Poeziya


2019-08-26 15:00:29

ZAUR USTACDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

NƏ İSTƏYİM Mən vurğunam, qələm qaşa Şux qamətin bir tamaşa, Yanağında xallar qoşa, Daha səndən nə istəyim? * * * Təkrarsızdı xətti-xalın Al rəngi var, yanağının, Qıvrım telin, qulac saçın, Daha səndən nə istəyim? * * * Ustac deyər sözün düzün, Nə əksilməz, öyməz özün, İlham pərim qara gözün, Daha səndən nə istəyim? 15.04.1991. Yusifcanlı. Müəllif: Zaur Ustac © Zaur USTAC,2019. Bakı. WWW.YA...

Davamı

2019-08-26 09:29:55

AYNUR HAQVERDİNİN SÖZ DÜNYASI – ÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

Mən sevgidən yetim qaldım Mən sevgidən yetim qaldım, Qışda donan uşaq kimi. Tez üflənən çıraq kimi. Sevilməyən qonaq kimi. Mən sevgidən yetim qaldım Ürəyimdə sənə daldım, Sevinc verib, kədər aldım Dinc başımı dərdə saldım İçin-için sızladım mən. Eşq odunda buzladım mən, Gecə-gündüz ağladım mən Dağları da dağladım mən. Xəyalına sarılaraq, Həsrətinə darılaraq. Mən sevgidən yetim qa...

Davamı

2019-08-25 13:40:20

ABDULLA CƏFƏRDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Öz içimdəyəm Hər gecə, hər gecə yol çəkir gözüm, Yenə sözəbaxan olmadı sözüm, İçimdə ümid var, canımda dözüm, Tənhayam, yalqızam qəm içindəyəm. Dəniz ləpələnmir, əsmir gilavar, Səssizdir bu axşam, görən nəyi var? Otağım qaranlıq sıxır daş-divar, Soyuq yatağımda, nəm içindəyəm, Görəsən batdımı ulduzum, ayım, Fələk saydığını mən necə sayım? Nə dosta, nə yada yetişmir hayım, Səsim zilə çatmiır,...

Davamı

2019-08-25 04:06:57

ƏFSANƏ RƏVAN “ÜÇ YARPAQ” – DA

Yazarlar.AZ

Ayağım düşməz Mən biləni düz deyildi gedişin, O getdiyin yer də sənə yaraşmır. Sən olduğun yerin səmalarında, Ulduzlarda bir-birinə qovuşmur. Ta o vaxtdan söyləmişdim tələsmə, Mənə qalsa qoymazdımki gedəsən. Sən dirəndin getmək üçün əzizim, Gedənlərə qapı açıq biləsən. Bilirdinki məndən getmək yasaqdı, Özün seçdin yasaqları pozmağı. Mən də daha söz verirəm bu gündən, Tərgidəcəm sənə şeir yaz...

Davamı

2019-08-25 03:37:11

TƏRANƏ MƏMMƏDDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Rəqibim Səni qısqanıram mavi dənizə, Onu məndən artıq sevidiyin üçün. Alışa bilmirəm bu eşqinizə, Dənizi sevgili seçdiyin üçün. Bəs niyə onunla deyilsən bu gün? Sənsiz mavi dəniz tənha görünür… Axı baş əyirsən sən ona hər gün, Ürəyin eşqiylə vurur, döyünür. Dəniz adi deyil, bu gün başqadır, Sənin görüşünə qaçmaq istəyir. Bu geniş sahildə dəniz dardadır, Dərdinə bir əlac tapmaq istəyir. Darı...

Davamı

2019-08-24 05:55:29

QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLIDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Bu yaxınlarda Göygölə üz tutdum. Murova yaxınlaşdım. O güllü-çiçəkli oylaqları, ayrılıqdan cadar-cadar olmuş daşları, sal qayaları görəndə uşaqlıq illərində dağa getdiyim Kəlbəcərli günlər yadıma düşdü, bağrım başı şan-şan oldu… Dağlar Dərd gətirdin dərdim üstə, Gecə-gündüz yandım, dağlar. Başın üstə çəni gördüm, Ah çəkdim, utandım, dağlar. Gözü yaşlı Murova bax, Başındakı qırova bax. Necə dö...

Davamı

2019-08-24 04:49:43

HƏQİQƏT HƏQİQİDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

ELƏ YORULMUŞAM Kİ Elə yorulmuşam ki, elə yorulmuşam ki, Qarabağın dərdinə, Elə yorulmuşam ki, Qara bağrın dərdinə. İnsanlığı bilməyən insanların dərdinə… İnsanlığı bilməyən insanların dərdi nə?! Elə yorulmuşam ki… Elə yorulmuşam ki, Hər şənliyin sonunda, arsızlığın donunda, bu torpaqın qoynunda, Qaldıraq bayraqları deyən ürəksizlərdən… Kürəyini düşmənə qardaş deyib söykəyən, alçaq kürəksizlər...

Davamı

2019-08-24 04:24:58

TƏVƏKKÜL GORUSLUDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

XALQIM Öz gücün, qüdrətin sözlə göstərib, Tanrıdan yurd yeri dilənən xalqım. Kinini, nifrətin gözlə göstərib, Əlləri, ayağı bələnən xalqım. Dost deyil, düşməndi hər hankı yanı, Heç yerə çatmayır ahı, amanı, Gülləylə, qəlpəylə qırmızı qanı, Daşlara, torpağa çilənən xalqım. Torpağı nacinsə, yada verilən, Taleyi səbrlə bada verilən, Adı da bir ayrı ada verilən, Məkrlə, hiyləylə bölünən...

Davamı

2019-08-23 18:38:30

RAMİZ HƏSƏNLİ “ÜÇ YARPAQ” – DA

Yazarlar.AZ

Vətən Alın yazısıdır ömürdə hər an, Arzular ürəkdə qalmasın balam. Dərd-qəmin üstündə dağ tək ucalan, Ümidlər qalası Vətəndir, Vətən. Dağlarda yüksəlir bu haray, bu ün, Ümiddən, arzudan qalalar hörün. Vaxtsız qışa dönən hər şəhid ömrün, Baharı, həm yazı Vətəndir, Vətən. Üstündə dərd yığıb dövrü-zamanın, Ömrü pərişandı ötən hər anın. Gözü yaşlı qalan neçə ananın, Dilinin laylası Vətəndir, Və...

Davamı

2019-08-22 11:55:55

ƏJDƏR ƏLİZADƏDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

İTİRDİK… (Rəşad Atakişiyevin xatirəsinə) Ölkəmizdə pilotların baş tacı, Fəxr edirdik bir cəngavər yetirdik. Aman Allah, xəbər gəldi çox acı, Rəşad kimi bir igidi itirdik… Qələm susur, gücü də yox ki, yaza, Nə baş verdi, necə oldu bu qəza? Xalqımıza ağır oldu bu “cəza”, Rəşad kimi bir igidi itirdik… Nə ad verək səni bizdən alana, Allah kömək olsun yerdə qalana. Necə deyək səni...

Davamı