Poeziya


2021-05-13 06:41:39

Xıyal Taciyeva Murasker (Qırğızıstan)

Firuz Mustafa

Yaxşılıq Könlümdə cücərir şirin arzular, Gözümdən getməyir sənin xəyalın. Çöküb ürəyimə ürək sözlərin, Bir sərhəd tanımır sorğu-sualın. Duyuram könlündən gəlib keçəni, Orada bayramdır, bilirəm bunu. Heç kəs bilməyir ki, bu yer üzündə Nə ilə bitəcək əzəlin sonu. Olsun ki, dünyada sənin dünyana Kimsə bələd deyil məndən savayı. Hələ körpəlikdən düşünmüşük ki, Günlər əkiz olur adamsayağı. Mənim...

Davamı

2021-05-10 20:59:09

EHTİRAM İLHAM - BİLMƏDİM

YAZARLAR.AZ

BİLMƏDİM Sən yaxşı adamsan, Adam! Mən yaxşı ola bilmədim. Səni görə-görə, gör ki, Mən adam qala bilmədim. Düz nə varsa, Allah sandım, Haqq olmayanı dandım. Hallı-hallı havalandım - Gəldim nə hala, bilmədim. Bilmədim eşq nə, yar nədir, Bilmədim gen nə, dar nədir, Bilmədim göy nə, yer nədir, Dağ, dərə, tala bilmədim. Dillərdə əzbər olardım, Pis-yaxşı xəbər olardım. Ölsəm, bəxtəvər olardım, Vax...

Davamı

2021-05-10 07:12:25

ƏJDƏR ƏLİZADƏ - SƏN İDİN, HEYDƏR BABA!

YAZARLAR.AZ

SƏN İDİN, HEYDƏR BABA! Müstəqil ölkəmizin memarı və rəhbəri, Uşaqdan böyüyədək dilimizin əzbəri, Əlli milyonluq Xalqın Dahi Ulu Öndəri Sən idin, Heydər Baba! * * * Ruhu vətənə bağlı mənliyimiz, özümüz, Daim qayğıkeşliklə xalqa baxan gözümüz, Ali tribunalarda cəsarətli sözümüz Sən idin, Heydər Baba! * * * Bəşərin beş yüz ildə bir dəfə yetirdiyi, Bir ananın qəhrəman doğduğu, bitirdiyi, Allahımın...

Davamı

2021-05-09 13:13:20

MÜQƏDDƏSLƏR - ZAUR USTAC

YAZARLAR.AZ

MÜQƏDDƏSLƏR (... bütün məzarsız Vətən övladlarına ithaf olunur...) Səngəri məzarı olan qardaşım, Hələ də bilinmir əhvalın sənin... Dəfndən Məada Bərzəx deyirlər, Məchuldur durumun, məqamın sənin... * * * Silahın pas tutub, daha heç atmaz, Dəbilqən gəzsə də, çəkmən köç etməz, Kəmər yox olsa da, toqqan heç itməz, Qumquman olubdu kimliyin sənin... * * * Üç rəngli bayrağım süsləyən dağl...

Davamı

2021-05-08 21:18:55

Aşıq ƏLƏSGƏR - "Əlif"dən dərs aldım, əbcəd öyrəndim,

YAZARLAR.AZ

"Əlif"dən dərs aldım, əbcəd öyrəndim, Huş verdim, öyrəndim yazıq "əmmə"ni. Şirin canım müjganına toxudum, Sən Allah, öldürmə, yazığam məni. * * * Ərş üzündə Gün dolanar, Ay üzər, Müxənnəti mərdə qoyma, ay üzər. Həsrətindən ay incəldər, ay üzər, Qışı dərdü-möhnət, yazı qəm məni. * * * Ələsgərəm, çətin adam sayılam, Vacibatda hurufatın sayı "lam". Ləblərininin həsrətindən sayılam, Bimürvət, demirsən...

