Dramaturgiya


2018-05-26 10:12:41

Biz belə millətik

Adil ZAMAN

Biz belə millətik Azərbaycanda hər dəfə əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq, söz, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlıqlarını daha da məhdudlaşdıracaq qərarların qəbulu ərəfəsində “vətənpərvər” bir mözunun ortaya atılması və AzTV başda olmaqla bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin camaatın başını qarışdırması artıq ənənə halını almışdır. İndi də 3 il(!) əvvəl çəkilm...

Davamı

2018-05-07 08:20:34

SEHRBAZ (İki hissəli dram-seans)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA SEHRBAZ (İki hissəli dram-seans) İŞTİRAKÇILAR: KİŞİ ŞƏHLA SAMİT AYSU TAMAŞAÇILAR I HİSSƏ Təntənəli simfonik musiqinin müşayiəti altında pərdə qalxır. Məkan abstrakt təsir bağışlasa da, səhnədəki bəzi dəqiq detallar nəzəri cəlb edir: arxa planda royal, yan tərəflərdə (sağ və solda) sönmüş məşəllər g...

Davamı

2017-12-05 06:25:46

Çexov - "Albalı bağı"

Ceylan Mumoğlu

A. P. Çexov rus ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olmaqla yanaşı, həm də dünya ədəbiyyatında özünə məxsus üsulu, dramaturgiyası olan böyük yazıçıdır. Lev Tolstoy Çexov haqqında yazmışdı ki, o bənzərsiz rəssam idi... həyatın rəssamı idi. Çexovun Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvindən sonra iki əsrin qovşağında kəskin dəyişən siyasi-ictimai hadisələr ərəfəsində və özünün ölüm ayağında y...

Davamı

2017-12-04 20:18:56

MARİAN ÇÖKƏKLİYİ pyes-duet (absurd)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA MARİAN ÇÖKƏKLİYİ pyes-duet (absurd) İştirakçılar: Qarapencəkli Kişi. Ağpencəkli Kişi. İri b...

Davamı

2017-11-19 18:04:24

QARA QUTU (Mistik dram)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QARA QUTU (Mistik dram) İŞTIRAK EDİRLƏR: KİŞİ MƏRYƏM MARİYA YASƏMƏN (JASMEN) ƏRƏSTÜN (ARİSTOTEL) ADAMLAR (KİŞİ VƏ QADINLAR) DOĞULUŞ VƏ YA FACİƏ Musiqi. Səhnənin önü . Vals çalınır. Kişi və qadınlardan ibarət cütlüklər rəqs edir. Daha sonra təyyarə uğultusu və fasiləsiz həyəcan siqnalı. Rəqs başa catır. Əlində xəstəxana xörəyi ora-bura qaçıb vurnuxan ağ xalatlı adamlar...

Davamı

2017-11-17 17:57:38

LАMPА MƏSƏLƏSİ (mim)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTАFА LАMPА MƏSƏLƏSİ (mim) (qısametrajlı film də çəkmək olar) Musiqi. Səliqəsiz оtаq. Оrtа yаşlаrındа Кişi. О, stоlun üstündəкi qələmdаndаn каrаndаş götürərək divаrdаn аsılmış iri каğızın üstünə qаrışıq хətlər çəкir. Qələmi кənаrа аtıb pəncərəyə yахınlаşır, uzаqlаrа bоylаnır. Кişi kеçib stоl аrхаsındа əyləşir. Rəfdən götürdüyü bir кitаbı vərəqləyir. Sаnкi oxumaqdan bеzib кitаbı hi...

Davamı

2017-11-10 12:29:33

İSTİNAD NÖQTƏSİ

Mustafakamal İslamov

BİR GÜN - Məməəş! Məməəş! – müdirin həyacanlı bağırtısı ikinci mərtəbədən idarə binasının foyesinə yayıldı. - Bəli, bəli, müdür! – Məməş hölvnak şəkildə, birinci mərtəbədəki balaca otağından çıxıb, foyenin ortasında əmrəmüntəzir dayandı. - Ə, tez elə tut onu, qoyma qaçsın! Tez elə! Məməş bir anda çalıcı quş kimi özünü pilləkən aşağı yüyürən Fedyanın üstünə atdı. Fedya aldadıcı hərəkətlə cəld...

Davamı

2017-11-05 16:00:04

QARA ULDUZLAR

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QARA ULDUZLAR (İki hissəli dram) İŞTIRAKÇILAR : MƏHBUS QADIN KİŞİ I HISSƏ Dəmir şəbəkə ilə əhatə olunmuş məkan. Stol və stullar. Stolun üstündə qovluqlar, dəftər, qələm. Küncdə seyf. KİŞİ stullardan birində əyləşib, ayağını-ayağının üstünə aşırıb. Qapı döyülür. Kişi ayağa durub irəli yeriyir. MƏHBUS daxil olur. Hiss olunur ki, onu arxadan zərbəylə vurub irəli təpiblər....

Davamı

2017-10-28 17:12:28

FOTOQRAF (monopyes)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA FOTOQRAF (monopyes) İştirakçı: Fotoqraf Fotostudiya. Foto çəkilişi üçün zəruri avadanlıq və əşyalar gözə dəyir. Hər tərəf fotoşəkillərlə əhatə olunub. Kiçik, orta və iri planda olan şəkillər karton və faner lövhələrə...

Davamı

2017-10-14 09:22:40

İFRİTƏ (birpərdəli monodram)

Firuz Mustafa

İFRİTƏ (birpərdəli monodram) İştirak edir: PƏVANƏ Səhnədə PƏVANƏ. O, ciddi üslubda tikilmiş kişi kostyumundadır. Saçı qısa vurulub. Onun qənşərində - səhnənin nisbətən kənarında çiyninə m...

Davamı