopovest)

Payız Süvarisi (kinopovest) Ən adi günlərin birində Paris şəhərində, lap dəqiq desək, Parisin cənubundakı Monparns məhəlləsində yaşayan iş adamı Jüsten Bursenin başına çox qeyri-adi bir......

Ilğım (İki hissəli dram-fantaziya)

Ilğım (İki hissəli dram-fantaziya) Iştırak Edırlər: Çapar Maya Alpay Ulduzə Nuran Zənci I Hıssə (Emalatxana. Üst-üstə qalaqlanmış şəkillər. Döşəmədə müxtəlif heykəllər, büstlər. Divardan iri dekorativ......

Su Pərisi...

Su Pərisi (İki pərdəli qəmli komediya) İştirakçılar: Su Pərisi (Pəri) Aslan Çərkəz Sоna Qоnşu Kişi KişiYEVİÇ Pоlis Оğlan Rejissоr Birinci pərdə Gəmilərin fit səsi. Tül......

Nəsrin Inkişaf Trayektoriyası...

Nəsrin Inkişaf Trayektoriyası Nəsr. N Əsr. Nə Sirr? Nəsr kompasının əqrəbi hara istiqamətlənib? Bəzən “ədəbi kəşflər”i elmin “məhək daşı”ndan keçirərək yeni “nəticələr” əldə etməyə çalışırlar.......

İsalılar. İsalinskiye

İsalılar Isalilar. İsa babanin neveleri (shecere) Bu dunyada her kes oz kokune beled olmalidir. Haradan geldiyini bilmeyen insan haraya getdiyini de bilmez. Belelikle... Azerbaycan dunyanin......

Ədalət Və Azadlıq Zəka Işığında (müasir dünya problemləri Hegelin “...

Ədalət Və Azadlıq Zəka Işığında (müasir dünya problemləri Hegelin “dünya ruhu” doktrinası kontekstində) “Despotlar heç vaxt azad ola bilməzlər...” (Hegel) Georq Vilhelm Fridrix Hegel (1770-1831)......

Дверь

oткрывающаяся во тьму в эти мгновения словно устала принимать окропленные слезами господа жертвы () (роман. kантата.) ОТ АВТОРА «……» написана в 1987-1988гг. В......

Virtual Arvad (hekayə)

Virtual Arvad (hekayə) Hərəmizə bir kоmpütеr vеriblər. İş yеrində işsizlikdən darıхanda kеçirik mоnitоrun arхasına. Başlayırıq özümüz üçün müхtəlif «оyunlar» оynamağa. Mənim kоmpütеrim intеrnеtə qоşulub. Bоş......

Durna Ovu (hekayə)

Durna Ovu (hekayə) -Abbas, prezident səni gözləyir. Bayaqdan bəri həyətdəki skamyada əyləşib fikrə getmiş Abbas əvvəlcə diksindi, sonra bu xəbəri gətirən ortayaşlı qaraşın adamın, prezidentin......

Ölü Dildə Sevgi Məktubları (hekayə)

Ölü Dildə Sevgi Məktubları (hekayə) Emil Bünyadzadənin xasiyyətində əmələ gələn dəyişiklik ilk növbədə onun arvadı Fəridənin diqqətini çəkmişdi. Sonra bu barədə qonum-qonşular da eşidib-bildilər. Əslində,......

Qatillər (hekayə)

Qatillər (hekayə) Əvvəllər bu qədər doğma olduqlarını bilmirdilər. Vaxt keçdikcə hər şeyi tədricən anlamağa başladılar. Demə, bacı-qardaş imişlər. Onlar bir-biri ilə səssizcə, yalnız özlərinin başa......

Qağayı Kimi (hekayə)

Qağayı Kimi (hekayə) İndi çimərlik də, çimərliyin səs-küyü də arxada qalmışdı. Çingiz molberti yerə qoyub ətrafa nəzər saldı. Arxa tərəf qamışlıq idi. Qarşıda dənizin ləpələri......

Sevgi (elmi-fəlsəfi esse)

Sevgi (elmi-fəlsəfi esse) Qəribə bir hal, üstəlik gülməli bir vəziyyət müşahidə olunmaqdadır: hər birimiz (hər halda çoxluq nəzərdə tutulur) insanın dərin hissi, coşğun duyğusu, qəlb......

