Esse


2021-07-10 18:42:58

“At günü” hekayəsi haqda mini-rəylər

Firuz Mustafa

“At günü” hekayəsi haqda mini-rəylər “Firuz Mustafanın hekayəsi təhkiyə zənginliyi ilə məni heyran etdi. Simvollarla zəngin olan bu əsərdə At müstəqil bədii obraz kimi götürülüb və onu da deyək ki,Şərq ədəbiyyatında, o cümlədən, Azərbaycan nəsrində və poeziyasında məcazlara istinad cəhətdən, bu olrazla bağlı rəngarəng bir qalareya mövcuddur.Amma belə hesab edirik ki,indiki dövrdə, ictimai-düny...

Davamı

2021-02-13 20:20:03

Yaxşılıq haqq işığıdır (Esse)

Əzizağa Elsevər

Yaxşılıq haqq işığıdır (Esse) Yaxşılıq! Ürək genişliyi, könül saflığı. Nəciblik, nəcabət. Haqq işığı hər ürəkdə doğulmaz. Hər gözdən süzülüb könülləri isidə bilməz. O, başımız üstündə dolaşan müqəddəs ruhların işığıdır. Kimdə iynənin ucu boyda o işıqdan pay varsa, açar yaxşılığa qəlbinin qapılarını taybatay, ümidsizin ümid çırağına dönər, inamsızın əlindən tutub haqq yoluna çıxarar. Haqq yolu-...

Davamı

2021-02-13 20:17:44

Lənkəranım- mənim cənnət məkanım... ( Esse )

Əzizağa Elsevər

Lənkəranım- mənim cənnət məkanım... ( Esse ) Lənkəran. Mənim sevgi şəhərim. Mənim arzum, muradım. Ayağını Xəzər yuyar, dağları vüqarlanar, sərin mehi tellərinə sığal çəkər. Dan yerini Günəş sökər, qızılı telləri şeh dənələrində güzgülənib, muncuq-muncuq, sırğa-sırğa yarpaqlardan tökülər, otların yaxasından asılar. Sərvləri sıralanar, xan çinarı vüqarlanar, söyüdü saçlarını töküb günəş güz...

Davamı

2021-02-12 07:27:25

Günün əksi -3.

Sima Ənnağı

"Biləklərimi boş ver, həkim, xəyallarım qan ağlayır!"... Divarda yazılmış, ağacların arasında gizlənmiş bir yazı. Yolun kənarında şam ağacları bitir və divarın qarşısını tutur. Yalnız "burada və indi"də olanlar bu yazını görə bilər, başqalarının - öz qayğı aləmlərinə qərq olmuşların bu yazı, ağaclar və divarla heç bir təmas nöqtəsi olmaz. Bu yazı müəllifini 15-16 yaşında təsəvvür edirəm. Çox...

Davamı

2021-01-17 06:16:51

Yazmaq

Habil Yaşar

Çoxlarının asan düşündüyü, azlarının isə olduqca mürəkkəb proses olduğunu an­la­masıdır yazmaq. Hər kəsə nəsib olmayan, ancaq hamının daxilinin ən gizli nöqtələrinə qədər sirayət edən əbədi bir tələbatdır – yazmaq arzusu. Zamanından, məkanından asılı olmayaraq o səni haqladısa əsirinə çevrilir, onun əlindən heç yana qaça bilməyəcək dərəcədə qüvvətlidir – yazmaq vergisi. Ən çox həssas olan insanl...

Davamı

2020-11-15 15:14:46

Gözün aydın, Vətən!

Əzizağa Elsevər

Gözün aydın, Vətən! Esse Gözün aydın, Vətən! Gözün aydın, Kəlbəcər! Bir parça torpağın da erməni çirkabından təmizləndi. 27 illik həsrətdən sonra sənə qovuşduq. Yollara baxmaqdan gözümüzün kökü də saralmışdı. Dağlar dumana qalmışdı. Bu, təkcə duman deyildi, əsil s...

Davamı

2020-09-20 15:43:31

Müqəddəslik biganəlik götürməz Esse

Əzizağa Elsevər

Müqəddəslik biganəlik götürməz Esse Dil bizim qeyrətimiz, mənliyimiz, qürurumuz, fəxrimiz, vüqarımızdır. Bu gündən sabaha uzanan arzu cığırı, ümid yolumuzdur. Dil millətin mənəviyyat axarıdır. Hər gələn də, gedən də o axardan öz payını götürüb, öz qismətini onunla bölüşdürür. Nə qədər dilimiz yaşayır, Dədə Qorqud boylarında müdrikliyimiz dil açacaq, Koroğlumuz...

Davamı

2020-08-01 21:47:47

Atan kazaklardır!...(Esse)

Əzizağa Elsevər

Atan kazaklardır!... Allah rəhmət eləsin, böyük ədib Cəfər Cabbarlını. Zamanın gərdişinə pozulmaz möhürünü vurub, gələcək nəsillərə öz mesajını verib getdi. O vaxt kazakların atdığı güllənin səsi kəsilmədi. Bu gün o səs daha ucadan gəlir. İndi daha bu bölgəyə yox, bütün dünyaya bu səsin törətdiyi fəsadlar sıçrayıb. Los- Anceles, Belçika, daha nə bilim hara, hara?! Bu dalğa başlayıb, bitən deyil...

Davamı

2020-05-02 17:47:06

Dövlətimizin, Xalqımızın qədrini bilək! Esse

Əzizağa Elsevər

Düz 100 il bundan qabaq, elə bu gün doğma Azərbaycanımızın çırağını söndürüb zülmətə qərq etdilər. Azərbaycanın dövlətçiliyini əlindən alıb, qondarma bir dövlət- Azərbaycan SSR yaratdılar. Adı bizim oldu, dadı özgənin. Sürükləndik bazara-ucuz işçi qüvvəsi kimi. Sərvətimiz talandı, gecə-gündüz düşmənin xəzinəsinə daşındı. Hamısı qızıla döndü- gözləri doymadı. "Ağ qızıl", "Qara qızıl" bizə bir gün...

Davamı

2020-04-11 19:13:08

İnsanlar dünyanın çiçəkləridir

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər İnsanlar dünyanın çiçəkləridir Esse İnsan! Çiçək zərifliyi, qaya sərtliyi. Sevinc bulağı, qəm çırağı. Eşq pərvanəsi, məhəbbət divanəsi, həqiqət carçısı, haqq yolçusu. Başdan-başa sirr, müəmma. Açılmamış düyün, yazılmamış kitab, oxunmamış nəğmə. Zamanın gərdişi düyününü açır, taleyin əlləri kitabını yazır, həyat nəğməsini oxuyub keçir. İnsan...

Davamı