Proza


2021-01-09 18:09:26

ZAUR USTAC AZƏRBAYCAN MƏTBUATINDA

YAZARLAR.AZ

(24.05.1988 Ağdam – 31.12.2020 Bakı) QƏZETLƏRDƏ: 1. “Əməyə məhəbbət”, “Lenin yolu qəzeti”, 24.05.1988, say: 62 (7194), s.4. 2. “Yaz ətirli sətirlər”, “Lenin yolu qəzeti”, 06.04.1989, say: 41 (7329), s.3. 3. “Soyuqda qalmışıq”, “Lenin yolu qəzeti”, 13.01.1990, say: 6 (7446), s.4. 4. “Təzadlı sətirlər”, “Lenin yolu qəzeti”, 05.04.1990, say: 39 (7479), s.4. 5. “Təbrik” (BABKM-dan məzun olmaq m...

Davamı

2021-01-05 20:25:57

Sənətin seçdiyi adam – şəhid Həmdəm Ağayev

YAZARLAR.AZ

(Polkovnik-leytenant Həmdəm Ağayevə həsr olunub) Salam olsun, dəyərli oxucu! Sizinlə daha bir görüşə imkan yaratdığı üçün Uca Yaradana minnətdarlığım sonsuzdur. Zəfər ab-havası yaşadığımız bu günlər eyni zamanda ibrətamizdir. Bir yanda qələbə sevinci yaşadığımız halda, digər tərəfdə şəhidlərimiz dağ kimi dayanır. Necə deyərlər, bir gözümüzün gülüb, birinin ağladığı bu günlərdə çox diqqətli ol...

Davamı

2020-12-16 11:08:25

İSMAYIL İMANZADƏ-YURD NİSGİLLİ NƏĞMƏLƏR

Yazarlar.AZ

…2018-ci il noyabrın 11-də Mingəçevir şəhərinin 70-illik yubiley şənliklərinə uzun illər bu şəhərdə məsul vəzifələrdə çalışmış və şəhərin inkişafında əməyi olan bir şəxs kimi məni də dəvət etmişdilər. Bayram şənliyinin qaynar nöqtəsi-mərkəzi, şəhərin 5 küçəsinin kəsişdiyi Dram teatrının qarşısındakı meydan müəyyənləşdirilmişdi. Burada bir-birindən maraqlı sərgilər, təqdimatlar...

Davamı

2020-12-14 14:24:05

KÖNÜLLƏRƏ GÜZGÜ TUTAN POEZİYA – Sona Abbasəliqızı yazır

Yazarlar.AZ

KÖNÜLLƏRƏ GÜZGÜ TUTAN POEZİYA (Mahirə Nağıqızının Türkiyədə çap olunan «Konuşan Taşlar» kitabı haqqında qeydlər) Şairin ərsəyə gətirdiyi hər bir poetik toplu onun düşüncələrinin, duyğularının bədii aynasıdır. Əlbəttə, şair kitabdan-kitaba öz yaradıcılıq dünyasının sərhədlərini genişləndirməli və yeni poetik ovqatı ilə oxucu marağını qazanmalıdır. Poetik topluların başqa bədii kitablardan fərqli...

Davamı

2020-12-01 13:55:04

Sahibsizlik dərdi – Rəfail Tağızadə yazır

Yazarlar.AZ

SAHİBSİZLİK DƏRDİ Uzun ayrılıqdan sonra yurduna qayıtmağın hissi tam başqadır. Onun ifadəsini susmaq, baxışlar söyləyəcək.Bu gün o torpaqlar, dağlar, daşlar bizdən çox sevinir. Düşmənin ayaq izləri altında yaşamaq, nəfəs almaq, anlaşılmayan kobud dilin səsini eşitmək, hirsininin əzabına tab gətirmək… Torpağın zülmü ağır olur. Biz torpaqsızlıq dərdini çəkdik, torpaqsa sahibsizlik dərdini. İnsan s...

Davamı

2020-11-22 18:56:44

VƏTƏNDƏN UZAQLARDA... - YEGANƏ MAHMUDBƏYLİ YAZIR

Yazarlar.AZ

Vətəndən uzaqda Vətənlə döyünən ürəklər.... Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, dövlətimizin xarici və daxili siyasətinə aid məsələlərin dünyada təbliğində xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporalarının rolu böyükdür. Diaspora üzvləri, həmvətənlərimiz ölkəmizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda yaşasalar da vətənimizdə baş verən olayları yaxından izləy...

Davamı

2020-10-31 12:29:32

NUHUN ÖLÜMÜ

Firuz Mustafa

NUHUN ÖLÜMÜ (Detektiv povest) Аdı hеç bir xəritədə qеyd еdilməyən, əhаlisi və ərаzisi bаrədə hеç bir sоrаq kitаbçаsındа məlumаt vеrilməyən şəhərjiyin üstünü qаtı dumаn аlmışdı. Məxfi sənədlərdə “N” məntəqəsi kimi tаnınаn həmin şəhəri yеrli sаkinlər öz аrаlаrındа “Nоy” (yəni “Nuh”) аdlаndırırdılаr; görünür, bu dа оnа görə idi ki, şəhər dəniz sаhilində yеrləşirdi, аrаbir bu tərəflərdə kiçik gəmil...

Davamı

2020-09-01 19:30:34

FƏDAKAR MÜƏLLİMƏ - ETİBAR HƏSƏNZADƏ

Yazarlar.AZ

Axşam saat onun yarısı olsa da, Şəhrun müəllim hələ də vatsap vasitəsilə şagirdlərinə dərs keçir, onların suallarına cavab verirdi. Baxmayaraq ki, axşam saat 9-da 3 yaşlı qızı Fatimənin yatmaq vaxtı idi, həyat yoldaşı bir azdan işdən gələcəkdi, Şəhrun müəllim isə hələ də axşama yemək hazırlaya bilməmişdi, babası kiçik Fatiməni sakitləşdirə bilmirdi. Uşağın normal yuxu və yemək rejimi qismən po...

Davamı

2020-08-29 09:27:37

“Eyin”, “eynimə gəldi”, “eynimə düşdü” - Zaur Ustac yazır

Yazarlar.AZ

SÖZ YARADICILIĞI – “EYİN”, “EYNİMƏ” “Eyin”, “eynimə gəldi”, “eynimə düşdü”, “eynim açılmır” və s. əlbəttə bu siyahını kifayət qədər uzatmaq da olar. Sadəcə olaraq buna elə də ciddi bir lüzum görmədik. Bu qəbildən olan söz və ya söz birləşmələri haqqında zaman-zaman yeri gəldikcə söhbət açırıq. Onu qeyd edim ki, şeir yazılan zaman şəxsən mən bu tip ifadələri qeyri-iradi işlədirəm. Sonrada...

Davamı

2020-08-29 08:18:50

Nar Çiçəyi - Esselər

Yazarlar.AZ

GÖYRÜŞ ÇİÇƏYİ Sakit, sərin payız axşamı idi. Yavaş-yavaş göyün üzü qaralırdı. Mən şərin qarışmasını heç sevmirəm, nədənsə günün bu saatları ürəyimə tənhalıq, kövrəklik, həyəcan gətirir. Bu gün də son beş ayda keçən əzablı günlərimin təkrarı idi. Evdə məndən və xəstə anamdan başqa heç kəs yox idi. Gah yuxulayan, gah da oyanan anamın gündən-günə halsızlaşması məni üzür, həyatın verdiyi sınaqla...

Davamı