Poeziya


2018-11-18 16:34:57

NADANLIQ

Zaur USTAC

Urmu axan göz yaşımdı, Yanağımda duz olubdu... Urmu, Urmu söyləməkdən Bağrım başı köz olubdu... * * * Şümürə lənət deyənlər Susuz qoyubdu dindaşın... İnsan insana qənimdi, Günahı nə dağın, daşın? * * * Savalanı dərd qocaltdı, Murov soyuqdan üşüyür... Araz sükütun pozmayır, Kür əlçatana döşüyür... * * * Dəmir Qapım pas atıbdı, Neçə körpüdən keçmirik... Kərkük, Mosul unudulub, Bağdada iraq d...

Davamı

2018-11-03 05:24:13

Payız

Vahid Çəmənli

Könül, qəm eləmə payız yetişdi, Yaşıl yarpaqları soldurub gedər... Süzər gül qoxulu şirin şərbəti, Büllur badələrə doldurub gedər Tənha cığırları alar duman, çən İçdikcə şəbnəmi məst olar çəmən; Xəfif səhər mehi əsdikcə hərdən, Ağappaq örpəyi qaldırıb gedər. Həzin layla çalar payız suları, Oyadar könüldə xoş duyğyları; Yığar cəvərənə heyvanı, narı, Alma budaqların yoldurub gedər. Qızıl libas...

Davamı

2018-10-29 18:25:54

Amanat kişi

Vahid Çəmənli

Təzədən tanıdım mən bu yay səni, Oturduq səninlə bir saat, kişi. Uçduq ömrümüzün xoş anlarına, Açdıq xəyallarda qol-qanad, kişi. Mən cocuq, sən isə ər oğlu ərdin, Kolxozda çox böyük işlər görərdin. Dəmir köhlənlərə həyat verərdin, Cənnətə dönərdi bağ-bağat, kişi. Dilimdə əzbərdi Çəmənli adı, Hamısı qohumdu, eldi, obadı... Qalıb damağımda bal kimi dadı, Turş nar da olurdu marmelad, kişi. Keçmi...

Davamı

2018-10-18 17:49:59

Payız

Vahid Çəmənli

Könül, qəm eləmə payız yetişdi, Yaşıl yarpaqları soldurub gedər... Süzər gül qoxulu şirin şərbəti, Büllur badələrə doldurub gedər Tənha cığırları alar duman, çən İçdikcə şəbnəmi məst olar çəmən; Xəfif səhər mehi əsdikcə hərdən, Ağappaq örpəyi qaldırıb gedər. Həzin layla çalar payız suları, Oyadar könüldə xoş duyğyları; Yığar cəvərənə heyvanı, narı, Alma budaqların yoldurub gedər. Qızıl libası...

Davamı

2018-10-14 11:40:18

Bilmədik

Vahid Çəmənli

Dünyanı tilsimli möcüzə sandıq, Bilmədik cavandı, qoca, bilmədik. Yüyürdük bir tikə çörək dalınca, Yükümüz böyüdü, uça bilmədik. Dedik, bu döngədən o yana düzdü, Qəzaya inandıq, qədərə dözdük... Yorulduq, usandıq, həyatdan bezdik, Qismətdən kənara qaça bilmədik. Çox illər adladıq, çox yollar keçdik, Acının üstündən şərbət də içdik... Sevginin boyuna qəm donu biçdik, Üzünə nur kimi saça bilmədi...

Davamı

2018-10-14 07:56:40

Mən səndən uzaqda yanan günəşəm...

Vahid Çəmənli

Müəllif: Vahid Çəmənli Yandırar sinəmi tənəli sözlər, Yadıma salmasam olub-keçəni. O pərişan saçlar, o qəmli gözlər, Şirin bir aləmə səslərdi məni. Mavi dalğaların qoynunda üzən Sükansız, lövbərsiz tənha gəmiydim. Səni ilahə tək mən idim gəzən, Gecəli-gündüzlü dəli kimiydim... Kimsə inadıma güvənməyəcək. Sənin ürəyinə yol tapmadımsa. Bəlkə də heç zaman tükənməyəcək, Ömrüm hicranından qısadır...

Davamı

2018-10-13 08:28:45

Köz üstündəyəm

Vahid Çəmənli

Başıma dünyanın dərdini yığdım, Axır yıxdı məni, üz üstündəyiəm. Yalvara-yalvara qalmışam Haqqa, Axşamdan səhərə diz üstündəyəm. Qafiləm, dünyanın oyunlarından, Bir haray ummuram qoyunlarından… Günahı asılıb boyunlarından, Baxıram, yanıram köz üstündəyəm. Ərz etdim halımı o Əhli — hala, Bəlkə barmağımı batıra bala… O da saldı məni yüz qeylü — qala, Məcnun tək sərgərdan, düz üstündəyəm. Bahard...

Davamı

2018-10-13 08:16:04

Kəhriz

Vahid Çəmənli

Kəhriz Canıma illərin yanğısı düşüb, İzin ver, suyundan doyunca içim, Sərçələr yuvadan çıxana qədər, Dəcəl kəpənəklər duyunca içim. Çox uzun, çox ağir yol gəldim sənə, Atəşdən od tutub alışır sinə, Neçə parç içim ki, bu yanğım sönə? Nizami birbəbir sayınca içim. Vətənim, el-obam ümid çırağım, Nur olum dağına, düzünə yağım... Mənsiz axıb gedən İsa bulağım Babalı boynuma qoyunca...

Davamı

2018-10-02 19:52:13

Əzizxan

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Rəhmətlik Əzizxan müəllimin əziz xatirəsinə Əlli doqquzuncu ilin ilk günü, Bu fani dünyaya tutdu üzünü. Təsdiqləmək üçün öz türklüyünü Əlindən gələni etdi Əzizxan. Üç oğlu, kiçiyi Beyrəyi oldu, Mətləb Nağı dostu, ürəyi oldu. Çoxunun dayağı, köməyi oldu, Məzlum harayına yetdi Əzizxan. Elmi, savadıyla daim ucaldı, Ölənəcən sadə, gülərüz qaldı. Tanrı vermiş idi, Tanrı da...

Davamı

2018-09-22 18:56:47

GÖR

Zaur USTAC

İçimi içindən yeyən arzular Qorx, bir gün yığışıb canımı üzə, Neyləyim, bu könül səni arzular Bax, nələr gözümdə çıxıbdı üzə... * * * Demirəm, özünü gəl unut tamam, Bunu istəmirəm, mümkünsüz, tamam, Səndən istəmirəm, bir baxış tamam, Gözucu bir nəzər ayıbmı üzə??? * * * Gör, işin harası dil açıb Ustac, Xəfif təbəssümə qalıbdı möhtac, Əlacı onadı eləyib merac, Günəşin səmt tutub, yön alıb üzə.....

Davamı