Poeziya


2019-09-22 16:16:19

HACAN HACISOY “ÜÇ YARPAQ"- DA

Yazarlar.AZ

GETDİN… Getdin… Bu fanidə tək qoydun məni, Bu necə ayrılıq, necə gedişdi? Gözüm baxa-baxa itirdim səni, Dünyanı dəyişdin, dünyam dəyişdi… Yox, yox muradına çatmadı ölüm, Heç yana keçmədi canfəşanlığı. Getdin, bu gedişlə sənsə ay gülüm, Mənə doğma etdin qəbristanlığı. Bu müqəddəs məkan oldu məskənin, Yenə də həmd olsun uca Allaha. Hər gün görüşünə gəlirəm sənin, Evimin biri də...

Davamı

2019-09-21 15:23:24

VİDADİ AĞDAMLIDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Ürək tab gətirmir bu dərdə ,qəmə Saçlarım ağarıb, belim bükülüb, Ürək tab gətirmir bu dərdə, qəmə. Ömrümün hasarı artıq sökülüb, Kədər qonaq gəlib yenə evimə, Ürək tab gətirmir bu dərdə, qəmə. Ağdam gedər oldu cavan yaşımda, Qara tük qalmayıb indi başımda, Bir xəbərdə yoxdu ki, qaydışımda, Qəlbim yanır mənə gəl köçkün demə, Ürək tab gətirmir kədərə, qəmə. Gəzirəm yuxuda hər gün Ağdamı, Kötəl...

Davamı

2019-09-18 17:23:00

Balayar Sadiq - Yeni poema

Yazarlar.AZ

TANINMIŞ ŞAİR BALAYAR SADİQİN YENİ POEMASI BİLGİNLƏRİN VƏ OXUCULARIN ÜMUMİ MÜZAKİRƏSİNƏ TƏQDİM OLUNUR: – RƏYLƏRİNİZİ ŞƏRH BÖLMƏSİNƏ YAZA BİLƏRSİZ. – FİKİRLƏRİNİZ BİZİM ÜÇÜN ÇOX DƏYƏRLİDİR. Hərflərin hərifi (neo-poema) İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə 1 Səslər uçub qonurdu hərflərin dodağına… Titrəyirdi göy üzü ilk öpüşdən uçunan bakirə yanaq kimi… Bir sözün ətrindən qapısı gülümsəyirdi on sə...

Davamı

2019-09-16 15:59:31

ƏBÜLFƏZ ÜLVİ – SÖZ

Yazarlar.AZ

SEVDAMIZA Sev, yad fikirlərə olmayaq həmdəm, Az fikir veririk az, sevdamıza. Kağız səndən olsun, qələmi məndən, Adını əlinlə yaz sevdamıza. Sevgisiz ömür-gün asan sayılmaz, Sevib, sevilməyən insan sayılmaz Saç seyrək olarsa, nöqsan sayılmaz. Təki deyilməsin daz, sevdamıza . Həsrəti yandıraq oda, közündə, Məhv olar hər cürə qada közündə, Sevdanı isidək sevda közündə, Yan ala bilməsin buz sevda...

Davamı

2019-09-13 13:20:54

ASİF OSMANIN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

DEYİRLƏR Dünyanın hər işi-gözümdə saxta, Nə zamana sığır, nə də ki, vaxta. Nadanın birini çıxarıb taxta, Varlığın incisi, ləli deyirlər. İnsanın taleyi qaralı-ağlı, Çoxdur aramızda sinəsi dağlı. Kasıbın üzünə qapılar bağlı, Varlıya baş əyib “bəli” deyirlər. Xeyirin yolları tuş gəlib nəhsə, Şər həvəs göstərir düşdüyü bəhsə. Öz halal haqqını istəyən kəsə, Qan içən, qan soran zəli deyirlər. Yox...

Davamı

2019-09-13 13:00:21

TƏRANƏ MƏMMƏDDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Sazla söhbət Gəl sığın sinəmə, a telli sazım, Görüm dərdin nədi, istədiyin nə? Səsin qəlb dağlayır, xoşdur avazın, Vurğunam köksündən qopan nəğmənə! Canımdan süzülüb ruhuma keçdi, Məhəbbət dastanı, o “Yanıq Kərəm”. Nədən cismimi yox ruhumu secdi? Nə sən anlayırsan, nə mən bilirəm. Keçmişin uludur qədim tarıxdən, Ozanlar əlində ellər gəzmisən. Tellərin köklənib qəmə həsrətdən, Sızlayan dərdini...

Davamı

2019-09-12 15:29:42

TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)

Yazarlar.AZ

XURAFAT Bir millətin, camaatın, Döndər üzün dinə sarı. Al ləzzətin hər saatın, Nadanlığı dinə sırı! Qoyma açsın gözlərini, Qoyma desin sözlərini, Gətir yerə dizlərini, Söylə dindi yoxu- varı! Təbəssümlə, gülə-gülə, Şüurları iflic elə. Qoyma dinə, gələ dilə, Ayılmasın koru, karı. Ye, iç , öldür şəhvətini, Götür, dağıt sərvətini, İnsanlığa nifrətini, Dindən uzaq “din” lə sarı! Götür üzdən ar...

Davamı

2019-09-12 15:07:49

ABDULLA MƏMMƏDDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

SƏNSİZ TALEYİM DƏ ÜZÜMƏ GÜLMÜR Axır hədər yerə günlər su kimi, Qəmli qənşərimə çıxanım dönmür. Ürəyim açılmır gül arzu kimi, Qəmi bəşərimə çıxanım dönmür. Gözümdən süzülən sözmü göz yaşı? Mürgülü ürəyim dinmir dilimdə. Qurunun oduna dözmür söz yaşı, Sənsiz sərgiləmir xoş söz dilim də. Astarı üzünə çevrilən ömür, Qəmə yem olandan sözümə gülür. Sənsiz taleyim də üzümə gülmür, Yolunu gözləyən gö...

Davamı

2019-09-12 10:29:37

RAHİM ÜÇOĞLANLININ SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

EŞQ BUDUR Əksi gəlib göz önündə durursa, Duyğuların yarla təmas qurursa. Ocaq çatıb qəlbinə od vurursa, Üz saralıb solursa,bax eşq budur. Dəli həsrət salıb haldan-hallara, Gözlərini tikdirirsə yollara. Bənövşə tək ruh tapınıb kollara, Boynu bükük qalırsa,bax eşq budur. Fikirlərin bir bucaqda cəmlənib, Hal əhvalın zildən enib bəmlənib, Xəyallara dalıb,bir az qəmlənib, Gözün yaşla dolursa,bax...

Davamı

2019-09-10 07:02:04

SƏBAHƏT İSMAYİLOVA ANA ŞEİRLƏRİ

Yazarlar.AZ

ANA Mənim zəhmətimi sən çox çəkmisən , Sənə minnətdaram hər zaman ana . Başımın üstündə dayanıb hər gün , Bir layla demisən mehriban ana . Qayğımı çəkmisən sən gecə , gündüz, Eşqin , məhəbbətin olubdur dəniz . Hamıdan doğmasan , hamıdan əziz , Qolumdan tutmusan sən hər an ana . Gözlərin yoluma nur , işıq saçıb , Çöhrəni görəndə qəm , kədər qaçıb . Sənin arzuların gül , çiçək açıb , Qeyrətli ,...

Davamı