Proza


2017-10-12 07:13:52

XREBTOVI KÜÇƏSİNDƏ AŞURA

oqtay ehmedov

Oqtаy Əhmədov XEBTOVI KÜÇƏSİNDƏ AŞURA Zülfiyyə divanda gözləri yumulu uzanıb ara-sıpa zarıyır, nənəsi Xatın qarı uzunsov otağın qapısı ağzındakı sınıq-salxaq çarpayıda əyləşib dizlərinə döyür, qardaşı Səid hirsli-hirsli siqaret tüstülədərək evin onsuz da kəsif olan havasını öz "Prima"sıyla daha da ağırlaşdırırdı. Qızının dərdindən bir yerdə duruş gətirə bilməyib qızdırma...

Davamı

2017-10-12 06:10:02

Balacalaşmayaq insanlar, böyüyək mümkünsə!...

Vüsalə Qələndərli

Böyümək istəyən uşaqlar və balacalaşmaq istəyən böyüklər... Kaş mən də uşaq olaydım... bu ifadəni işlətməyən böyük yoxdur. Baxmayaraq ki, o yolu hamımız keçmişik, amma nədənsə həmişə dönüb o yollara həsrətlə baxmışıq. Heç fikir vermisizmi, biz uşaq olmağı arzu edərkən uşaqlar da böyümək istərlər, niyə bilirsiz? Çünki onlar da özlərini ən aciz bilirlər, bu asılılıqdan qurtarmaq istəyirlər. Çünki o...

Davamı

2017-10-11 18:07:53

RƏHMAN ƏLİZADƏ – SÖHBƏT

Jamila Allahverdiyeva Alizade

...Olur ki, həyatda “son”a doğru irəllədikcə qeyri-ixtiyari – gözüaçıq, gözyumulu görülən zəruri yuxular, işdə, əməldə, sənətdə yetişən məqamlar, çatdığın, - amma yerə sığmayan, sözə gəlməyən fikirlər “haqq”ın özünü, “əbədi gerçəkliyə” doğru – hər beyinin çata bilmədiyini, ruhunun tuta bilmədiyini – fərdi tamaşa, mizan kimi əvvəlcədən qururmuş... ...İl ötdü, qəribədir,– DƏRD, YETİMLİK DUYĞUSU...

Davamı

2017-10-11 17:15:40

KƏRƏMƏLİNİN PAXILLIĞI - Hekayə

Nəriman Mahmud

KƏRƏMƏLİNİN PAXILLIĞI - Nəriman MAHMUD (Hekayə) Bahadır kişi bir az kasıbyana yaşasa da, kəndin sayılıb seçilən adamlarından idi. Heç kəslə işi olmaz, kimsənin paxıllığını çəkməzdi. Ağsaqqallığı, ağıllı məsləhətləri də vardı. Dilindən acı söz çıxmaz, əlindən bəd işlər gəlməzdi Bahadırın. İmkan tapanda özündən kasıblara yardım əlini də uzadardı. Belə xasiyyətinə görə üç-dörd nəfər hal-qılıqsız ad...

Davamı

2017-10-10 18:55:09

QAĞAYI KİMİ (hekayə)

Firuz Mustafa

QAĞAYI KİMİ (hekayə) İndi çimərlik də, çimərliyin səs-küyü də arxada qalmışdı. Çingiz molberti yerə qoyub ətrafa nəzər saldı. Arxa tərəf qamışlıq idi. Qarşıda dənizin ləpələri sahil qumlarını yalayırdı. Yan tərəfdəki uzunsov-boz qayalar sanki dənizlə sıx qamışlığı birləşdirən daş körpü idi. U...

Davamı

2017-10-10 18:52:46

QATİLLƏR (hekayə)

Firuz Mustafa

QATİLLƏR (hekayə) Əvvəllər bu qədər doğma olduqlarını bilmirdilər. Vaxt keçdikcə hər şeyi tədricən anlamağa başladılar. Demə, bacı-qardaş imişlər. Onlar bir-biri ilə səssizcə, yalnız özlərinin başa düşdüyü bir didə “danışırdılar”. Qardaş çox dəcəl idi, dinc durmağı xoşlamırdı. Bacı isə öz sakit “hücrəsində” dincəlməyi sevirdi. Qardaş öz bacısı üçün...

Davamı

2017-10-10 18:46:04

ÖLÜ DİLDƏ SEVGİ MƏKTUBLARI (hekayə)

Firuz Mustafa

ÖLÜ DİLDƏ SEVGİ MƏKTUBLARI (hekayə) Emil Bünyadzadənin xasiyyətində əmələ gələn dəyişiklik ilk növbədə onun arvadı Fəridənin diqqətini çəkmişdi. Sonra bu barədə qonum-qonşular da eşidib-bildilər. Əslində, bu baş verən dəyişikliyə heç “dəyişiklik” demək də düzgün deyildi; son zamanlar kişinin hərəkətləri...

Davamı

2017-10-10 18:43:48

DURNA OVU (hekayə)

Firuz Mustafa

DURNA OVU (hekayə) -Abbas, prezident səni gözləyir. Bayaqdan bəri həyətdəki skamyada əyləşib fikrə getmiş Abbas əvvəlcə diksindi, sonra bu xəbəri gətirən ortayaşlı qaraşın adamın, prezidentin köməkçisinin üzünə baxıb zorla, candərdi gülümsəyərək soruşdu: -Prezident yerin...

Davamı

2017-10-10 18:42:22

VİRTUAL ARVAD (hekayə)

Firuz Mustafa

VİRTUAL ARVAD (hekayə) Hərəmizə bir kоmpütеr vеriblər. İş yеrində işsizlikdən darıхanda kеçirik mоnitоrun arхasına. Başlayırıq özümüz üçün müхtəlif «оyunlar» оynamağa. Mənim kоmpütеrim intеrnеtə qоşulub. Bоş vaхtım оlan kimi kоmpütеrə «girib» azarımı “öldürürəm». Əgər хəbəriniz varsa, kоmpütеrdə, yəni internetdə, “tanışlıq” хidməti fəaliyyət göst...

Davamı

2017-10-10 16:23:09

Nar çubuğu

Nurəddin ƏDİLOĞLU

Nurəddin ƏDİLOĞLU. Nar çubuğu (hekayə) Eyniadlı kitabın müəllifi İlham Novruzoğluna ...Ömrümüzün şirin, nağıla bənzəyən qayğısız uşaqlıq çağlarından söz düşəndə, ruhum dincəlir, içimdə bayram əhval-ruhiyyəsi yaranır. Tale...

Davamı