Poeziya


2020-01-22 16:27:00

ZAUR USTAC - RƏZALƏT

Yazarlar.AZ

RƏZALƏT “Dəvə gördün? – Heç qığın da görmədim!” Bu kəlamı yaxşı deyib atalar. Nəyinə lazımdı görəsən dəvə? Əvəzində səni minib çapalar! * * * Gördün ki, dava var, ordan uzaq get, Yolun ortasında qoy qalsın meyit, Oğurluq olubsa, ilim-ilim it, Qoyma səni, oğru bilib tapalar! * * * Ustac deməz bircə kəlmə boşuna, Qardaş, namərd heç çıxmasın tuşuna, Əvvəl idi, baş tutardın qoş...

Davamı

2020-01-22 07:05:54

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (32)

Yazarlar.AZ

Var Yaman sözlə yaxşılara qəst olur, Nə yaxşı ki, yaxşılardan xeyli var. Oxşananda daş ürək də məst olur, Hər ürəyin oxşanmağa meyli var. * * * Dünya ilə çoxdan düşüb tərs aram, Ancaq, bilmə, həzzinə göz yumuram. Güldən ətir, arıdan bal umuram Arının da işləyi var, veyli var. * * * Düyar eşqə tuş olanlar səfanı Görən azdır, sevdiyindən vəfanı. Sevən çəkib hər zilləti, cəfanı...

Davamı

2020-01-21 08:30:52

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (31)

Yazarlar.AZ

Nə var ki. Dərd olar çəkilən tənha sevinc də Ürəkdə dərdləri bölsəm nə var ki. Min tülkü əlində girinc olunca, Bir şirə yem olub ölsəm nə var ki. * * * Gözlər yol çəkibdir, ürəklər dərdi, Arxadan vurulmuş görmüşəm mərdi. Bilinər düşmənin mərdi, namərdi, Dostun ürəyini bilsəm nə var ki. * * * İl keçər yaxşı, pis, ömür yarıdı, Qəlbim çaylarımın nəm daşlarıdı. Saçları ağardan g...

Davamı

2020-01-20 13:56:47

QƏRƏNFİL

Yazarlar.AZ

Qərənfil Otuz ildi ağlayır, Məzar üstə qərənfil. Ürəkləri dağlayır, Boyu bəstə qərənfil. Şəhidlər xatirəsin, Yad edir insanlarla, Yayıb obaya səsin, Ağlayır məzarlarla. Azadlığın uğrunda, Haray etdi hamıya, Şəhidlərin yolunda, Çağrış etdi dünyaya. Şəhid qanın bəzədi, Yas saxladı Bakıda, Məzarlar üstə gəzdi, Beləcə qaldı yadda. Baş əyirəm qarşında, Ağla,qərənfil ağla! Yenə fani dünyada, Düşm...

Davamı

2020-01-20 07:20:55

ZAUR USTAC - QOCALIQ

Yazarlar.AZ

QOCALIQ (Ustacı) Zaur, qocalırsan gəl al boynuna, Artıq, uşaq-muşaq girir qoluna, Utanma, ayıbmı insan oğluna? Rahat ol, yaşlanmaq mütləq ucalıq. * * * Ustacsan, tacını almısan artıq, Samandan yükün var, tavan da yırtıq, Ta saçın seyrəlib, ovurd da batıq, Ağlın yerindədir, uzaq bicalıq, Cahili qorxudar, ancaq qocalıq! 19.01.2020 (18:35) Bakı. <<<>>> Müəllif: Zaur Us...

Davamı

2020-01-20 06:51:36

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (30)

Yazarlar.AZ

Qoymayın alışar anamız Cahan Bu sonsuz fəzada nə bir kəsi var Üzündə hələ də yanğın hisi var. Qor düşsə alışmaq təhlükəsi var Qoymayın alışar anamız Cahan Yer üçü ocaqlıq quru talaşa Fitnə, kin dönübdür od saçan daşa Vay odur qoç kimi gələ baş-başa Qoymayın alışar anamız Cahan Fikirlər yüyənsiz, cilova gəlməz Quyuya daş atar bir nadan, bilməz. Gəlsə yüz ağıllı çıxara bilməz. Qoymayın...

Davamı

2020-01-20 06:27:53

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (29)

Yazarlar.AZ

Biri gözümün Görmürəm dünyanı əvvəlki kimi Demə ki, azalıb nuru gözümün. Neynirəm, loğmanı, ya da həkimi, Sənsən qığılcımı, qoru gözümün. Fikrim qəlb oxşayan sözündə qalıb, Ruhum gül ləçəyi üzündə qalıb. Neyniyim Vurulub gözündə qalıb, Sevgi işığımı qoru gözümün. Rahat ol oxşaram səni qəlbimdə, Görməz qeyrisini gözüm bu dəmdə. Qoy baxım gözünə doyunca, həm də, Silinsin həsrəti, toru...

Davamı

2020-01-16 08:53:00

ZAUR USTAC - KƏLƏKBAZIN TORUNA TAMAHKAR DÜŞƏR!

Yazarlar.AZ

(Ustacı) Zamanın xəlbirində, ələnir arzu-istək. Amansız dedikləri, dünyamız safdı mis tək. Uğuru, bizim uğur, uğrsuz, olur nəs tək. Razı qalmayıb kimsə, hey zamana günahkar! * * * Uşaqların beynini, yuyur ata, anası. Sabahları kor olur, sındırılır aynası. Tale, qismət adıyla, göydə uçur sonası. Arzu qanadlarında, gəzir xəta xətakar, Cüvəllağı toruna, düşür sonda tamahkar! 1...

Davamı

2020-01-15 05:18:01

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (28)

Yazarlar.AZ

SƏN YUXUMA GƏLMİŞİDİN BU GECƏ (Nəğmə) Qış olsa da gəlib tapdı yay bizi, Qərq elədi öz nuruna Ay bizi. Həsrət qoymaz bu ayrılıq, tay, bizi, Ürəyimiz məskən oldu sevincə, Sən yuxuma gəlmişidin bu gecə. Sən sevilən mən sevgindən tam dadan, Əngəl olmaz bu görüşə bir nadan. Dəstə tutub ulduzları səmadan, Sənə ənam gətirmişdim, gör, necə, Sən yuxuma gəlmişidin bu gecə. Əlim göydə,əl açıram Aya da, O...

Davamı

2020-01-14 15:04:58

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (:27)

Yazarlar.AZ

AZƏRBAYCAN TORPAĞIDIR QARABAĞ! (“Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” İlham ƏIiyev.) Yalalnların dönüb qurumuş arxa, Yad torpaqda yaşarsan qorxa-qorxa. Tarix olsun söykəndiyin güc-arxa, Gör, nə ətir saçır burda baxça-bağ Azərbaycan torpağıdır Qarabağ! Sən işğalçı, mən sahibəm, unutma, Bağa girib bağbanına daş atma. Ulağını cən atıma tay tutma, Böhtanınla, öz-özünə çəkmə dağ, Azərbaycan to...

Davamı