Poeziya


2020-09-22 15:49:16

Zaur Ustac - Məşəqqət şeiri

Yazarlar.AZ

(…hər səhər…) Yenə çalardan qabaq Açıram gözlərimi… Aman Allah, hardayam? – Qucuram dizlərimi… * * * Elə həmən yerdəyəm; – “Göyün yeddi qatı”dı, Hələlik “Koroğlu”yam, Atım, onun atıdı… * * * Özüm də “Çənlibel”də Duman, çənə düşmüşəm, Səhərədək yuxuda Bişirmişəm, bişmişəm… * * * Elə həmən qatdayam; Öz evim, öz otağım, Simurq kimi dözümlü, Qu qanadlı yatağım… * * * Sol qonşu...

Davamı

2020-09-14 20:25:52

YER CƏZA YERİDİR ŞEİRİ - ZAUR USTAC

Yazarlar.AZ

YER CƏZA YERİDİR! Ey insan, unutma; Almanı xatırla, Adəmi xatırla, Həvvanı xatırla! * * * Ey insan, unutma; Əzanı xatırla, Qəzanı xatırla, Cəzanı xatırla! * * * Ey insan, unutma; Yer cəza yeridir! Yer cəza yeridir! Yer cəza yeridir! 14.09.2020. Bakı. Müəllif: Zaur Ustac YZARLAR.AZ =================================================== ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD...

Davamı

2020-09-14 20:23:15

CAN OLDUN BANA - Yahya Azeroğlu

Yazarlar.AZ

Hasret çöllerinin umut yolunda Cansız bedenimde can oldun bana Hasta vücudumun yorgun solunda Kansız damarımda kan oldun bana Arzu yumağında sarmalanırken Duygu okyanusum dalgalanırken Sevgi girdabında çalkalanırken Alnımda bir şeref şan oldun bana Gücü kaybolunca pençelerimin Konusu sen oldun hecelerimin Sensiz geçen uzun gecelerimin Karanlıklarında tan oldun bana Bu gün bir başka hoş...

Davamı

2020-09-14 20:19:15

ZAUR USTAC - HERMAFRODİT ŞEİRİ

Yazarlar.AZ

HERMAFRODİT (…”payıza”…) Məchulsa, cinsi bir kəsin, Bəlkə, hermafroditdi… Adı yoxsa, bir nakəsin, Bəlkə, hermafroditdi… * * * Qışdı ya payız bilinmir, Qovun ya qarpız bilinmir, Oğlandı ya qız bilinmir, Bəlkə, hermafroditdi… * * * Adamdı, oyux bilinmir, Bordaxdı, burux bilinmir, Atdı ya ulax bilinmir, Bəlkə, hermafroditdi… * * * Şalğamdı, pazı bilinmir, Çoxu çox, azı bilinmir, Ördəyi, qazı bilinm...

Davamı

2020-09-14 06:59:14

BALACA REKLAMÇI - ZAUR USTAC

Yazarlar.AZ

(İpək balaya) Bir bala var, adı İpək, Hələ körpə, hələ tülək, Gül ağzından lümək-lümək, Bal tökülür, qalır yemək, Hər kəlməsi yağlı dürmək. * * * Bir bala var, adı İpək, Teli qıvrım, dəyməz külək, Söz boxçası ilmək-ilmək, Muncuq kimi düzər İpək, Vergül qəmzə, nöqtə gülmək. * * * Bir bala var, adı İpək, Özü qönçə, sözü çiçək, Reklam edir gözəl-göyçək, Heyranı var Ustaclıtək, Reklamçıdır bizim İp...

Davamı

2020-09-10 04:49:56

Kirman Rüstəmli - Nəvələr

Yazarlar.AZ

Ömrümü sizinlə paylaşmaq üçün, Soyuldum soğan tək belə,nəvələr. Olmadım heç zaman sizinlə küsgün, Boyunuz boyuma çatdı,nəvələr. Bitib tükənməyir heç də məzəniz, Atlanıb düşürsüz,dünya sizindir, Köhnəniz bilinmir,nə də təzəniz, Ağlınız ,zəkanız xeyli zəngindir. Barmaqlar bir olmur, fərqlidir onlar, Hansın yaralasan al qanı gələr. Him-cimi dərk edər,hər sözü anlar, Hər biri birindən şirin nəvələ...

Davamı

2020-09-08 17:11:19

ZƏFƏR VAR ! - ADİLƏ NƏZƏR

Yazarlar.AZ

(Böyük Türk sərkərdəsi Hulusi Akara ithaf.) Əzəldən günəş -bayraq, səma bizə göy çadır, Zaman özü şahiddir türkün od nəfəsinə. Diri Şəhid ruhları qan yaddaşı oyadır, Tarixin nizə səsi dəyir raket səsinə. <<<>>> Qarşımızı alammaz daha heç bir maneə, Qaranlıqdan işıqlı səhərlərə səfər var. Bizə işləyir artıq hər qiymətli saniyə, Gözləyirik tezliklə...

Davamı

2020-09-04 19:46:03

Ay Vətən!…. - Mərziyə Sarvan

Yazarlar.AZ

Candan əziz hər qarışı, bərəsi, Keçilməzi, dağı, daşı, dərəsi. Gözəllikdi başdan-başa hərəsi… Torpağına qurban olum , ay Vətən!…. <<<>>> Aşıqları saz götürüb dilləşən, Cəngi çalıb,igidləri güləşən, Maral qaçan, ceyran-cüyür mələşən Oylağına qurban olum , ay Vətən!…. <<<>>> Uluların, əcdadların mədfəni, Gözəlliklər, bağça-bağlar gülşəni, Zümrüd meşə,...

Davamı

2020-09-04 19:44:21

GETDİ - MURAD ELOĞLU

Yazarlar.AZ

Bir qətrə nütfədən yarandı insan, Zaman ələyində ələndi getdi. Kim günah qazandı, kimi də savab, Hər kəs əməlinə büləndi getdi. Kimi səadətin tapdı tamahda, Kim ömür keçirdi amanda, ahda. Sonunda nökər də, vəzir də, şah da, Bir parça ağ bezə bələndi getdi. Kiminin şəni az, dərdi çox oldu, Kiminin qarı ac, özü tox oldu, Kimi Murad kimi gözü tox oldu, Kimi də şan-şöhrət diləndi getdi. Müəlli...

Davamı

2020-09-03 20:14:21

CAN CANA BAĞLIDI

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Can cana bağlıdı, ürək ürəyə, Arada ehtiram sozalmaya kaş. Hər kəsin bənzəri vardır mələyə, Vicdani hisləri azalmaya kaş. Keçirdək süzgəcdən düşüncəmizi, Tale batırmasın vaxt gəmimizi, Yaradan xəlq etmib pislikçin bizi, Hər addım xətaya yozulmaya kaş. İlahi bir ömür bəxş edib fərdə, Çalışıb salmayaq bir-birin dərdə, Doğulan hər kəsə yuva var yerdə, Ayaqların altı qazılmaya kaş. Açılan sabahlar...

Davamı