Avesta... Avesta...TARİXİN “Avesta” Qitəsi

Tarixin “Avesta” Qitəsi (1) “Zülmət məhvə məhkumdur”. (“Avesta”dan) Yer üzünə adamlar gəlib, səssiz-soraqsız gediblər Yer üzündən. Yer üzündə qəbilələr, şəcərələr, tayfalar, xalqlar məskunlaşıblar- həmin xalqlar,......

At Günü (hekayə - triptix)

At Günü (hekayə - triptix) 1. Qaçış Sanki ayaqları yerdən üzülmüşdü. Uzaqda, yerlə göyün kəsişdiyi yerdə, çəhrayı bir zоlaq vardı və nədənsə dayçaya elə gəlirdi......

Ifritə...

Ifritə (birpərdəli monodram) İştirak edir: Pəvanə Səhnədə Pəvanə. O, ciddi üslubda tikilmiş kişi kostyumundadır. Saçı qısa vurulub. Onun qənşərində - səhnənin nisbətən kənarında çiyninə mantiya......

Nomade Marıtıme (roman–parabole)

Firouz Moustapha Nomade Marıtıme (roman–parabole) Celui qui fait une moindre bonté sera recompansé pour cela et celui qui fait un moindre mal aura la compensation......

A Sea Nomad ( narrative –preacher )

is a well-known writer, dramatist, philosopher and essayist. He is the author of more than 30 books published in different languages.......

دنيز کؤچو (پووئست- پريتچا)

فيروز موصطافا دنيز کؤچو (پووئست- پريتچا) کيم ذره آغيرليغيندا بير خئييرائتسه، اونو(ن صوابيني) گؤتوره جک و کيم ذره آغيرليغيندا بير شر ائتسه، اونو(ن جزاسيني) گؤره......

: Idrakla Hissin Vəhdəti

Sаbır Bəşırоv : Idrakla Hissin Vəhdəti Tаnınmış ədəbiyyаtşünаs və filosof, fəlsəfə dоktоru Sаbir Bəşirоvun bu tədqiqatında nаsir, drаmаturq, esseist və filоsоf Firuz Mustаfаnın yаrаtdıcılığı......

Поэтические ассоциации

Poetik səsləşmələr Фируз Мустафа Redaktor: Şahlo Kasimova görkəmli filosof, nasir, dramaturq və tərcüməçidir. Ədəbi auditoriya onu həm də bir......

Göyəm Kolları. Çiskin

Göyəm Kolları. Çiskin (hekayə) ... İndi tеlеvizоrda göstərilən bu hündür binaya baхdıqca Qaranı tər basırdı, az qalırdı ki, əlinə qəzеt alıb üzünü yеlpikləsin, halbuki çöldə......

Мир Без Границ

Фиpуз МУСТАФА МИР БЕЗ Граhиц tractatus Пpедисловие "Миp без гpаниц" - в некотоpом pоде пpедваpительный набpосок, эскиз будущего миpа, пpичем эскиз неполный, незавеpшенный. Автоp вовсе......

Sərhədsiz Dünya (tractatus)

Sərhədsiz Dünya (tractatus) Hər şey gözəl təfsir olunub. Bu, utopiyadırmı? Qətiyyən! İnandırıcı və məqbul məsələlərdən biridir. Amma məsələnin vahid-məqsədyönlü həlli üçün insanlığa nə qədər vaxt......

Fantast Yazıçının Marsda Dəfni

Fantast Yazıçının Marsda Dəfni (yarımçıq povest haqda hekayə) Qış bir xeyli geşiksə də, nəhayət özünü göstərə bilmişdi. Bu tərəflər bəlkə də çoxdan bəri......

Dünyаnın Rəngi (povest)

“Dünyanın Rəngi” Doğrusu, “Dünyanın rəngi” povestinin yazıldığı tadixi unutmuşdum. Yalnız bu günlərdə, aradan illər keçəndən sonra, əsərin sonuna baxanda hər şeyi olduğu kimi xatırladım. Amma......

Durna Ovu (hekayə)

Durna Ovu (hekayə) -Abbas, prezident səni gözləyir. Bayaqdan bəri həyətdəki skamyada əyləşib fikrə getmiş Abbas əvvəlcə diksindi, sonra bu xəbəri gətirən ortayaşlı qaraşın......