Davamı

2021-05-07 21:46:47

İLQAR MİRZƏYEV HAQQINDA ŞEİRLƏR - ZAUR USTAC

YAZARLAR.AZ

Gəl, bu dərdə döz də yaşa… (Poladla, İlqarın məzarı başında) Hanı qoşun, hanı ləşkər? Tək qalbdı iki Paşa… Baiskarı kimdi, bilməm, Kaş dönəydi özü daşa… Gəl, bu dərdə döz də yaşa… Gəl, bu dərdə döz də yaşa… * * * Əlim üzümdə qalıbdı, Sözüm ağzımda qalıbdı, Arzum gözümdə qalıbdı, Qanım gözdə dönüb yaşa… Gəl, bu dərdə döz də yaşa… Gəl, bu dərdə döz də yaşa… * * * Ustacam, art...

Davamı

2021-05-01 15:16:52

ƏLİQULU QƏMKÜSAR - ƏDƏBİYYAT

YAZARLAR.AZ

ƏDƏBİYYAT Bir hökumət tazə çıxmış, ismi Azərbaycan. Şəkli cümhuri, idarə üzvü yeksər bəylə xan. Heç görübsüzmü ki, olsun kəlləyə qurtdan çoban? Bir nəfər xalis rəiyyət kabinədə yoxdur, inan, Əlaman bu müstəbidlərdən, ilahi, əlaman! * * * Hər şəhərdə xandır, əyandır keçib iş başına, Hər cəhətdən üz görür öz qövmu, öz qardaşına. Get dolan kənd-kəsəyi, bax bir axan göz yaşına, Hər tərəfdə...

Davamı

2021-05-01 15:00:42

RAHİM ÜÇOĞLANLI RZAYEV - ŞEİRLƏR

YAZARLAR.AZ

CANIM Məndən sənə bir əmanət, Çox özünü sıxma, canım. Kədər sənə əl eyləsə, Dönüb geri baxma, canım. * * * Nadan yandan ötsə,görmə, Salam alıb, salam vermə. Geysə kətan, ipək, tirmə, Hər gözəlçün axma, canım. * * * Bir axmaqla yoldaş olsan, Suzsuz qalıb gül tək solsan. Günlər ilə ac da qalsan, Dadma onnan loxma,canım. * * * Dünya xaşıl tək qarışır, İnsanlar cinnən yarışır. Demə, şair səhv danış...

Davamı

2021-05-01 14:40:29

ADİLƏ NƏZƏR - MƏN BU ÖMRÜ...

YAZARLAR.AZ

MƏN BU ÖMRÜ... Sənə doğru çırpınışım bir ömürdü, bir andı, Eh, o da ki, yarı yuxu, yarı ağrı, yarı qəm. Bu dünyanı anlayanlar ölümünə oyandı, Uca Tanrı, əzəl gündən mənə yaddı bu aləm. * * * Sorma niyə hüzünlənib boynu bükük durmuşam, Bu yazını sən yazıbsan var olandan alnıma. Mən vaxtımı sənə doğru can atmağa qurmuşam, Səndən başqa kimim var ki, məlhəm olsun ağrıma. * * * Mən bu ömrü zinət kimi...

Davamı

2021-04-26 20:51:19

RAFİQ HÜMMƏT - MESAJ

YAZARLAR.AZ

MESAJ Adi adam, sadə adam, lütf edirəmsə, Bu lütfümdən yararlanıb, ağ etməyin siz! Mən, fağırın əhvalını yazan adamam, Lütfən, məni padşahlara tağ etməyin siz! * * * Öz dərdimi mən özümə yazdım hər zaman, Bir kimsənin üzərinə kədər saçmadım. Dörd padşaha məktub yazdım və heç birində Özüm haqda bircə kəlmə söhbət açmadım. * * * Tanrı mənə lütf etmədi bu yaşımadək – Nə Qaliyə gedə bil...

Davamı