Poeziya


2019-09-09 12:02:57

ZAMİN RÜSTƏMOV ANA ŞEİRİ

Yazarlar.AZ

ZAMİN RÜSTƏMOV ANA ŞEİRİ Ana. (Bütün analara ithaf edirəm.) Indi dərk edirik, nələr çəkdiniz Hansi əzablardan, keçdiniz ana. Dərd əkib, dərdləri necə bicdiniz Neçə zülümlərdən, keçdiniz ana. Saçlarda bir dənə qara görmədik Səhəri axşami, belə bilmədik. Gözünün yaşini, silə bilmədik Dərdləri ürəkdə, əkdiniz ana. Argisa başiniz, heç vaxt demədiz Bircə loxma belə, bizsiz yemədiz Fərq qoyub bizlər...

Davamı

2019-09-08 19:26:01

NAZİM YAQUBOĞLUNDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

QORQUD ƏMANƏTİ Tarixi bilinməz Ulu Xalqımın , Yenilməyən gücü , qüvvətidir saz . Minlərlə mədəni sərvət içində , Xalqımın ən böyük sərvətidir saz . **** Sehri hüdudsuzdur , mənası dərin , O candan əzizdir , həm baldan şirin . Dədə Ələsgərin , Dədə Şəmşirin , Sonsuz əzəməti , qüdrətidir saz . **** Yetmiş iki dildə düşün , qan deyir , Döyüşə girəndə qana – qan deyir . Sevən aşiqlərə alış , yan d...

Davamı

2019-09-07 19:15:47

MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

Mən məndən küsülü, məndən gileyli Hələ də mən məndən küskün,gileyli, Hələ də mən məni sevib,bəyəmməz. Hələ də mən məndən ayrı,aralı, Mən mənim əlimə dəyib,dəyəmməz. Hələ də mən məndən ayrı,aralı, Hələ də səsimi özüm eşitməz. Mən məni səsləyər,mən məni özlər, Bir məndən bir mənə səsim yetişməz. Hələ də səsimi özüm eşitməz, Mən mənə məftunam,mən mənə yağı. Mən məni tərk edib,mən məni gəzib, Do...

Davamı

2019-09-05 19:16:38

ƏBÜLFƏZ ÜLVİNİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

HƏMİN AN Nə qədər kreslo altmda idi, Görürdüm taleyim yoxdan güc alır. Görəsən bu çürük ənənə nədir, Niyə uca insan altdan ucalır? Yaman çoxalmışdı dostum, həmdəmim, Bığımın altından keçirdi çoxu, Ömrümdə bir dəfə içməyən mənim, Lüm-lüm sağlığəma içirdi çoxu. Növbəyə dururdu haqqımda bəhslər, Canımı salama doyururdular. Özünü qoruya bilmyən kəslər, Mənim şərəfimi qoruyurdilar. Çıxdım təqaüd...

Davamı

2019-09-04 05:37:49

RAFİQ GÖYÇƏLİNİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

Bilmirəm Qanadı qırılmış bir qartalam mən, Uçub zirvələrə qalxa bilmirəm. Qəfəsdə inləyən (xarı) sarı büldülün, Çəkdiyi həsrətə baxa bilmirəm. Qartal, zirvələri düşünmə daha, Sınıq qanad ilə güman Allaha, Bəlkə çıxmayacam nurlu sabaha, Könlümü yandırıb, yaxa bilmirəm. Uçdu şahlıq quşu çiynimdən niyə, Bir vaxtlar dönmüşdüm topa, süngüyə, Həvəs də qalmayıb daha heç nəyə, Şimşək tək parlayıb, ç...

Davamı

2019-08-30 16:33:20

DİLARƏ BABAYEVA HAQQINDA ŞEİR

Yazarlar.AZ

…bu gün onun anım günüdür… DİLARƏ (…SQ-nın pilotu D. Babayevaya ithaf olunur…) Bizdə atalardan bir məsəl qalıb: “Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”… Bu yurdun neçə mərd oğlu, qızı var, Adı anılmalı, anmasaq olmaz… * * * Yaradan bəxş edib, bu namı bizə, Ellərin sultanı, xan Azərbaycan… Var olsun bu torpaq, yaşasın Vətən, Anam Azərbaycan, can Azərbaycan… * * * Dünya yarana...

Davamı

2019-08-30 05:46:26

KƏMALƏDDİN QƏDİMİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

YERİNDƏ DAYANIB, DURURMU DÜNYA… Yerində dayanıb, dururmu dünya, Sən niyə dayanıb, niyə durasan?.. Bir gün də olmaya sənin bu dünya, Sən ona bir ömür yiyə durasan.. Vaxt, zaman dayana qəsdinə, gələ, Baxmaya boyuna, şəstinə, gələ. Dərdlər qoşun çəkib üstünə gələ, Cibində bir paslı tiyə durasan… Bişəsən odunun, közünün üstdə, Tutasan özünü gözünün üstdə. Söz vermisən deyə, sözünün üstdə Dönəsən...

Davamı

2019-08-30 05:24:37

MUSA ƏLƏKBƏRLİDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

ÖLÜMÜ ÖLDÜRÜB GƏLƏK DÜNYAYA Gəl elə yol seçək sonu olmasın, Təzədən vurulaq mələk dünyaya. Ayrılıq səmtinə yönü olmasın, Ölümü öldürüb gələk dünyaya! Sonra qəh-qəh çəkib gülək dünyaya. Gəl elə yol seçək ucsuz-bucaqsız, Orda bir insanın izi olmasın. Bizi itirməsin vaxtlı, ya vaxtsız, Nə də “get” deməyə üzü olmasın. Yeni bir ünvan da verək dünyaya, Ölümü öldürüb gələk dünyaya! Qoy o yol başlas...

Davamı

2019-08-29 03:57:06

BALAYAR SADİQDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Azadlıq Azadlıq! Səni çox istəyirdik, az aldıq. Səni sevə-sevə azaldıq. Eh, azadlıq, azadlıq… Dəli kimi sevdik səni, Sevgimizdən asıldıq. Sənə uzalı əllərimizi zəmi kimi biçə-biçə, meydanlara, küçələrə tökülən qanımız üstdən keçə-keçə, adına meydan verdilər, küçə verdilər – Azadlıq!.. Bir gün məmləkətin başı üstə şəhid ruhların qiyamı başlanacaq. Göy üzündən ahlar, günahlar daş-daş yağac...

Davamı

2019-08-29 03:39:44

ELBURUS QƏMGİN “ÜÇ YARPAQ” – DA

Yazarlar.AZ

İçərim odda! (Ayaqlı təcnis) Böyük sərkərdənin,bütöv millətin, Kim görüb yurdunu yağı dağıda? Qalx ey yatan millət haray, ay haray Bizi tərpətməyir, yağı dağı da. İçərim odda!!! İç zəfər meyini, al şərabını Götür əllərinə al, şərabını. Şığı üstünü kəs, al, şər, abını Qoyma qazanında yağı, dağıda. İç , ərim, odda! Söndür ocağını, külünü bellə, At dərin quyuya külünü, bellə. Qəmginin qəlbindən...

Davamı