Esse


2019-03-20 19:21:35

MİNİATÜRLƏR

Azəryar Vaqif

MİNİATÜRLƏR Yer üzündə üz qalmayıb Üzsüzdür daha Dağ çəkilib düzlərə, Düzə yer qalmayıb. Biri var idi, biri yox idi. Bir Mən var idi. Bu Mən dünya yaranan gündən var idi. Yox, Mən olan gündən bu dünya var idi. Gül satan oğlan, dünya dəyişib indi bildim. Palçıq qatan qız, daş daşıyan qız dünya dəyişib, indi bildim. Bir o qədər uyğun gəlmir ancaq gedər. yən...

Davamı

2019-03-18 18:46:18

Tərcümeyi-hal

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç (31.03.1951) – rus şairi, nasiri, tərcüməçisi. 1988-ci ildən SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Kobaysk ulusunun Taas-Tumus qəsəbəsində anadan olub. 1975-ci ildə Yakutiya dövlət universitetini bitirmiş, geoloq ixtisasına yiyələnmişdir. Bir neçə il ekspedisiyalarda işləmiş, sonra jurnalist kimi çalışmağa başlamışdır. “Molodyoj Yakutii” və Sosialistiçeskaya Yakutiya”...

Davamı

2019-02-12 23:29:51

"Analar Günəşdən, Aydan qəlbidir" esse

Əzizağa Elsevər

Ana! İlkinliyimiz, ananımız. İsti qucağı ilk beşiyimiz, laylası, oxşaması, bayatısı evimiz-eşiyimiz, göz-könül toxluğumuz. Dar gündə həyanımız, xoş gündə çiçəyi çırtlayan sevincimiz, fərəhimiz. Ürəyini məşəl edib, çıraq edib ömür boyu yolumuzda yananımız. Yuxusuz gecəmiz, xoş səhərimiz. “Göydən üç alma düşdü...” nağıl sonluğuna baş qoyan əlvan rəngli yuxularımız. Başımızda yeri göynəyən əl sığal...

Davamı

2019-02-12 23:28:47

"Ata qəlbimizin işıq payıdır" esse

Əzizağa Elsevər

Ata! Bir dünyalıq işıq, əzəmət, vüqar. Ürək rahatlığı, göz – könül toxluğu. Dar gündə həyanımız, xoş gündə sevinc payımız. Evimizin dirəyi, süfrəmizin bərəkəti. Halallığımız, qar təmizliyimiz. Namus keşikçimiz, qeyrət daşıyıcımız. Dəyanəti, mətinliyi örnək kimi əbədi yol yoldaşımız. Taleyimizin zirvəsinə qapısından açılan ömür cığırımız. Günümüz-güzəranımız, fikrimiz-düşüncəmiz, tərbiyə məktəbim...

Davamı

2019-01-29 10:16:36

Liderlik

Nigar Tahirli

Liderlik Bəşəriyyət hər gün inkşaf etməkdədir.Elm, texnika durmadan dünyanı tor şəklində əhatə edir.Dünyaya savadlı işçilər, kadrlar və həmin kadrlara rəhbərlik etmək iqtidarında olan liderlər lazımdır.Bir sözlə, cəmiyyətin bütün təbəqələrində liderlərə ehtiyac var.Lider olmaq hər hansı istedad deyil, ağır zəhmətin, gərgin fəaliyyətin nəticəsidir.Lider olmağın...

Davamı

2019-01-24 13:41:00

Elm adamları

Vüqar Mirzə

“Elm adamları” Çox firavan həyat yaşayırdılar. İstədikləri hər şey “əllərinin altında” hazır idi. Hələ sıxıntının və çətinliyin yaşanmadığı zamanlarda, özlərinin də bilmədikləri bir məkanda yaşamaqla bir-birlərindən də, həyatlarından da çox məmnun idilər. Bununla belə, hərdən “o, çox danışır”, digəri isə “o, suallarımın çox az hissəsinə cavab verir” deyib, biri digərindən bir neçə gün ayrı yaş...

Davamı

2018-10-22 11:49:58

Qorxu

Rəşid Bərgüşadlı

Müəllimim Ərşad Bədəlovun əziz xatirəsinə Mərhəmətli insandan qorxmaq, çəkinmək adamı təmizləyən sınanmış vasitədir. İstəməzsən ki, belə bir insanın yanında üzün qızarsın, gözündən düşəsən onun, səndən qəlbi qırılsın. Axı səninçünsanbalı olan birisidir. Allahın, valideynlərin, qardaş-bacıların, sevgilinin, əziz dostunun etimadını itirməkdən qorxduğumuz kimi bir şey yəni... Bu cür qorxuda abır-h...

Davamı

2018-07-14 03:45:46

Əliağa Kürçaylının lirik poemaları

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Hamı şeir yaza bilər, amma poema qələmə almağı hər şair bacarmır. Bir çoxumuza yaxşı məlumdur ki, XII əsrdə yaşayıb-yaratmış Əfzələddin Xaqaninin (1126-1199) yarı xatirə, yarı səfərnamə səciyyəsi daşıyan, şairin Şirvanşahlar sarayında gördüyü zülm və ədalətsizliklərə qarşı dərin etirazını bildirdiyi, müasirlərindən, qohu...

Davamı

2018-07-10 20:42:50

Əliağa Kürçaylı poeziyasında sonet

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2002) metodik vəsaitinin 29-56-cı səhifələrində Azərbaycan poeziyasında sonet haqqında ümumi məlumat verən, müvafiq olaraq bir və yeddi il sonra “Azərbaycan poeziyasında sonet və terset” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı,...

Davamı

2018-05-24 18:46:57

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və təhsil

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Əliyev, Salyan rayonu, Yenikənd kənd tam orta məktəbinin müəllimi “Təhsil millətin gələcəyidir”. (Heydər Əliyev) Mədəni quruculuq sahəsində bir sır...

Davamı