Proza


2019-04-23 11:20:01

HƏRB MÖVZULU YAZILAR və ya DÜNYANIN BİR RƏNGİ VAR...

Zaur USTAC

(On yeddinci yazı) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Min şükür Uca Yaradana ki, Sizlərlə yeni bir görüş də qismətdə var imiş hələ... Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu hərflər, sözlər, kitablar silsiləsindən olan, müasir dövrümüzdə bəlkə də ən vacibi, ən yaralı yerimiz, xüsusi diqqət və qayğıya ehtiyacı olan sahə hərb mövzulu yazılardır. Günümüzdə - yeniyetmə və gənclərimizin bu qədər informasiya b...

Davamı

2019-04-18 07:05:04

“DAĞLAR” SEVDASI və ya BİZ HƏLƏ YAŞAMALIYIQ

Zaur USTAC

(İYİRMİNCİ YAZI) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Dədə Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunacaq “DAĞLAR” adlı poeziya antologiyası şəklində nəzərdə tutulmuş almanaxın giriş məqalələrindən biri kimi, baş redaktor sözü olaraq qələmə aldığım bu yazı eyni zamanda “Yaradanla baş-başa” adlı k...

Davamı

2019-04-11 06:24:46

YAZARLAR VƏ YAZILAR və ya MÜASİR ROMANÇILIQ NECƏ OLMALIDIR???

Zaur USTAC

(On beşinci yazı) Salam olsun sənə ey dəyərli oxucum. Dünya kitabxanalarındakı kitabların, yazıların, o yazılardakı sözlərin, sözlərdəki hərflərin sayının min misli qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, daha bir bəhanə ilə görüşmək qismət olub bizlərə... Xoş gördük sizləri... Söhbətimizin mövzusu iki kitabda cəmlənmiş bu iyirmi üç yazıdan ən vacibi kimi də qəbul edilə bilər... Beləki, sayı ilə...

Davamı

2019-03-21 20:32:21

Приключения барона Мюнхгаузена на Полюсе холода

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Приключения барона Мюнхгаузена на Полюсе холода Вы, ребята, наверное, давно читали или слышали невероятные истории барона Мюнхгаузена, пересказанные писателем Рудольфом Эрихом Распе, и, конечно, думаете, что все они вам хорошо знакомы, До недавнего времени так считал и я... Но несколько лет назад мне довелось побывать в Германии. Находясь совсем рядом с родиной Мюнхгаузена, я не мог удержатьс...

Davamı

2019-03-21 20:18:34

Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города. Непридуманная повесть

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города. Непридуманная повесть Эта повесть о моей малой родине, какой я её увидел глазами ребёнка и утратил подростком, была написана ещё в 1988 - 89 годах, но, готовя к изданию вышедшую в 2016 году книгу прозы "Ночной целитель", я дописал ещё одну главу в конце повести и кое-что добавил в остальной текст. «…Ты утаил сие от мудрых разумных и откр...

Davamı

2019-03-21 20:09:46

Ночной целитель.

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Ночной целитель. Рассказ Рассказ "Ночной целитель" был написан в начале 2016 года и дал название одноимённой книге прозы, увидевшей свет в издательстве "Вече" летом того же года. Иллюстрацией к рассказу и обложкой книги стала работа известной якутской художницы Веры Ноевой. Индигирка — река особая, дикая и прекрасная в кипящих верховьях, сжатых каменными плечами скал, мистическая и таинственн...

Davamı

2019-03-20 19:17:20

Kolbasa seksi.

Azəryar Vaqif

Kolbasa seksi. Xaricdən bir ingilis qonağım gəlmişdi. Aeroportda qarşılayıb maşınımla evə gətirdim. Yol boyu həm görməli, həm də gözdən iraq yerlərdən keçməli olurduq. Arada ekskursovodluq edib bəzi məlumatlar da verirdim. Arada bir onun sifəti tutulurdu, onun səbəbini başa düşə bilmirdim , elə bilirdim, onu yaxşı başa sala bilmirəm, ona nəsə qaranlıq qalır, ona görə də çalışırdım aramla, əl-qol...

Davamı

2019-03-20 19:07:21

döyə-döyə

Azəryar Vaqif

VAQİF AZƏRYAR Döyə-döyə... Çoxdan istəyirdim “Kitabi-Dədə Qorqud” haqda bəzi fikirlərimi bölüşüm. Daha doğrusu onun bəzi boylarının səhnə yozumunu verim. Ən əvvəl “Dəli Domrul” boyu haqda bölüşmək istərdim. Bu boyda yazılan ilk cümlələri kimə söyləyirdim hamı təəccüb edirdi. İnanmırdı. Sanki ilk dəfə eşidirmiş kimi deyirdilər ki, “yəni doğrudan bu cür yazılıb?” Mən də 1980-cı ildə V. İbrahimoğl...

Davamı

2019-03-18 18:49:00

İri ağ balıq

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Sergey gözlərini açıb tələsmədən, sümükləri xırçıldayana qədər şirin-şirin gərnəşərək özünün gənc, qüvvəli bədənini yuxunun əlindən aldı. Ordudan tərxis olunandan sonrakı birinci ayın ayrı ləzzəti varmış! Ta heç kim sübh tezdən “Qalx!” deyə bağırıb, onu ürəkbulandıran uzunboğaz çəkmələrdə patava iyi verən yeməkxanaya addımlamağa, alaçiy bişmiş yeməyi zorla içəri ötürməyə məcbur etməyəcəkdi. Hətta...

Davamı

2019-03-18 18:48:23

İda

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Şeirlərin hərəsi bir cür gəlir – bəziləri sübh çağı pəncərəni qorxa-qorxa eşidilməz dərəcədə yavaşca tıqqıldadır ki, görəsən onu eşidən olacaqmı? Başqaları sorğu-sualsız səni yolda haqlayır və bütün günü əl-ayağına dolaşır. Üçüncüləri dəvət olunmuş qonaq ləyaqəti ilə müəyyən olunmuş vaxtda peyda olub özlərini gözə soxurlar. Dördüncülər - əsl gecə quşlarıdır – çay-çörək vermə, təki oturub sübhədə...

Davamı