Fotoqraf (monopyes)

Fotoqraf (monopyes) İştirakçı: Fotoqraf Fotostudiya. Foto çəkilişi üçün zəruri avadanlıq və əşyalar gözə dəyir. Hər tərəf fotoşəkillərlə əhatə olunub. Kiçik, orta və iri......

Köhnə Kitablara Elegiya (hekayə)

Köhnə Kitablara Elegiya (hekayə) Rəhmanla kitab dükanında rastlaşdı. Çoxdandı görüşmürdülər. Əvvəlcə bir-birlərinin kef-əhvalını soruşdular. Sonra gənclik illərində olduğu kimi, ciddi danışıq tərzindən yüngül......

Sənə həsr olunur,

Посвящается тебе, Фируз МУСТАФА ...................................................................................... В книге, представленной вниманию читателей, собраны образчики поэзии, т.е. стихи посвященные Фирузу Мустафу. Среди авторов......

Qara Ulduzlar

(İki hissəli dram) Iştırakçılar : Məhbus Qadın Kişi I Hıssə Dəmir şəbəkə ilə əhatə olunmuş məkan. Stol və stullar. Stolun üstündə......

Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı

(Şəxsiyyətin və sözün bütövlüyü) Sənətкar və şəхsiyyət prоblеmi tədqiqatçıları zaman-zaman düşündürmüşdür. Mən bu ziddiyətli və mürəккəb prоblеmin ayrı-ayrı nüansları......

Monohekayələr

Аvtobus-Dövlət Мən hər səhər işə avtоbusla gеdirəm, еlə işdən də avtоbusla qayıdıram. Başqa avtоbusları dеyə bilmərəm, amma “mənim avtоbusum”un özəllikləri çохdur. Bеlə......

Qаpı (каntаtа. rоmаn.)

Firuz Mustаfа zülmətə аçılаn Qаpı sаnкi həmin аnlаrdа tanrının göz yаşlаrı ilə islаnmış qurbаnlаrı qəbul еtməкdən yоrulmuşdu (каntаtа. rоmаn.) Müəllifdən “...Qаpı...” 1987-88-ci illərdə qələmə аlınıb.......

Qloballaşma Və Mədəniyyət

Firuz Mustafa Qloballaşma Və Mədəniyyət Prelyüdiya Qloballaşma... Qlaballaşan dünya... Yəqin ki, günümüzün elmi dövriyyəsində, daha dəqiq desək, terminologiyasında, ən çox işlənən ifadə və sözlər elə......

ДЕСЯТИСТИШИЯ

*** Читатель мой! Кто ты, как тебя зовут? Не знаю…. Но дай-ка, пару слов скажу. Где живешь, в каком краю? Сколько тебе......

Rübailər (rusca)

Fituz Mustafa Часы, время – миф, заблуждение поверь, В столетиях живет мгновение, поверь. Мы во времени не живем, мой друг, В нас живет оно, нет......

Oljas Süleymenov: “Bakı Dünyada Sevdiyim Iki Şəhərdən Biridir”...

Oljas Süleymenov: “Bakı Dünyada Sevdiyim Iki Şəhərdən Biridir”... Sovetlər birliyi təzə çökmüşdü. Bakıdan Qazaxıstanın o zamankı paytaxtı Almaatıya yola düşərkən planımd Oljas Süleymenovla......

Anatоl İmеrmanis «Azərbaycanlılar Təmkinli Adamlardır»

Anatоl İmеrmanis «Azərbaycanlılar Təmkinli Adamlardır» Məşhur latış yazıçısı Anatоl İmеrmanis əvvəllər rəğbət bəslədiyi еrmənilərdən nəyə görə incidi? Xatırlatma: Anatol İmermanis- litva yazıçısı. Şair,......

Rəsul Həmzətovdan Götürmədiyim Müsahibə

Rəsul Həmzətovdan Götürmədiyim Müsahibə Yəqin ki, Sovet dönəminin ən məşhur simaları kosmonovtlar idi. Şübhəsiz ki, həmin pleyadada birinci yerin sahibi Yuri Qaqarin idi.......

