Esse


2017-12-18 06:15:46

ÜÇ RƏNGLİ BAYRAĞIM.

Gülü - Gülüzə MUSTAFAYEVA

Qədimdə insanlar öz tayfalarına bayraq seçirdilər.Bayrağa həm də sancaq deyirdilər.Qədimdə Türk sancağının üzərində qurd şəkli var idi. Azərbaycanın Dövlət bayrağı ilk dəfə 1918- ci il Noyabrın 9- da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökümətinin qərarı ilə qəbul edilib. Üçrəngli bayrağımız 2- ci dəfə 1990-cu il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublkası Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevin təşəbbüsü...

Davamı

2017-11-12 19:41:47

Достоевский тюрок

Firuz Mustafa

Достоевский тюрок Речь пойдет о родословной великого русского писателя В последнее время не только на страницах прессы, но и даже в серьезных научно-исследовательских журналах занимают большое место не имеющие к науке ни малейшего отношения, абсурдные, псевдонаучные, неосновательные «исследования», на каждом шагу приводятся «факты», которые ведут...

Davamı

2017-11-12 09:24:28

GÜRCÜ YAZIÇISI QRİQOL ROBAKİDZE

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA GÜRCÜ YAZIÇISI QRİQOL ROBAKİDZE VƏ ONUN ÜÇÜNCÜ SAHİLİ Qriqol Robakidze Gürcüstanın böyük ədəbi simalarından biridir. O, öz əsərlərini mükəmməl bildiyi üç dildə- gürcü, rus və alman dillərində yazmışdır. Sovetlər dönəmində Robakidzenin əsərlərinə uzun illər tabu qoyulmuşdur. Bununsa müəyyən səbəbləri vardı. Məşhur ədib 1880-ci il okty...

Davamı

2017-11-12 09:21:28

Dostoyevski türkdür

Firuz Mustafa

Dostoyevski türkdür Söhbət böyük rus yazıçısının şəcərəsindən gedir Son zamanlar nəinki mətbuat səhifələrində, hətta ciddi elmi-tədqiqat məcmuələrində belə elmə heç bir dəxli olmayan, cəfəng, psevdoelmi, uydurma “araşdırmaların” nəşrinə gen-bol yer verilir, oxucunu hər addımda çaş-baş salan “faktlar” üzə çıxarılır. Bu cür hallara daha çox ədəbi diletantların türk tarixinə həsr etdikləri “ə...

Davamı

2017-11-12 09:17:47

MAKOVELSKİ ZİRVƏSİ

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA MAKOVELSKİ ZİRVƏSİ Aleksandr Osipoviç Makovelski. Görkəmli rus və Azərbaycan alimi. Mənşəcə polyakdır. 2 iyul 1884-ci ildə Qrodno şəhərində anadan olmuşdur. 16 dekabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. İxtisasca tarixçi-filosof idi. 1946-ci ildən SSRİ El...

Davamı

2017-11-12 09:09:12

RƏSUL HƏMZƏTOVDAN GÖTÜRMƏDİYİM MÜSAHİBƏ

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA RƏSUL HƏMZƏTOVDAN GÖTÜRMƏDİYİM MÜSAHİBƏ Yəqin ki, Sovet dönəminin ən məşhur simaları kosmonovtlar idi. Şübhəsiz ki, həmin pleyadada birinci yerin sahibi Yuri Qaqarin idi. Bu, bəlkə həm də onunla əlaqədar idi ki, kosmonavtların sorağı çox yüksəkdən, göylərdən gəlirdi. Söz yox ki, söz adamları da haqqında söhbət gedən həm...

Davamı

2017-11-11 18:57:46

Anatоl İmеrmanis «AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR»

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA Anatоl İmеrmanis «AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR» Məşhur latış yazıçısı Anatоl İmеrmanis əvvəllər rəğbət bəslədiyi еrmənilərdən nəyə görə incidi? Xatırlatma: Anatol İmermanis- litva yazıçısı. Şair, nasir, kinodramaturq, rəssam. 1914-cü ildə Moskvada kurlyand (Litvanin qərbində yerləşən qədim hersoqluq-F.M.) qaçqının ailəsində doğulub. Özəl gimnaziyada təhsil alıb....

Davamı

2017-11-11 18:54:33

OLJAS SÜLEYMENOV: “BAKI DÜNYADA SEVDİYİM İKİ ŞƏHƏRDƏN BİRİDİR”...

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA OLJAS SÜLEYMENOV: “BAKI DÜNYADA SEVDİYİM İKİ ŞƏHƏRDƏN BİRİDİR”... Sovetlər birliyi təzə çökmüşdü. Bakıdan Qazaxıstanın o zamankı paytaxtı Almaatıya yola düşərkən planımd Oljas Süleymenovla görüş nəzərdə tutulmamışdı. Amma iş elə gətirdi ki, almaatılı həmkarım- Qazaxıstan EA Fəlsəfə İnstitunun elmi işçisi, essesist-tənqidçi Rüstəm Janqujinlə dostlaşdım...

Davamı

2017-11-09 15:15:12

QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT PRELYÜDİYA Qloballaşma... Qlaballaşan dünya... Yəqin ki, günümüzün elmi dövriyyəsində, daha dəqiq desək, terminologiyasında, ən çox işlənən ifadə və sözlər...

Davamı

2017-11-07 16:56:17

Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı (Şəxsiyyətin və sözün bütövlüyü) Sənətкar və şəхsiyyət prоblеmi tədqiqatçıları zaman-zaman düşündürmüşdür. Mən bu ziddiyətli və mürəккəb prоblеmin ayrı-ayrı nüansları üzərində gəzişmələr aparmadan təкcə bir nəsnəni qеyd еtməк istəyirəm: şəхsi yaradıcılığı ilə fərdi хaraкtеri arasında bərabərliк işarəsi qоyulan sənətкarlar çох azdır – həm də təкcə...

Davamı