Poeziya


2019-12-27 16:05:09

Şahmar Əkbərzadə - Qarabağsız Qarabağlı

Yazarlar.AZ

Şahmar Əkbərzadə haqqınada Tanınmış şair, jurnalist Şahmar Əkbərzadə — 28 Dekabr 1941-ci ildə Ağdam rayonunun Çəmənli kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Mahrızlı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra həmin il Şuşa Pedaqoji Texnikomuna daxil olub və 1960-cı ildə texnikomu bitirmişdir. Elə həmin il M.F.Axundov adına Dillər İnstitutunun Rus dili və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil o...

Davamı

2019-12-27 09:42:42

Adilə Hüseynəliyevanın doğum günüdür.

Yazarlar.AZ

Qarşıdan gələn 30 dekabr hörmətli müəllimə, gözəl insan, Adilə Hüseynəliyevanın doğum günüdür. Adilə xanımı təbrik edir, bolluca uğur arzu edirəm! Dostuma ad günü hədiyyəsi: DOSTUMA HƏDİYYƏM Bu gün sənin ad günündür, Arzularım xoş sözümdür. Mənə salam söyləyən dost. Məndən şeir gözləyən dost. Ad günündür bu gün sənin, Şad günündür bu gün sənin. Ömrün uzun olsun sənin, Mənsizliyə dözməyə...

Davamı

2019-12-27 06:51:43

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (06)

Yazarlar.AZ

YUVA UÇURANLAR, YUVANIZ UÇAR Gözümü açaram çəh-çəh səsinə, Təbiət yuxudan oyanan çağı. Quşlar budaqların pərvanələri, Budaqlar quşların dayanacağı. Uçarlar min dəfə bir çöp dalınca, Daşlar da cücərər yaz havasına. Ağaclar bar verər yuva olunca, Amandır,dəyməyin quş yuvasına! Azad səmalarda uçuşu azad, Cəhcəhi səadət havası olsun. Uzad əllərini, quşlara uzad, Ovcun da quşların yuvası olsun! Aza...

Davamı

2019-12-27 06:17:55

Deyə

Səmi

Dizin-dizin sürünərəm,gülüm,sənə çatım deyə. Hər əzaba qatlaşaram,sənsizliyi atım deyə Eşqimizə səcdə qıldım,tanrıdan da uca tutdum. Çaba etməm,məhəbbətin dənizində batım deyə. Girdabına sürükləsin yuxusuzluq,razı ollam, Gecələri sinən üstə baş qoyaraq yatım deyə. Bu dünyada yaxşı nə var hamısından əl çəkərəm, Gül qoxuyan nəfəsini nəfəsimə qatım deyə. Əzab çəkmə,Səmi,yarın rəqibini tutsa sən...

Davamı

2019-12-27 05:58:20

Poetik düşüncələr

Səmi

Gəl, oturub üz-üzə, Qəm- sevinci anışaq. Hansı çox gərək bizə, Bunu çözək,danışaq. Qəmsiz ömür,bax,gülüm, Bizi alıb aparar, Bu həyatdan qoparar. Bizi biz edən ölüm Düşməyəcək yadına. Hər bir şeydə bir nəşə, Bir kef axtaran ürək, Yaramamış bir işə, Dərdi-qəmi unudar. Unutqanlıq bil,gerçək, Səni bir yolluq udar. Yetən olm az dadına. Qoşub yeni nəğmələr, Yeni arzu gəzərsən. Sahili röya olan Bir dər...

Davamı

2019-12-26 16:25:20

Ağı

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Ağı Zaman elə dəyişib, Şaxta vurubdu Şərqi. Fəsillər dəngərləşib, Şərqə oxuyur şərqi. Boran, tufandı, Allah, Bu qərib məmləkətdə. Sədəqə umur tamah, Qısnayıb fəlakətdən. Bu günün yarısı yox, Güman qalıb dünəndə. Havası çatmır göyün, Ümidlər üzüləndə... Payız dümanı çəkib, Dövranın o başına. Ağaclar pöhrə əkib, Dünyanın daş qaşına. Divar saxlamır mıxı, Papaq ağırlığ...

Davamı

2019-12-26 06:58:28

“İldırım Əkbəroğli – 70” - 5

Yazarlar.AZ

PAYIZ Günəş çoxdan çıxıb, mürgüdən oyan, Tökülən yarpaqlar ilmədir, dayan, Elə bil, xalıdır anam toxuyan, Təbiət qoynunda toxuyur payız. Göylərin çiskini yerə hədiyə, Damcılar dəf çalır dam döyə-döyə, Yorğun yer uyusun, dincəlsin deyə, Yellər laylay çalır, oxuyur payız. Budaqda sığınıb, gör, quş da quşa, Tənhalıq içində durublar qoşa, Ağaclar libassız düşüb yağışa, Hələ taxt üstədir, göz qoyu...

Davamı

2019-12-25 09:40:48

MALİK TAĞIZADƏ - ÖZÜ UTANDI

Yazarlar.AZ

Bir aşiq sevgisin, bəyan eylədi, Qız qəfil təklifdən, düzü utandı. El içrə eşqini, əyan eylədi, Abır, həyasından üzü utandı. Udqundu, ağzında bal, zəhər boğdu, Gözləri yaşardı həm, qəhər boğdu. Basaraq səbrini, bir təhər boğdu, Qəlbi çırpındıqca, özü utandı. Heyrətindən oynadı göz, qaşları, Axdı gözlərindən, sevinc yaşları. Xəyala apardı, lal baxışları, Dikildi yollara, gözü utandı. Xəyalı g...

Davamı

2019-12-24 16:25:43

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (03)

Yazarlar.AZ

QOYMAYIN DAŞI YUXARI Salacaq birini dağdan dərəyə Qoymayın, qoymayın daşı yuxarı. Qəlbində əyriyə yer yoxdur deyə Dağlar da dayanar başı yuxarı. Qəlb dolu badədir sözlə siləmə, Sındırma sən onu şan-şan eləmə, Düşər səsi-küyü bütün aləmə, Yollar aparanda boşu yuxarı. Gözəllik su içər alın tərindən, Min ümid göyərər bir zoğ yerindən, Həyat eşqimizdir, bağlar dərindən, Bizi bu torpağa, quşu yuxa...

Davamı

2019-12-24 05:52:29

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (02)

Yazarlar.AZ

ÖZ YOLUYLA YENƏ GEDƏR BU DÜNYA Öz yoluyla yenə gedər bu dünya, Həminki tək günəş batar, ay çıxar. İstəsən də tər qala, gül solmaya, Xəzan əsər, soyuq düşər, yay çıxar. Alqışlarla kürsü tutan bir bəndə, Kim olduğu məlum olar gedəndə. Bir gündədir güdülən də, güdən də, Bəd işlərdən xoş günlərdə hay çıxar. Sığallanıb çoxu, onu öyəndə, Ayılıbdır başı daşa dəyəndə. Qürurlanıb, çox döşünə döyən də,...

Davamı