Proza


2017-10-09 10:37:40

Lev Tolstoy "İvan İliçin ölümü"

Ceylan Mumoğlu

Rus yazıçısı, publisist və filosofu Lev Nikoloyeviç Tolstoy "İvan İliçin ölümü" povestini 1884-1886-cı illərdə yazıb. Roman Rollan Tolstoyun bioqrafiyasında qeyd edib ki, "Həqiqi sənət bütün insanların daxilindəki gerçək yaxşılığın məlumatının ifadəsidir." Buna bu təsbiti də əlavə edə bilərik: "Günəşin işığı yetməz, ürəyin işığı da gərəklidir." Bir ədəbiyyatçı, bir düşüncə sahibi olmaqdan da uz...

Davamı

2017-10-09 10:36:39

Lev Tolstoy "Kreyser sonatası" (Qadın ruhu)

Ceylan Mumoğlu

Böyük rus yazıçısı Lev Tolstoyun "Kreyser sonatası" (Qadın ruhu) povesti 1890-cı ildə işıq üzü görüb və çox keçmədən Çar hakimiyyəti senzurasına məruz qalıb. Kitabda qəhrəmanın qısqanclıq qəzəbi təsvir edilmişdir. Povestin adı Lüdviq Bethovenin skripka və fortopiano üçün yazdığı və Rudolf Kreyserə həsr etdiyi Sonata N9-dan götürülüb. Povestin məzmunu Hadisələr bir qatar səyahətinin təsviri ilə...

Davamı

2017-10-09 10:09:42

"Aydınlanma səyahəti"

Ceylan Mumoğlu

Fərdi və ruhani inkişafa addım-addım GİRİŞ "Bizi buna qovuşduran Allaha həmd olsun! Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik".1 Aydınlanma (ing: Enlightenment) anlayışına niyə müraciət etdim, nə üçün belə bir kitab yazmaq istəyim doğdu, bunu tam olaraq ifadə etmək asan deyil. Daxilimdən gələn, anladığım, hiss etdiyim tək şey yaşadıqlarımı; sıxıntılarım, maraqları...

Davamı

2017-10-09 08:39:47

M.F. Dostoyevski, "Karamazov qardaşları" - təhlil

Ceylan Mumoğlu

M.F. Dostoyevskinin "Karamazov qardaşları" (1879-1880) romanı müəllifin şah əsəridir. Dünya ədəbiyyatının ən yetkin nümunələrindən biri sayılır. Rus ədəbiyyatında romanı onun bütün yaradıcılığının mənəvi yekunu və gələcək nəsillərə nəsihəti kimi qiymətləndirənlər var. Hətta bir qədər irəli gedib Dostoyevskini rus vicdanını əks etdirən peyğəmbər və müəllim adlandıranlar da yox deyil (K.V. Moçulsk...

Davamı

2017-10-09 08:36:55

Qəlbləri qırmayın, içində Allah var

Ceylan Mumoğlu

O kefsiz idi. Artıq özünü əvvəlki kimi hiss edə bilmirdi. Olub bitənləri rəfiqələrinə anlatsa da, onlarla bölüşsə də, hələ ürəyi sakitləşməmişdi. Onu sakitləşdirəcək, ruhunu dinləyəcək biri lazım idi. "Psixoloqa getsəmmi? Yox, hazırda ona ödəyəcək pulum da yoxdur. Bəs nə edim, necə qurtulum bu acı verən düşüncələrdən? Bu halımla mən özümü yeyib bitirmək üzrəyəm". Səhər yuxudan qalxandan ağzına b...

Davamı

2017-10-09 08:29:58

"Ekstrasens" Sadat

Ceylan Mumoğlu

Gördüyü işə uyğun bir məslək adı verilməsi mümkün olmadığından 54 yaşlı Sadata mistik məsləhətçi də demək olardı. Müştərilərinə müxtəlif cür xidmət göstərirdi. Bəzilərinə kartla fala baxır, bəzilərinə qəhvə ilə, digərlərinin əlləri üzərinə öz əllərini qoyaraq nələrsə "hiss etdiyini" və gələcəkdə nələr yaşayacağını görə bildiyini iddia edirdi. Sadat hətta "o biri dünyaya getmiş" insanlarla da əla...

Davamı

2017-10-09 08:28:34

Təslim

Ceylan Mumoğlu

"Allah sizi torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, sonra da sizi cütləşdirmişdir. Onun xəbəri olmadan heç bir dişi nə hamilə olar, nə də daşıdığını yerə qoya bilər. Uzunömürlünün uzun ömür sürməsi də, onun ömrünün qısaldılması da ancaq Yazıda (Lövhi-məhfuzda) yazılmışdır. Həqiqətən, bu, Allah üçün çox asandır". (Fatir surəsi- 11)1 Lamiyə çoxuşaqlı ailənin böyük qızı idi. Xarici görünüşü ilə ətrafın...

Davamı

2017-10-09 08:27:02

Qatil qürur

Ceylan Mumoğlu

Sübh vaxtı Günəşin mavi səmadan süzülən ilıq şüalarının könül oxşayan sehri və bununla yanaşı dənizin xəfif mehlə gətirdiyi ətrindən gözəl nə ola bilərdi ki? O isə bu gözəlliklər qarşısında yenə əsəbi idi. Aylardır davam edən bu halından qurtula bilmirdi. Evdə hamını acılamağa hazır idi. Evdəkilər də elə bil bunu başa düşmüşdülər. Onunla danışmağa cəsarət etmirdilər. Bircə anası onu rahat buraxm...

Davamı

2017-10-09 08:26:17

Gözlənilməz qərar

Ceylan Mumoğlu

Hər şey ani baş vermişdi, oğlan niyə o qıza könüllü kömək təklif etdiyini özü də anlaya bilmirdi. "Mən ki ağılla, məntiqlə hərəkət edən, davranan adam idim, noldu mənə bu yerdə sarsaqladım? İndi gəl, cəzandır çək!" Təsadüfən xəstəxanada qarşılaşmışdılar. Sevdiyi yaxınını itirdiyi üçün heç cürə dinclik tapa bilməyən gözləri nəmli bu qızı ovundurmaq, yardım etmək istəyi keçmişdi daxilindən. Bununl...

Davamı

2017-10-09 08:25:24

Səssiz çırpıntı

Ceylan Mumoğlu

"Lənətə gələsən, yenə başlandı!" Bu gün də Universitetdəki işindən icazə alıb evə gəldi, çarpayısında uzanıb gözlərini tavana dikərək düşüncələr girdabında vurnuxmağa başladı. Bir tək fikir üzərində qurdalanırdı. Hər şeydən əl çəkib uzaqlaşmaq, tənhalığa sığınmaq, şəhərdən başını götürüb qaçmaq, qaçmaq. Ancaq hara qaçaydı? Dünyadan qaçış varmı? Bəlkə heç qaçmayaydı, xanənişin olaydı? Ağrıları da...

Davamı