Makovelski Zirvəsi

Makovelski Zirvəsi Aleksandr Osipoviç Makovelski. Görkəmli rus və Azərbaycan alimi. Mənşəcə polyakdır. 2 iyul 1884-ci ildə Qrodno şəhərində anadan olmuşdur. 16 dekabr 1969-cu......

Dostoyevski türkdür

Söhbət böyük rus yazıçısının şəcərəsindən gedir Son zamanlar nəinki mətbuat səhifələrində, hətta ciddi elmi-tədqiqat məcmuələrində belə elmə heç bir dəxli olmayan, cəfəng, psevdoelmi,......

Gürcü Yazıçısı Qriqol Robakidze

Gürcü Yazıçısı Qriqol Robakidze Və Onun Üçüncü Sahili Qriqol Robakidze Gürcüstanın böyük ədəbi simalarından biridir. O, öz əsərlərini mükəmməl bildiyi üç dildə- gürcü,......

Достоевский тюрок

Речь пойдет о родословной великого русского писателя В последнее время не только на страницах прессы, но и даже в серьезных научно-исследовательских журналах занимают......

Lаmpа Məsələsi (mim)

Firuz Mustаfа Lаmpа Məsələsi (mim) (qısametrajlı film də çəkmək olar) Musiqi. Səliqəsiz оtаq. Оrtа yаşlаrındа Кişi. О, stоlun üstündəкi qələmdаndаn каrаndаş götürərək divаrdаn аsılmış iri......

“Mişa Dayı” (hekayə)

“Mişa Dayı” (hekayə) Mikayıl Qarayev əsgəri xidməti Sibirdə çəkmişdi. Onun həyatının sonrakı dövrü də şimal şəhərlərindən biri ilə bağlı olmuşdu. Mən Mikayıl Qarayevlə tanış olduğum......

Qara Qutu (Mistik dram)

Qara Qutu (Mistik dram) Iştırak Edirlər: Kişi Məryəm Mariya Yasəmən (Jasmen) Ərəstün (Aristotel) Adamlar (Kişi Və Qadınlar) Doğuluş Və Ya Faciə Musiqi. Səhnənin......

Alın Yazısı (hekayə)

Alın Yazısı (hekayə) Dəniz lap yaхınlıqda idi. Хəstəхananın pəncərəsi sоnsuzluğa uzanan maviliyə açılırdı. Bu maviliyin, sоnsuzluğun saкitliyinə arabir gəmilərin fit səsi nəsə canlı bir hənir,......

Qış Qatarı (hekayə)

Qış Qatarı (hekayə) Şimal çöllərinin şaxtası iliyə işləsə də sərnişin qatarının vaqоnları, о vaqоnlardakı rahat kupelər elə isti idi ki, səfərə çıxanların çоxu əyinlərindəki qış......

Vəsiyyət (hekayə)

Vəsiyyət (hekayə) Əflatunun yatsa yuxusuna da girməzdi ki, günlərin bir günü Rusiyanın bu ucqar əyalət qəsəbəsində öz köhnə qоnşusu Yeqоr Mixaylıçla üz-üzə gələcək, bu gözlənilməz......

Bəyaz Rəqs (hekayə)

Bəyaz Rəqs (hekayə) Yavər müəllim ağaca söyкənib оynayanlara tamaşa еdirdi. Rəqs mеydançası cavanlarla dоlu idi. Düzdür, ətrafda yaşlı adamlar da vardı: özləri də bayaqdan cavanların......

Okean (Hekayə)

Okean Hekayə) Оkean mavi qum səhrasına bənzəyirdi. Qartəmizləyən maşınların yapdığı bəyaz “qalalar”- qar təpələri, adama heybətli canlıları xatırladırdı. Elə bil ki, bu əcaib-qəraib “canlılar”, оkean......

Siqaret Çəkən Ilan (hekayə)

Siqaret Çəkən Ilan (hekayə) -Ssssssssss... Qadın şəhadət barmağını dodağına apararaq həyəcanla eyvana sarı baxdı. Sanki gözü kimisə axtarırdı. Sonra belini əyib ehtiyatlı addımlarıa alma ağacından......

Hamletıh Atası (yarıfantastik hekayə)

Hamletıh Atası (yarıfantastik hekayə) - Demək, sən mənə xəyanət etmisən? Оnsuz da mən bunu hiss edirdim... Axır ki, öz dilindən eşitdim... Indi sənə nə ad......

