Poeziya


2019-07-17 14:59:04

ƏDALƏT BƏDİRXANOV

Yazarlar.AZ

AZADLIĞA GEDƏN YOL (poema) Proloq Mən bir yol axtarıram- Azadlığa gedən yol! Bu yol haqqın yoludur, Ya öl, ya da azad ol! Mən bu yolla gedirəm, Haray çəkib deyirəm: -Dünyada insanlara Azadlıq istəyirəm! Aləmdə cəmiyyətə, Hər yerdə həqiqətə, Cahanda hürriyyətə Azadlıq istəyirəm! Bəşəri düşünürəm, Dünyaya səslənirəm, Bir vətəndaş olaraq Danışmaq istəyirəm:...

Davamı

2019-07-14 11:07:42

GÜLƏR ELDARQIZI ŞEİRLƏR

Yazarlar.AZ

Gülər Eldarqızı çağdaş yazarlar içərisində istər sözə, istər ədəbi aləmə münasibəti ilə, yanaşma tərzi ilə fərqlənir. Bu xanımın qələmindən çıxan misralar ilk baxışda mücərrəd göründüyü qədər həyati və realdır… Onun ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nümunələr ibrətamiz olduğu qədər praktik, praktik olduğu qədər də yaşam mücadiləsi verən, sağa-sola dartınıb, bir yol arayışında olanlar üçün əsl istinad n...

Davamı

2019-06-29 09:30:30

İndi

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Dəyər verən yoxdur şeirlərimə, Yazmağın daşını atımmı indi? Xəyanət edimmi sevdiklərimə? Çirkaba, günaha batımmı indi? Hörmətlə yanaşın fikirlərimə, Nifrətimdən ocaq çatımmı indi? Özünüzü qoyun mənim yerimə, Halalıma haram qatımmı indi? Daha inanmıram gördüklərimə, Dostumu düşmənə satımmı indi? Sadiq qalacağam hər vaxt şirimə, Tülkü kölgəsində yatımmı indi?...

Davamı

2019-06-21 16:28:58

Bu gözəli kim incidib, ay Allah?

Zaur USTAC

Bu gözəli kim incidib, ay Allah? Gözlərindən bıldır-bıldır yaş gəlir… Ha səkdirir, ha gizlədir nəzərin, Fırlanır yenə də mənə tuş gəlir… * * * İslaq baxışları dopdolu, çim naz, Hər şeydə fayda var, əgər olsa az, Bunu da dəftərin bir küncünə yaz, Hər nəyi boş versən qəlbə xoş gəlir… * * * Ustacın sözünü boş verən sənəm, Çarpış, xırman yerin qoy olsun sinəm, Ağla, yaxalığım qoy ol...

Davamı

2019-06-21 15:12:46

RƏİSİ - MƏSTAN …

Zaur USTAC

Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… Dəvə qoca, fil ahıl, meydan qalıb məstana, Sultan sayır özünü, "Luna park"-da ostana, Anlamır ki, oyuq tək, dikilibdi bostana... Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… * * * Nə boyda olursan ol, pişiklik qanda qalıb, Şir dərisi geysən də, düş...

Davamı

2019-06-11 13:32:39

Gənc şair Əyyub Məmmədovun şeirləri

Əyyub Məmmədov

Məzarlar da danışır Məzarlar da zamanla Dostlaşıb tanış olur Bəzi daşlar orda da Fəhləyə məmur olur Məzar var ki, başında Bir abidə ucalır Məzar var ki, başında Adi bir daş dayanır Məzar var il boyu Həmişə yada düşür Məzar var tarix boyu Heç ora yolun düşmür Məzar var yanı hasar Bir qoruğa bənzəyir Məzar var kol-kos basır Kim olduğu bilinmir Adama elə gəlir O daşlar da danışır Ona yaxın mə...

Davamı

2019-06-09 05:46:31

Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət…

Zaur USTAC

(Min şükür Uca Yaradana…) Əlimdə olanım yalnızca sevgi, Kimə sığal kimi, kimə bir sillə. Bütün əngəlləri aşdım onunla, Kimə noğul kimi, kimə bir güllə. * * * “Sim-sim”- lə açılıb bağlı qapılar, Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət. “Lənət”-lə yıxılıb cağlı yapılar, Kimə çuğul kimi, kimə fəlakət. * * * Ustacam, tacımı verib Yaradan, Kimə ağıl kimi, kimə məharət....

Davamı

2019-06-08 09:30:05

EY BƏNİ – ADƏM…

Zaur USTAC

(Güllələnən küçə itlərinin dilindən) Ey bəni – adəm, nə çabuq unutdun? Sultani Nəzmi Seyidin öyüdün*. Düz deyiblər: – “barı olmaz söyüdün…” Ay başıküllü özünə yaxşı bax, Sonra gəlib, başımıza güllə çax… * * * Qudurmuşam? – quduz sənin atandı… Sən kimisin əkib, doğub atandı… Sizin kimi bir-birinə atandı… Ay başıküllü özünə yaxşı bax, Sonra gəlib, başımıza güllə...

Davamı

2019-05-19 21:14:24

OLSUN

Zaur USTAC

(B: 01:14) Bir ümid işığı yandı bu axşam, Cırtdan tərəfindən görülən olsun… Gecənin bağrında zərrə bəsimdi, Yetər ki, sonadək sürülən olsun… * * * Bu əllər uzanıb haçandıır sənə, Bir iriz, bir cığır, yol göstər mənə, Gələrəm, baxmaram; uzuna, enə, Lap elə, Musaya verilən olsun… * * * Qoy keçsin səhradan, ya da meşədən, Yarağım, əsləhəm; qələm, tişədən, Ruhuma qida ver, görklü ri...

Davamı

2019-04-30 11:26:18

DAĞLARIN

Zaur USTAC

“Şuşanın dağları abı dumanlı, Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı…” Əsrin dördə birin vermişik yelə, Çulu çoxdan düşüb, çaya dağların… Təmiz adı vardı, “quzey qarı” tək, Bağrına xal düşüb, saya dağların… * * * Başında çalma tək, ta durmur duman, Əynində qalmayıb, nə kofta, tuman, Lütlənib haçandır, qalıb lüt-üryan, Qa...

Davamı