Poeziya


2018-12-10 19:14:32

ETDİYİM YAXŞILIQLAR QAPAZ OLDU BAŞIMA

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Etdiyim yaxşılıqlar qapaz oldu başıma, Axdı bəbəklərimdən qarışdı göz yaşıma! Sıxdılar ürəyimi nar təki iştahlara, Onlar məzə aldılar, könlüm batdı ahlara. Ömrüm tufana düşmüş qayıqlartək çırpındı, Nə ağrıya tapındı, nə ağrıdan qırpındı. Mən xeyirə caladım taleyin varaqların, Söndürdü yaxın-yadım bəxtimin çıraqların. Can fəda etdiklərim canıma zərbə vurdu, Saldı ömrü yoxuşa yolumda...

Davamı

2018-12-08 19:06:16

DURUN GEDƏK QARABAĞA

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Nə sızlayıb ağlaşırıq, Ah-ələmlə bağlaşırıq, Dillə neçə dağ aşırıq- könlə hicran yağa-yağa, Durun gedək Qarabağa! Inlər, sızlar hər sözümüz, Göz yaşına yar gözümüz, Açılmayır heç üzümüz, Bəsdir dözdük daha dağa, Durun gedək Qarabağa! Möhür, imza torpaq almaz, Qorumasaq Vətən olmaz, Heç bir zülüm sona qalmaz, Qonub yağı çox oylağa, Durun gedək Qarabağa! Bəsdir qaçqın, köçkün ol...

Davamı

2018-12-08 11:56:44

İthaf

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Xətrinə dəyməsin yazacaqlarım, Ağlına gəlməsin pis-pis fikirlər. Ləkəsiz adım var, qazandıqlarım İstəsəm, ömrümün sonuna yetər. Dünyanın işini bilməkmi olur? Əzrayıl oturub fürsət gözləyir. Yanına səssizcə gəlməkmi olur? Əli ətəyində dəvət gözləyir. Həbs edib ruhumu, salıb qəfəsə, Əqlimi apardın şirin dilinlə. Sakitcə dayanaq nəfəs-nəfəsə, Rahatca qəlbimin səsini...

Davamı

2018-12-07 19:44:27

Getmək

Aqil Bəkir

Ən asan şeydir getmək. Üz çevirib getmək olanlara, olacaqlara... Bir düşüncəsizlik etmək arxada qalanlara... Tüpürüb getmək həyatın bütün mənasızlıqlarına. Ürəkdən gələn bir hayqırtı ilə Qışqırmaq, bağırmaq- Özünün vəfasızlığına!. Getmək ən çətin şeydir Üz çevirib getmək... Sevdiklərinə, sevginə Üz çevirib getmək... Ən çətin şeydir...

Davamı

2018-12-02 21:10:15

NƏ UZAQ DÜŞMÜSƏN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

NƏ UZAQ DÜŞMÜSƏN Nə uzaq düşmüsən dərdimi bilən, Dərd məni sovurdu göyə gəlmədin. Axan göz yaşımı yanaqdan silən, Çağırdım, səslədim niyə gəlmədin?! Harayım gecədən səhərə düşdü, Min dəfə kədərlə günüm görüşdü, Taleyim ömürdən sürüşdü düşdü, Məni ölmüş bildin deyə gəlmədin. İndi uzaqlarda səsin dolaşır, Günüm həsrətinə düşüb bulaşır, Aylar bir-biriylə əhdlə yollaşır, Yandım, tüstüləndim iyə g...

Davamı

2018-12-01 17:01:01

BU DÜNYA QƏM ÇEŞMƏSİ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Hər taleyə bir ömür, hər ömrə bir həyat var, İnsanın ağılında açılmaz neçə qat var, Şüurun fəqanından ürəkdə min cür çat var, Bir tərəfdə göz yaşı, bir tərəfdə büsat var… Ağrılara qul oldun, taleyin yatıb gedir, Bu dünya qəm çeşməsi, üzməyən batıb gedir. Sabahın naləsinə gecənin ahı-zarı, Hiylədən hiylə doğur bu insanlıq bazarı… Hər beyində açılmaz haqqın müdrik gülzarı, Bəşərin əm...

Davamı

2018-11-29 20:51:20

Sənsiz

Aqil Bəkir

Bir dəstə gül solur evimdə. Solduqca güllərim, günlərim, Qəlbimə dərd dolur evimdə. Boş bucaqlarda axtarıram özümü- Hər bucaqda bir mən var, Amma özüm yoxdu. Məndə bir böyük "sən" var, Fəqət Sənsizliyə dözüm yoxdu. Uzağam səndən, Həm də elə yaxınam ki... Ürəyimdəsən- Hər döyüntüsündə qan olub Axırsan damarımdan. Həyat verir mənə, Üstəlik canımı da alırsan... Yox, sanma ki, şikayətlənirəm, Sanma...

Davamı

2018-11-25 09:54:05

Qayıdım...

Vahid Çəmənli

Bakıdan tərpənim dan söküləndə, Göydə ulduzları seçim, qayıdım. Cəngidən diklənim üzü Şirvana, Ağsu dolayını keçim, qayıdım. Göyçayda nar dərim, çiçək qoxlayım, Ağdaşda dostları bir – bir yoxlayım. Kürün sahilində ayaq saxlayım, Ayna sularına köçüm, qayıdım. Yevlaxdan boylanım Murova sarı, Süzüm zirvəsində bəmbəyaz qarı... Bərdədə sinəmdən atım qubarı, Laləni, nərgizi biçim, qayıdım. Ağdamd...

Davamı

2018-11-23 19:47:01

GÜNEYDƏ GÜNDƏMİ FƏTH EDƏN DEYİRLƏR”Ə DEYİRLƏR (“DEYİRLƏR” MAHNISINA ŞAĞRIŞ)

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

“Deyirlər”ə ağız büzən, Yoxdu səndə Vətən eşqi! Pozulacaq bir gün düzən, Çox çəkməz zülümün məşqi. Silkələn manqurt deyirlər, Kimliyi arıt deyirlər, Bizlərə Bozqurt deyirlər. Niyə susub çağlamırsan? Bağrımı yandıran, Araz?! Biz yanırıq ağlamırsan, Haqqı dayandıran, Araz! Bütövləş Vətən deyirlər, Ürəkdə bitən deyirlər, Azərbaycan tən deyirlər. Qol götürüb oyna, millət, Rəqs özü birlik sədas...

Davamı

2018-11-23 19:18:56

YARANMIŞIQ BİZ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Kainat nurundan yaranmışıq biz, Hər canın içində bir ruh gizlənir. İşığa bağlanıb dayanmışıq biz, İnsanın tənində nur əzizlənir. Həmən ruh deyilən bir parça odur, Onun enerjisi gəzdirir bizi. İnsan nur xəzinə, bir neçə qatdır, Bəzən bu xəzinə azdırır bizi. Adam öz nuruna etsə xəyanət, Nur onu yandırar ocaqda köztək. Əgər vicdanlarda olsa dəyanət, Dondurmaz qanları açılmaz buztək. Göylər harmony...

Davamı