Poeziya


2019-11-18 11:36:45

Əyyub Məmmədovun Söz dünyası

Yazarlar.AZ

(Jurnalist, şair) Məzarlar da danışır Məzarlar da zamanla, Dostlaşıb tanış olur. Bəzi daşlar orda da, Fəhləyə məmur olur. Məzar var ki, başında Bir abidə ucalır. Məzar var ki, başında, Adi bir daş dayanır. Məzar var, il boyu Həmişə yada düşür. Məzar var, tarix boyu, Heç ora yolun düşmür. Məzar var, yanı hasar Bir qoruğa bənzəyir Məzar var, kol-kos basır, Kim olduğu bilinmi...

Davamı

2019-11-16 15:17:32

Zaur Ustac - Cəza yeri

Yazarlar.AZ

CƏZA YERİ Dünya malı, bu dünyada qalandı, Süleymanın hekayətin sal yada. Kimi qurdu, kimlər çapdı, taladı Elə qazan, elə ye ki, bal dada. * * * Canfəşanlıq, fitnə-fəsad faydasız, Tamahkarlıq, hiylə, büsat faydasız, Riyakarlıq, qorxu, həsəd faydasız, Şirindil ol, yeri gəlsə, al “qada”. * * * Ustac desin, bircə kəlmə, dinlə sən, Adəm bura niyə gəldi, biləsən,...

Davamı

2019-11-11 14:31:41

Can bazarı

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Can bazarı Haqqı deyib sıxılmaqdan üzüldüm, Cana gəldi canım, can bazarında. Bərk sıxıldım, pətəyimdən süzüldüm, Acı oldu balım, şan bazarında. Səbr elə, dinmə, danışma dedilər, Küfr elə, görmə, qarışma dedilər. Şur ilə özləri, haram yedilər, Möhtac oldum tamam, nan bazarında. Hirsindən çalxanıb daşarsa dərya, Dərdini qəvvasa qoşarsa dərya, Qumları sahildə baş...

Davamı

2019-11-07 15:57:15

Məktəb illəri

Səmi

Sinif yoldaşım Məlahət Paşayevaya ithaf olunub Əl ver,birlikdə boğulaq Yaddaşında xatirənin. Alıb,yenidən doğulaq! Bizi,bizə yetirənin, Bu dünyaya gətirənin. Tək istəyi bəsdi bizə. Güzgü tuta qəlbimizə. Qulaq verib,eşit,dinlə. Yolçu olaq biz səninlə. Tut əlimdən ap...

Davamı

2019-10-23 09:37:22

Çat mənə

Mükafat Yaqub

Çat mənə Yaxın bilmə uzağı, Ayaq götür, çat mənə. Yorğunsan, yükün ağır, Çatı götür, çat mənə. Yolumuz çox uzaqdı, Həm dərədi, həm dağdı. Saçımıza qar yağdı, Çətir götür, çat mənə. Çiynində mənim yüküm, İkimizə bir hökm. Gəl əlinə su töküm, Səhəng götür, çat mənə. Çox qırdım ürəyini, Bilmədim gərəyini. Öymədim kürəyini, Qırmanc götür çat mənə. Su...

Davamı

2019-10-16 15:30:13

RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

BİVƏFA DÜNYA Bir əlində cəfa, birində səfa, Heç kim ölümünə tapmayıb şəfa. Ulu peyğəmbərə qılmayıb vəfa, Əzəldən yaranıb bivəfa dünya. Dağlar bu dünyanın alın qırışı, Dəryalar, dənizlər gözümün yaşı. Qəlbində bu uca hikməti daşı, Əzəldən yaranıb bivəfa dünya. Soruş lalələrin qara xalından, İbrət al həyatın qeylü-qalından. Tutma iki əlli haram malından, Əzəldən yaranıb bivəfa dünya. Əzəldən...

Davamı

2019-10-14 19:41:52

Vətən yaralanmış şir

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Vətən yaralanmış şir, O tay-bu tay əlləşir. Güman məlhəmdə bişir, Torpaqlar alınmadı?... Vətən bütöv olmadı??? Düşmənləri dost bildik, Obamızda yer verdik. Qarabağı... itirdik… Bizə bu dərs olmadı?!! Vətən bütöv olmadı... “Dağlar dumana qaldı”, Bağlar yamana qaldı. Çöllər samana qaldı, Dərvişə pay qalmadı?.. Vətən bütöv olmadı. Torpağı düşmən aldı, Küçələrdə çoxaldıq. Təsəlli...

Davamı

2019-10-14 05:21:12

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

Yazarlar.AZ

BİR PƏRİ YAŞAYIR BU YER ÜZÜNDƏ (Nəğmə) Gözümü dünyaya açandan bəri, Görmədim sevincdən pay verə biri. Yayıb düz-dünyaya Lalə ətiri, Tanrının şəfəqi,nuru üzündə, Bir pəri yaşayır bu yer üzündə. Kəlamı şirindir,çağır hay verər, Sən ulduz istəsən o,lap Ay verər. Qəlbi şadlandırar,sevinc pay verər, Könlünü oxşayar adi sözun də, Bir pəri yaşayar bu yer üzündə. İldırım,saçları gur şəlalədi, Üzü Günə...

Davamı

2019-10-13 19:33:35

ADİLƏ NƏZƏRDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

İÇİM ÇÖLÜM PAYIZDI Hər yerdə eyni fəsil, hər yerdə eyni hava. İçim, çölüm payızdı, rəngim də avazıdı… Köç edən durnaların avazına boylanır içimdə rəngi solan gül qoxulu ümidlər. Çölümdə göy üzünün ətəyindən sarmaşan o boz-qara buludlar… Sevmələr, sevilmələr baharda unudulan toz xatirələr kimi… – arada yel gətirir qoxusunu burnuma, havasını alnıma vurur, – duyuram sağam. o an elə bilirəm, bir q...

Davamı

2019-10-13 16:27:14

ETİBAR CAVADDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

DUR GEDƏK Öz doğma yurdumda qərib kimiyəm, Dur gedək bu yurddan, gülüm, dur gedək. Burda ala qarğa bala çıxartmaz, Zülmün qapısına qlfıl vur gedək. Namərdlər qoymadı daş üstə daşı, Talandı yadlara yurdun daş- qaşı, Quruyub didəmin qanlı göz yaşı, Qalmayıb gözümdə daha nur, gedək. Ayrılaq köç edən durnalar kimi, Dərdi şəhid verən Analar kimi, Sularda təklənmiş sonalar kimi, Oxuyaq bəm üstdə q...

Davamı