Esse


2017-10-25 07:20:25

Biz utanmalıyıq

Esmiralda

Ailəmlə dənizdən qayıdırdıq. Nəhayət zaman ayırıb uşaqların sevincini gözlərindəki parıltıda, səslərin cingiltisində duydum. Təsuratları o qədər böyük idi ki, bir-birini eşitmədən danışmaqdan doymurdular. Birdən: -Ata, bax,o xala nədən ağlayır? -sual məni yoldan ayırdı. Dönüb səkidə əyləşən qadını gördüm. Ayağımı pedala basıb maşını yolun kənarında saxladım. Maşındakı səs-küy də dayanmışdı. Sa...

Davamı

2017-10-21 04:48:22

SƏNƏT və ƏDAVƏT

Nurəddin ƏDİLOĞLU

Nurədddin ƏDİLOĞLU. SƏNƏT və ƏDAVƏT 1982-ci ildə İrəvanda ixtisasartırma kursunda olarkən bizi Matenadaran muzeyinə və “soyqırım” abidəsinə ekskursiyaya apardılar. Məhz elə SSRİ-nin çiçəkləndiyi, necə deyərlər büro-büro dövründə - ötən əsrin 60-cı illərinin ortalarından “soyqıqırm” iddasıyla dünyaya haray-həşir salan ermənilər Azərbay...

Davamı

2017-10-19 18:07:34

Əzizə Cəfərzadənin "Aləmdə səsim var mənim" romanında etnoqrafik mərasimlər

Vüsal Şabizadə

Tarixi mənbə və materiallar olmadan hər hansı xalqın etnoqrafiyasından söhbət gedə bilməz. Bu materiallar müxtəlifdir. Bunlardan biri də bədii əsərlərdir. Bədii əsərlər yarandığı dövrün etnoqrafiyasını müəyyən dərəcə özündə əks etdirdiyi üçün elm üçün gərəkli mənbə ola bilər. Müşahidələrə əsaslansaq deyə bilərik ki, yazıçılar yazdığı əsərlərdə xalqın arzu-istəklərini, qayğılarını, adət-ənənələri...

Davamı

2017-10-17 08:15:53

Firuz Mustafa: İDRAKLA HİSSİN VƏHDƏTİ

Firuz Mustafa

SАBIR BƏŞIRОV Firuz Mustafa: İDRAKLA HİSSİN VƏHDƏTİ Tаnınmış ədəbiyyаtşünаs və filosof, fəlsəfə dоktоru Sаbir Bəşirоvun bu tədqiqatında nаsir, drаmаturq, esseist və filоsоf Firuz Mustаfаnın yаrаtdıcılığı аrаşdırılır, əsərlərinin bədii məziyyətləri təhlil еdilir....

Davamı

2017-10-15 21:57:51

ƏDƏBİYYAT VƏ BİZ

Sultan Mərzİli

ƏDƏBİYYAT VƏ BİZ Sözdür ki derlər, sözdür söz! / M.Füzuli, Sultan təqaüdü laureatı. Kainat olduqca şeir olacaq. Şair yeni-yeni sözlər bulacaq! / M.Müşfiq, Azərbaycan Sovet Sosialist Yazıçılar İttifaqının üzvü, repressiya qurbanı. Ədəbiyyatı ucuz şöhrət və asan qazanc yolu sayaraq o yola düşənlər bilməlidirlər ki, hər bir sahənin əvvəlcədən tanış olmalı təhlükəsizlik qaydaları var, onu e...

Davamı

2017-10-15 07:15:32

İNSANLIQ KOMPLEKSİ.

Nurəddin ƏDİLOĞLU

İNSANLIQ KOMPLEKSİ. (esse) Bəli, bu gün BİZ BİR MİLLƏT KİMİ İNSANLIQ KOMPLEKSİMİZİN HƏDSİZ FACİƏSİNİ YAŞAYIRIQ. Paytaxtda düz 10 ilə yaxındı ki, səhər gəzintisinə çıxdığım, təqribən 50 hektarlıq (!) Əhmədli yaylasında böyüklü-kiçikli, cins və ya nacins it-pişik gəzdirən çox adama rast gəlirəm. Bur...

Davamı

2017-10-12 20:13:50

SEVGİ (elmi-fəlsəfi esse)

Firuz Mustafa

SEVGİ (elmi-fəlsəfi esse) Qəribə bir hal, üstəlik gülməli bir vəziyyət müşahidə olunmaqdadır: hər birimiz (hər halda çoxluq nəzərdə tutulur) insanın dərin hissi, coşğun duyğusu, qəlb aləmi, sevgisi ilə bağlı sənət əsərlərini həyəcanla oxuyur, heyrətlə dinləyir, dərin düşüncəyə dalırıq; lakin sevgi ilə bağlı...

Davamı

2017-10-09 19:25:59

SABİR RÜSTƏMXANLININ “ORXONLA GÖRÜŞ” POEMASINDA TÜRKÇÜLÜYÜN TƏRƏNNÜMÜ

Vüsal Şabizadə

Azərbaycan ədəbiyyatında S.Vurğun, B.Vahabzadə, N.Xəzri, Qabil, N.Həsənzadə və s. kimi söz ustadları milli soykökümüzlə-türkçülüklə bağlı maraqlı və orijinal əsərlər yazmışlar. Türkçülüyün tərənnümü bütün dövrlərdə aktual səciyyə daşımışdır. Bu baxımdan xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının “Orxonla görüş” poemasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Poema bir sıra keyfiyyətləri ilə diqqət çəksə də, tarixili...

Davamı

2017-10-09 08:47:41

İtalo Svevo – Zenonun özünüdərki

Ceylan Mumoğlu

"Əgər hər kəsin oxuduğu kitabları oxuyursansa, hər kəsin düşündüyü şeyləri düşünürsən", yazıçı Haruki Murakaminin bu fikri ilə razılaşmayan da ola bilər. Hər bir halda gənclərə Dori Lessinqin tövsiyəsini xatırladım: "Zamanı gəlməmiş, bir kitabı heç vaxt oxumayın". Aylar əvvəl facebook sosial şəbəkəsi dostlardan biri sürətli oxu layihəsinə davam etmək təklifini irəli sürərkən "Aydınlanma səyahəti...

Davamı

2017-10-09 08:34:35

Fərdi inkişafın sürətli yolu-Ölümə Yaxın Təcrübə

Ceylan Mumoğlu

Mövzu illərdir mənimlə birgə yaşasa da, bu haqda yazmaq istəyim yox idi. Nədənsə indi yazmaq zərurəti yarandı. Bəlkə də bu, mövzunun yazılma anının özüm üçün də yetişmiş olduğundandı. Mövzu bildiyimiz mövzulardan olsa da, mənim üçün kifayət qədər yeniliklər gətirdi. Üstəlik, özümlə bağlı maraqlı bir tapıntıya da nail oldum. Belə ki, tez-tez mənə ünvanlanan "siz psixoloqsunuz?" sualı, yaxud "siz...

Davamı