yazıçı-filosof

Paylaşılan əsərlər


“At günü” hekayəsi haqda mini-rəylər Xıyal Taciyeva Murasker (Qırğızıstan) NUHUN ÖLÜMÜ BU YОL HARA GЕDİR? Bu əsərin baş qəhrəmanı zamandır Mariyan Şeyxova. Poetik tərcümələr QАPI БЕЗЫМЯННЫЙ (Трагедия в 2-х действиях) AĞILLI ADAM АVTOBUS-DÖVLƏT ( Monohekayə) MÜQƏVVА İki pərdəli mоnоdrаm ALIN JAZISI SEHRBAZ (İki hissəli dram-seans) Puşkin haqda bildikləriniz və bilmədikləriniz SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus) Siraceddin Seyyid /Sheirler (iki dilde) Özbək poeziyasından örnəklər Firuz Mustafa Qağayı kimi (hekayə- fars dilində) KİÇİK (hekayə) Babək Qurbanov Firuz Mustafanın hekayələri haqda MARİAN ÇÖKƏKLİYİ pyes-duet (absurd) HAMLETIH ATASI (yarıfantastik hekayə) SİQARET ÇƏKƏN İLAN (hekayə) OKEAN (Hekayə) BƏYAZ RƏQS (hekayə) VƏSİYYƏT (hekayə) QIŞ QATARI (hekayə) ALIN YAZISI (hekayə) QARA QUTU (Mistik dram) “MİŞA DAYI” (hekayə) LАMPА MƏSƏLƏSİ (mim) Достоевский тюрок GÜRCÜ YAZIÇISI QRİQOL ROBAKİDZE Dostoyevski türkdür MAKOVELSKİ ZİRVƏSİ RƏSUL HƏMZƏTOVDAN GÖTÜRMƏDİYİM MÜSAHİBƏ Anatоl İmеrmanis «AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR» OLJAS SÜLEYMENOV: “BAKI DÜNYADA SEVDİYİM İKİ ŞƏHƏRDƏN BİRİDİR”... RÜBAİLƏR (rusca) ДЕСЯТИСТИШИЯ QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT QАPI (каntаtа. rоmаn.) MONOHEKAYƏLƏR Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı QARA ULDUZLAR Sənə həsr olunur, Firuz MUSTAFA KÖHNƏ KİTABLARA ELEGİYA (hekayə) Firuz Mustafanın əsərləri FOTOQRAF (monopyes) DURNA OVU (hekayə) DÜNYАNIN RƏNGİ (povest) FANTAST YAZIÇININ MARSDA DƏFNİ TЕАTР MЕYDАNI (roman) SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus) МИР БЕЗ ГРАHИЦ GÖYƏM KOLLARI. ÇİSKİN Поэтические ассоциации Firuz Mustafa: İDRAKLA HİSSİN VƏHDƏTİ دنيز کؤچو (پووئست- پريتچا) A SEA NOMAD ( narrative –preacher ) NOMADE MARITIME (roman–parabole) İFRİTƏ (birpərdəli monodram) AT GÜNÜ (hekayə - triptix) Avesta... Avesta...TARİXİN “AVESTA” QİTƏSİ SEVGİ (elmi-fəlsəfi esse) QAĞAYI KİMİ (hekayə) QATİLLƏR (hekayə) ÖLÜ DİLDƏ SEVGİ MƏKTUBLARI (hekayə) DURNA OVU (hekayə) VİRTUAL ARVAD (hekayə) Дверь ƏDALƏT VƏ AZADLIQ ZƏKA İŞIĞINDA (müasir dünya problemləri Hegelin “dünya ruhu” doktrinası kontekstində) İsalılar. İsalinskiye NƏSRİN İNKİŞAF TRAYEKTORİYASI NƏSR. N ƏSR. NƏ SİRR? Nəsr kompasının əqrəbi hara istiqamətlənib? SU PƏRİSİ (İki pərdəli qəmli komediya) İLĞIM (İki hissəli dram-fantaziya) PAYIZ SÜVARİSİ (kinopovest) YUSİF VƏZİRİ ƏSARƏTDƏN QURTARMAQ LAZIMDIR OXŞARLAR (Yaşıl qurşaq) ONLUQLAR МОРСКОЕ КОЧЕВЬЕ (повесть-притча) DƏNİZ KÖÇÜ (povest-pritça)


Axtarış