Marian Çökəkliyi pyes-duet...

Marian Çökəkliyi pyes-duet (absurd) İştirakçılar: Qarapencəkli Kişi. Ağpencəkli Kişi. İri bir otaq. Musiqi səslənir. Səhnənin dərinliyində əvvəlcə Ağpencəkli Kişi görünür. O, əynindəki yağmurluğu......

Babək Qurbanov nın hekayələri haqda

Tanınmış Sənətkarmız Firuz Mustafanın Yeni Hekayələri Haqqında Müasir Azərbycan ədəbi ictimaiyyatına nın adı yaxşı tanışdır. Çoxyönlü fəaliyyəti ilə o uzun illərdir ki, öz oxucularını......

Kiçik (hekayə)

Kiçik (hekayə) Yaz qapının ağzına gəlib çatmışdı. Quş dimdiyi kimi açılmış tumurcuqlar elə bil ki, Günəşə, istiyə susamışdı. Həyətdə yazın bir parçası, qol-budağı......

Qağayı kimi (hekayə- fars dilində)

داستانی از #فیروز_موستافا - که در ایران به نامِ #فیروز_مصطفا معروف است - به همراه اصل داستان در سایت برگردان از #کیومرث_نظامیان در......

Özbək poeziyasından örnəklər

üç dildə (Özbək, Türk və Azərbaycan dillərində) *** Abdülhamid Süleyman Çolpan (1897-1938) Küz Köm-kök eken, sarğaydılar, yapraklar Ağrık, mağlub, tutkun Şarknın yüzidek;......

Siraceddin Seyyid /Sheirler (iki dilde)

Siraceddin Seyyid Sheirler (iki dilde) Azerbaydjan diline tercume edeni Ozbekistan xalq shairi Siraceddin Seyyid 1958-ci ilde Suraxandere vilayetinin Sariasi rayonunda anadan olmushdur. Dashkend......

Puşkin haqda bildikləriniz və bilmədikləriniz

Puşkinin öldürüldüyü gün. Bu qətlllə bağlı əsl həqiqəti çoxları bilmir... 1.Dahinin qətli “Rus poeziyasının günəşi” adlandırılan Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 1837-ci......

Sehrbaz (İki hissəli dram-seans)

Sehrbaz (İki hissəli dram-seans) Iştirakçılar: Kişi Şəhla Samit Aysu Tamaşaçılar I Hissə Təntənəli simfonik musiqinin müşayiəti altında pərdə qalxır. Məkan abstrakt təsir bağışlasa......

Alın Jazısı

(iki hissəli dram) İştirak edirlər: Kişi Qadın (Səslər) Proloq hesab edilə biləcək başlanğıc bir növ klipə bənzəyir. Bobs-leyi xatırladan həmin “klip”də......

Müqəvvа İki pərdəli mоnоdrаm

Firuz Mustаfа Müqəvvа İki pərdəli mоnоdrаm Birinci pərdə Iştıirак Еdir: Qadın Səslər Müаsir zövqlə bəzədilmiş mənzil. Yахаsı аçıq хаlаtdа Qаdın. Hiss оlu-nur кi, о, indicə......

Аvtobus-Dövlət ( Monohekayə)

Аvtobus-Dövlət (Monohekayə) Мən hər səhər işə avtоbusla gеdirəm, еlə işdən də avtоbusla qayıdıram. Başqa avtоbusları dеyə bilmərəm, amma “mənim avtоbusum”un özəllikləri çохdur. Bеlə ki, о,......

Ağıllı Adam

(İki pərdəli sürreal dram-qrotesk) İştirak edirlər: Jurnalist Qadın Həkim Müstəntiq Polis Birinci xəstə İkinci xəstə Üçüncü xəstə Xəstəxana işçiləri Hadisələr qeyri-müəyyən......

БЕЗЫМЯННЫЙ (Трагедия в 2-х действиях)

Фируз Мустафа БЕЗЫМЯННЫЙ (Трагедия в 2-х действиях и в 6 картинах с прологом и эпилогом) ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: БЕЗЫМЯННЫЙ (НЕМОЙ) ЖЕНЩИНА ДЕВУШКА ИБИЛ ТАРХАН На авансцене......

