HƏRBÇİ - MÜƏLLİM - YAZAR

Paylaşılan əsərlər


KÖÇKÜN (QÇQIN) OLMAQ NƏ DEMƏKDİR?! Bu gözəli kim incidib, ay Allah? RƏİSİ - MƏSTAN … Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət… EY BƏNİ – ADƏM… OLSUN DAHİLƏR VƏ QAHİLƏR və ya SU DÜNYAYA AÇILAN BİR PƏNCƏRƏDİR DAĞLARIN HƏRB MÖVZULU YAZILAR və ya DÜNYANIN BİR RƏNGİ VAR... ƏDALƏT VAR “DAĞLAR” SEVDASI və ya BİZ HƏLƏ YAŞAMALIYIQ EHKAM YAZARLAR VƏ YAZILAR və ya MÜASİR ROMANÇILIQ NECƏ OLMALIDIR??? DİLARƏ NƏZMİ ŞAH VƏ YA KƏMALƏDDİN QƏDİM “AŞUQQA” –BİR SÖZÜN İŞIĞINDA BƏNÖVŞƏ İNDİ BİR KİTABA YÜKLƏNMİŞ MİN FİKİR VƏ YA TƏRANƏ MƏMMƏDİN “TOR” – U NADANLIQ DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR... QƏDİMLİYƏ BÜRÜNMÜŞ YENİLİK. “ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ… GÖR BİLSİN. DÜNYA DOSTUM PAYIZ NƏ GÖZƏL.. . Gəzdirib, göz-gözə gətirən gözəl... ÇAĞDAŞ QARDAŞIM... SƏHVLƏRİMİZ YARADAN YELLƏNCƏK “ƏLİŞ VƏ ANNA” POEMASI “BAYATILAR - بایاتیلار ” kitabından DÜŞÜB GƏRƏK TƏZAD HÜRRİYYƏT MÜNACAT FİTNƏKAR DÜŞÜNCƏLƏR SEV SÖZLƏR VƏ HƏRFLƏR - Zaur Ustac DƏDƏN ÖLƏR, QOYMAZ SƏNİ ƏSGƏRƏ… YEKƏ MƏKTƏBİN YEKƏ DƏRDİ və ya ZAMANIN GİZLƏTDİYİ RƏSM GEDƏ BİLİRSƏNSƏ, GET OLACAQ QARABAĞ ATI QƏLƏM HAQQI VƏ YA MÜRƏKKƏB PULU MATAH ÇİÇƏK OLUB Əldə çıraq gəzəcəksən... YOL GÖSTƏR Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!! MƏNİ AY KAMAN QƏDİMLİYƏ BÜRÜNMÜŞ YENİLİK. HƏQİQƏT AYŞƏNİM İNTİHAR OXŞAMIR VURĞUN VƏTƏNDİ… GƏL GƏL ÖYRƏT MƏNİ GÖZÜN GÖZÜ YARIM BARDAQ “DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR..." İNCİ  QƏRƏNFİL “LAZIM”  GƏLSİN... STEREOTİPLƏRİ YOX EDƏN ADAM. SÖZLƏR VƏ HƏRFLƏR GÜLSÜN USUBCAN ƏFSANƏSİ AĞÇİÇƏYİM ŞAMAXI SÖZ MÜQƏDDƏSDİR TUNCAYA QƏHƏTDİ ŞEHÇİÇƏYİM GƏZDİM DAĞLAR MÜTALİƏ NİYƏ VACİBDİR? QUCAĞINI GENİŞ AÇ... ORİYENTİR ULDUZU EY VƏTƏN OĞLU


Axtarış