Gövhər Əntiqə

cərrah -uroloq

Gövhər Arif qızı Əliyeva-Gövhər Əntiqə(Гевхар Антига-Гевхар Ариф гызы) yazıçı-şairə..1960 cı ildə Naxçıvan şəhərində. ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir.Azərbaycan Yazıçılar birliyinin üzvüdür."Qurtuluş", "Zərifə", "Sən və o", " Тебя со мною больше нет" kitablarının müəllifidir. Azərbaycan, rus. alman, ingilis dillərini bilir və bütün bu dillərdə əsərlırini yazır.İndiyədək rus dilində yazdığı 200 yüzdən çox əsəri Moskva şəhərində kitab və almanaxlarda Гевхар Антига-Гевхар Ариф гызı adı altında dərc edilib.Müasir Rus ədəbiyyatını zənginləşdirdiyinə görə Rusiya Yazıçılar Birliyi Tərəfindən "Маяковски","Анна Ахматова","Бунин","Достоевски". "Святая русь" və.s. medalları ilə təltif olunub. öz şerlərinə musiqi bəstələyir. "Payız gəldin" mahnısının sözlərinin müəllifidir."(Musiqisi Hikmət Aslanov)

Niyə inanmırsan qayıdacağam?!

Vətən Torpaqları Uğrunda Şəhid Olanların Müqəddəs Xatirəsinə Baş Əyirəm Məni yola salıb son mənzilimə, Batma, təsəllisiz ,kədərə, qəmə. Gözümdə......

Qurtuluş

Gəldi göy atlısı Türkün, bəyan oldu aləmə, Batacaqdır yağılar daha tükənməz ələmə. Düşüb artıq elə dərdə, elə hüzn ilə qəmə, Salam ol millətə, ol......