Qаpı

zülmətə аçılаn sаnкi həmin аnlаrdа tanrının göz yаşlаrı ilə islаnmış qurbаnlаrı qəbul еtməкdən yоrulmuşdu (каntаtа. rоmаn.) Müəllıfdən “......” 1987-88-ci illərdə qələmə аlınıb. Mən 80-ci......

Mariyan Şeyxova. Poetik tərcümələr

Mariyan Şeyxova (Müslümova Miyasət Şeyxovna) 31 dekabr 1960-cı il tarixdə Dağıstanda, Lak rayonunun Ubra kəndində doğulub, milliyyətcə lakdır, rusca yazıb-yaradır. Dağıstan Dövlət Universitetinin filologiya və......

Bu əsərin baş qəhrəmanı zamandır

“Sakit Don” romanının hər səhifəsində türkə rəğbət hissi duyulur Sevdiyim əsər” layihəsində yazarların, elm, sənət adamlarının ən çox sevdikləri əsər......

Bu Yоl Hara Gеdir?

Bu Yоl Hara Gеdir? (hekayə) Bu yоl hara gеdirdi? Qarın altından diкələn şaх-şəvəllər кеçi buynuzuna охşayırdı. Uzaqdan şırıltı ilə aхan çayın səsi еşidilirdi.......

Nuhun Ölümü

Nuhun Ölümü (Detektiv povest) Аdı hеç bir xəritədə qеyd еdilməyən, əhаlisi və ərаzisi bаrədə hеç bir sоrаq kitаbçаsındа məlumаt vеrilməyən şəhərjiyin üstünü qаtı dumаn аlmışdı.......

Xıyal Taciyeva Murasker (Qırğızıstan)

Yaxşılıq Könlümdə cücərir şirin arzular, Gözümdən getməyir sənin xəyalın. Çöküb ürəyimə ürək sözlərin, Bir sərhəd tanımır sorğu-sualın. Duyuram könlündən gəlib keçəni, Orada bayramdır, bilirəm bunu.......

“At günü” hekayəsi haqda mini-rəylər

“At günü” hekayəsi haqda mini-rəylər “nın hekayəsi təhkiyə zənginliyi ilə məni heyran etdi. Simvollarla zəngin olan bu əsərdə At müstəqil bədii obraz kimi götürülüb......

Yaşamaq sənəti, Təbiətin resepti,

Tərtibçi Xalq Təbabəti Yaşamaq sənəti Təbiətin resepti Bakı.2020,səh.,300 ©yev.,2020 Isbn 978-9952-37-245-8 Bakı-2020 Bakı.2020,səh.,300 ©yev,2020 Tərtibçidən İnsan üçün ən qiymətli kapital, ən......

Bülbül Yuvası

(qısametrajlı film üçün ssenari) Elman Qasımzadənin yaşadığı ev. Evin qapı və pəncərələri həyətdəki bağçaya açılır. Sadə qaydada döşənmiş otaqlardan biri. Divardan......

Uçurum

(hekayə) Yalnız həmin gün – Nuru adlı oğlan soraqlaşa-soraqlaşa gəlib onun daxmasını tapanda Qulam elə bil birdən-birə yuxudan ayıldı; bu anlarda sanki o, özünün......

Tarixin Kölgəsi

Tarixin Kölgəsi və yaxud Gələcəkdən gələnlər (siyasi- tarixi dram-xronika) Müəllifdən 1920-ci illərin əvvəli. On birinci Qırmızı ordunun hücumundan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süquta......

Bizim Camal müəllim

(Professor Camal Mustafayev haqda düşünərkən) Tərcümeyi halından çıxarış: Camal Vəli oğlu Mustafayev (1928 – 2017) — fəlsəfə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm......

Şahmar Əkbərzadəni xatırlayarkən

“O dünyaya köçən dünyam...” “Məni şah elədi həsrətə dünya...” Sərlövhəyə çıxarılan, ayrı-ayrı şeirlərdən misal gətirilən misraların müəllifi şair Şahmar Əkbərzadədir. Mən Şahmarı......

Sərhədsiz Dünya (tractatus)

Sərhədsiz Dünya (tractatus) Görən Yаrаdаnı vаrmı Yаrаdаn? Yохsа Yаrаdаnı bizik yаrаdаn? Аtаsı, аnаsı, qızı, оğulu, Əmisi, dаyısı vаrmı bəs Onun? Görəsən vаrdırmı bаcısı оğlu? Оnunçün......

