Esse


2022-01-09 20:01:17

Yazarlıq sənəti. Nə yazaq, nə haqda yazaq?

Sima Ənnağı

İçindən gələn coşquyla qələmi ya noutbuku əlinə alıb tez-bazar bir roman yazmaq arzusu ilə işə başlamazdan əvvəl bir nəfəsini dər, sakitləş :). Sonra fikirləş - insanlara nəyi nəql etmək istəyirsən, hansı hadısəni onlara çatdırmağı vacib bilirsən? Bu an içindəki mənfur tənqidçi başını qaldırıb, səsini ucaldıb, sənin xəyal qanadlarını qırmaq üçün deyəcək ki, bu mövzuda minlərlə kitab yazılıb, mil...

Davamı

2021-12-31 21:58:42

Qədəmləri mübarək il ( Esse)

Əzizağa Elsevər

Qədəmləri mübarək il ( Esse) Sevincli-fərəhli, dərdli- kədərli yurdumuza yeni il gəlir. Üzlərdə-gözlərdə ilıq bir təbəssüm cilvələnir. Yaş üstünə bir yaş da qonur. Təbiət ülviləşir, müdrikləşir, insan ağıla, kamala dolur. Sirli, müəmmalı dünyanın qapıları təzə kəşflərin gözündə, işıqlı qoynunda açılır. İdrakın pillələri daha dərinliklərə enir. Kainat addım-addım dərk o...

Davamı

2021-12-29 10:50:03

Rəhman Əlizadə - Teatr...

Cəmilə Allahverdiyeva

RƏHMAN ƏLİZADƏ – TEATR... ...Teatrda əsas üç mərhələdir, özünü təsdiq, özünü ifadə və ən çətini “teatra ibadət” mərhələsidir. Hər yaradıcı adama qismət olmur özünü teatra həsr eləmək.. Teatrı özünə yox,– özünü teatra həsr edəndə İ b a d ə t b a ş l a y ı r!.. (R.Əlizadə) Rəhman Əlizadə məktəbindən keçmiş, onun dəst-xəttinə, üslubuna bələd yetişdirdiy...

Davamı

2021-12-29 09:03:10

Şahmar Əkbərzadəni xatırlayarkən

Firuz Mustafa

“O dünyaya köçən dünyam...” “Məni şah elədi həsrətə dünya...” Şahmar Əkbərzadəni xatırlayarkən Sərlövhəyə çıxarılan, ayrı-ayrı şeirlərdən misal gətirilən misraların müəllifi ş...

Davamı

2021-12-28 00:21:15

Öyrədərək, öyrənək!

Sima Ənnağı

Bu ifadə nəsə qəribə səslənir elə bil :). Necə yəni, öyrət və öyrən? Öyrətmək üçün əvvəl özün nəsə bilməlisən ki, öyrəndiyini başqasına ötürəsən, öyrədəsən. Yəni, öyrədərək, öyrən ifadəsini eşitcək, qəlibləşmiş ağlımıza ilk olaraq bu fikir gəlir. Amma bu fikirdə rasional bir məğz var. Həqiqətən, öyrətməklə, öyrənirik. Yazıları və ya mühazirələri ilə auditoriya qarşısında çıxış edənlərin fəaliyy...

Davamı

2021-12-04 17:41:07

Bizim Camal müəllim

Firuz Mustafa

Bizim Camal müəllim (Professor Camal Mustafayev haqda düşünərkən) Tərcümeyi halından çıxarış: Camal Vəli oğlu Mustafayev (1928 – 2017) — fəlsəfə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi. 1928-ci ildə Qarayazının (indiki Qardabani) Kosalı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1935-1944-cü illərdə Kosalı kənd orta məktəbində almışdır. Sonra Tbilisi də ikiillik Müəllimlər İnstitutunda oxum...

Davamı

2021-11-06 21:17:40

Zibil qutusuna atılmış kitab ( Esse )

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Zibil qutusuna atılmış kitab ( Esse ) Ovqatım pozuldu, içimdə bir ağrı gəzdi. Zibil qutusuna təptəzə bir kitab atılmışdı. Qırmızı cildli, qalın bir kitab. Utandım kitabdan, sıxıldım bu mənzərədən. Çəkinmədən əyilib götürdüm kitabı. “ Vuruldum yurdumun gözəlliyinə”...

Davamı

2021-10-03 07:00:33

Yaşamaq sənəti, Təbiətin resepti,

Firuz Mustafa

Tərtibçi Firuz Mustafa XALQ TƏBABƏTİ Yaşamaq sənəti Təbiətin resepti Bakı.2020,səh.,300 ©Firuz Mustafayev.,2020 ISBN 978-9952-37-245-8 BAKI-2020 Bakı.2020,səh.,300 ©Firuz Mustafayev,2020 Tərtibçidən İnsan üçün ən qiymətli kapital, ən dəyərli mülkiyyət onun öz səhhəti, öz sağlamlığıdır desək, yəqin ki, səhv etmərik. Bəs səhhəti necə qorumalı? Əlbəttə, bu...

Davamı

2021-09-25 14:38:30

Dünyamızı oda atan, o bədbəxtlər, o nadanlar kimlərdir?! ( Esse)

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Dünyamızı oda atan, o bədbəxtlər, o nadanlar kimlərdir?! ( Esse) Vaxt gələcək maskalı günlər dünyanın bir nömrəli ironiyası olacaq! Bu oyunu, bu tamaşanı düzüb qoşanlar, qazandıqları milyardların işığında şellənib, “ gör dünyanı necə oynatdıq?!”-deyəcəklər. Axı bunlar nəçidir,...

Davamı

2021-07-10 18:42:58

“At günü” hekayəsi haqda mini-rəylər

Firuz Mustafa

“At günü” hekayəsi haqda mini-rəylər “Firuz Mustafanın hekayəsi təhkiyə zənginliyi ilə məni heyran etdi. Simvollarla zəngin olan bu əsərdə At müstəqil bədii obraz kimi götürülüb və onu da deyək ki,Şərq ədəbiyyatında, o cümlədən, Azərbaycan nəsrində və poeziyasında məcazlara istinad cəhətdən, bu olrazla bağlı rəngarəng bir qalareya mövcuddur.Amma belə hesab edirik ki,indiki dövrdə, ictimai-düny...

Davamı