Proza


2020-06-03 00:19:15

ANA ƏLLƏRİ VƏ “İKİNCİ BOŞQAB” - SADIQ QARAYEV

Yazarlar.AZ

ALLAH, MƏHƏMMƏD YA ƏLİ: Pəncərənin taqqıltısına yuxudan oyandım. O idi, həmişəki kimi məni sahura oyatmışdı. Müəllim işləmək üçün təyinat üzrə gəldiyim rayonda kirayə mənzil tapmaq üçün çox gəzmişdim. Ya qiymətinə gücüm çatmamış, ya da şəraiti, ev yiyələri xoşuma gəlməmişdi. Bu mənzili tapanda sevinmişdim. Mənzil deyəndə ki, ev yiyəsinin kirayə vermək üçün həyətində tikdiyi bir-birinə yanaşı...

Davamı

2020-06-01 20:35:31

BU GÜN BEŞİKDƏ “HIÇQIRAN UŞAQ” SABAHIN DAHİSİ OLA BİLƏR - KAMAL CAMALOV YAZIR

Yazarlar.AZ

Yer üzündə uşaq qığıltısından əzəmətli himn yoxdur V.Hüqo Övlad böyüdüb tərbiyə etmək, özü də xoşbəxt övlad tərbiyə etmək o qədər də asan iş deyildir. Əxlaq və ədəb carçısı Ba¬la¬sa¬qun¬lu Yusif «Qutadğu bi¬lig» (Xoş¬¬bəxtliyə aparan elm) adlı əsərində yazırdı ki, uşaq ana bətnində olan zamandan onun tərbiyəsinə zəruri ehtiyac vardır: Ana qarnında yaranan tərbiyə Ancaq qara yer alt...

Davamı

2020-05-23 00:32:16

Dərd Hekayə

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Dərd Hekayə “COVİD- 19” silsiləsindən Son vaxtlar sarımsaq yaman gözdən düşmüşdü. Heç qayıdıb üzünə baxan, alıb aparan da yox idi. Piştaxtalarda yer darlıq edir, onu sıxışdırıb lap küncə, gözəgörünməz...

Davamı

2020-05-11 17:23:07

Sadıq Qarayev - BÌO"KÜTLƏ" ADAM

Yazarlar.AZ

Böyük paltar mağazasının qabağinda dayanmiş biri diqqətimi cəlb etdi. Daha doğrusu onun qırmızmtıl ve yoğun boynu, insan başına az oxşayan dana başı marağıma səbəb oldu.. Doğurdan bu obyekt qəribə metodla yaradılmış, nadir standartlara malik məxluqa bənzəyirdi . Bu təcüblənmək üçün yaradılmış aləmi müşahidə etməyə başladım. Əlindəki dönərdən əyri- üyrü dişləklər götürərək, tez- tez çeynəyib, ani...

Davamı

2020-05-10 18:24:03

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL VƏ TƏRBİYƏ HAQQINDA FİKİRLƏRİ

Yazarlar.AZ

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti və təşkilatçılıq qabliyyəti sayəsində Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bütün sahələr yüksək inkişaf etmişdir. Müstəqillik dövründə də Naxçıvanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri yetişməkdə olan gənc nəslin təhsilini inkişaf etdirmək, onun qayğısına qalmaq və gələcəyimiz olan gəncliyin həyatda lazımi yer tuta bil...

Davamı

2020-04-29 19:27:59

Zaur Ustac – qələmdar olmaq missiyası

Yazarlar.AZ

(Tənqidçinin xəfif eksklüziv münasibəti...) Tanıdığım istedadlı gənclər sırasında olduqca işgüzar, zəhmətkeş, obyektiv, prinsipial, hər cür manipuliyasiyadan uzaq, sözə-qələmə bağlılıq, həssaslıq, sözü-qələmi müqəddəs hesab edən və bu müqəddəsliyi hər məqamda qorumağa çalışan, içində klassik, modern maarifçilik ruhu daşıyan, bir sözlə, qələmdar olmaq missiyasını Heraklsayağı çiyinlərinə götürə...

Davamı

2020-04-27 17:09:16

SADIQ QARAYEV - MÖVCUDLUQ ŞÜKRANLIĞI

Yazarlar.AZ

İLAHİ, sənin əzəli və əbədi mövcudluğun var olub, olan və olacaqların yeganə səbəbidir. Şüurlu mövcud etdiklərindən biri kimi, sənə şükür edə bilməyimə sonsuz şükürlər edirəm… İLAHİ, sənə sonsuz şükürlər olsun ki, zaman xəttinin milyardlarla nöqtələrinin birində, mənə oxşar milyonların içindən birini- məni seçdin, mövcud etdin. Bu insan idrakına sığmaycaq ehtimallar çoxluğundan bir şans deməkd...

Davamı

2020-04-16 23:44:51

Qarğaların söhbəti ( Hekayə)

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Qarğaların söhbəti Hekayə Pəncərənin ağzına qonub “ qarr!.. qarr-r!..”-salıb qışqırışan iki qarğanın xoşagəlməz, qulaqbatırıcı səsindən Bəhruz k...

Davamı

2020-04-11 19:10:39

Çinar ağacı

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Çinar ağacı (Hekayə) Düz üç gün idi ki, yurdda rahatlıq pozulmuşdu. Düz üç gün idi ki, ananın göz yaşları qurumurdu. Övladları dil tapa bilmir, inad atını minib hərəsi bir tərəfə çapırdı. Öyüd-nəsihət də kar etmir, öz təs...

Davamı

2020-04-10 13:33:32

Любовные письма из сумасшедшего дома…

Meyxoş Abdullah

(повесть) Мрачное место, расположенное недалеко о города и огороженное от внешнего мира высоким каменным забором, производило на окружающих довольно устрашающее впечатление. Не только дети, но и взрослые обходили стороной эту проклятую, как все считали, территорию. Состоящий из домиков, напоминающих бараки, шумный лагерь, за каменной оградой которого нашли пристанище психически больные, в наро...

Davamı