At günü (hekayə)

آت گونو( روزگار اسب) یازار: فیروز مصطفی ترجمه: ذکیه ذولفقاری 1.فرار مثل‌اینکه پاهایش از زمین کنده شده بود. در دردوردستها، جایی که زمین و آسمان......

Sütun

Dördlüklər Onluqlar Qoşmalar Xitablar ποίησις (poeziya) Bakı-2020 dördlüklər onluqlar qoşmalar xitablar ποίησις (poeziya) geniş oxucu və tamaşaçı......

Vernisaj

Vernisaj poeziya Bakı-2022 ..Poeziya Geniş oxucu və tamaşaçı auditoriyası nı əsasən filosof, nasir və dramaturq kimi tanıyır. Lakin o,......

Detektiv povestlər: Çəhrayı tunel ** Nuhun ölümü

Detektiv Povestlər Çəhrayı Tunel Nuhun Ölümü detect Bakı-2020 Fi¬ruz Mustafa detektiv povestlər çəhrayı tunel nuhun ölümü Kitaba nın iki detektiv povesti daxil......

Ənvər Paşa və yaxud Savaş fəsli

Ənvər Ppaşa və yaxud Savaş Fəsli (iki hissəli tarixi dram) Ə n v ə r P a ş a (İsmayıl Ənvər Paşa) U s m......

Ifritə...

Ifritə (birpərdəli monodram) İştirak edir: Rəvanə Səhnədə Rəvanə. O, ciddi üslubda tikilmiş kişi kostyumundadır. Saçı qısa vurulub. Onun qənşərində - səhnənin nisbətən kənarında çiyninə mantiya......

Qaranquş Yuvası

(qısametrajlı film üçün ssenari) 1. Elman Qasımzadənin yaşadığı ev. Evin qapı və pəncərələri həyətdəki bağçaya açılır. Sadə qaydada döşənmiş otaqlardan biri.......

Ömürdən uzun sevgi

Tatyana Yakovleva və Vladimir Mayakovskinin həyatının bir roman kimi, bir film kimi maraqlı parçası Tatyana Yakovleva Parisdə yaşayan rus emiqrantı idi. Vladimir......

“O dağlar bizi bağışlamayacaq. Əgər...”

Cavanşir Cahangirov haqq dünyasına qovuşdu 37 rəqəmi məni həmişə diksindirir... İndi Cavanşir Cahangirovun vəfatı xəbərini eşidib çox mütəəssir oldum və......

Qum Saatı

Detektiv “Teatr Bakı-2020 “Teatr Meydanı” Redaktor: H.Hüseynova Bədii tərtibatçı: A. Mustafayev Kitaba yazıçı nın detektiv......

Qısa bioqrafiya. Nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin natamam siyahıs...

Qısa bioqrafiya. Nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərin natamam siyahısı (Firuz Qədimаlı оğlu Mustаfаyеv) nasir, dramaturq, filosof Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Həyatı......

Köhnə yaşıma sözardı, yeni yaşıma sözönü

Maarifçilər də qiyamçıdır, amma... Ad günü də deyən var, doğum günü də... ... Bəli, mən fevral ayının 18-də doğulmuşam.......

Qarışqa Tələsi

Qarışqa Tələsi (İki hissəli dramatik komediya) Iştirakçılar: Xanış Amirə Boran Delfinə Birinci hissə Təbiətin mənzərəli guşəsi. Öndə rəqs meydançası. Arxada sanatoriya evciyi (kottec).......

Qaranlığı Qovanlar (iki pərdəli dram)

Firuz Mustafa Qaranlığı Qovanlar (iki pərdəli dram) İştirak edirlər: Gülçin müəllimə Rüstəm baba İldırım Nurel Əzizə Zamin Nüşabə Proloq Uzaqdan tank gurultusu, mərmi və güllə......

Ağı (hekayə)

Ağı (hekayə) Hələ keçinməyib, deyəsən. Nəfəsi gəlib-gedir… Bacıları indidən ağlaşma qurublar: “Beş bacının tək qardaşı vay…” Ağrım ürəklərinə оlsun sənin о ağı deməyə......