Proza


2020-04-07 21:13:58

SONA ABBASƏLİQIZI – TALE YOLU (Povest)

Yazarlar.AZ

TALE YOLU (Povest) Hər dəfə mavi ekranda ahıllar evi haqqında gedən verilişlərə baxarkən onun ürəyi içim-içim əsərdi, əlləri titrəyərdi. Qorxulu hisslər keçirərdi Qumru nənə. Bəzən özünü bu atılmışların arasında görər, tənhalığın acı şərbətini dada-dada tənhalaşardı və kənddə yar-yoldaşının arasında nə qədər kimsəsiz olduğunu bil- dirməsə də, bu cəhdi boşa çıxar...

Davamı

2020-03-27 14:43:10

Yaşıl gözlü aktrisa...

Meyxoş Abdullah

Yaşıl gözlü aktrisa... (roman) 1-ci hissə ... Min doqquz yüz həşdat beşinci il, iyul ayının onyeddisi... Yayın qızmar günəşi ətrafa od saçırdı. Nəfəsləri təngidən yayın bu qorabişirən ayında Zirə kəndində Rəfiqə adlı gəlini...

Davamı

2020-03-15 21:19:00

Чужая честь…

Meyxoş Abdullah

рассказ У Рустам-киши было шестеро сыновей и одна-единственная дочка Зарифа. Жена его умерла много лет назад. Зарифа была старше своих братьев, и два года назад её выдали замуж за парня из соседнего села по имени Иса. Зять был человеком скромным, порядочным и трудолюбивым. И Рустам-киши, и Зарифа нарадоваться не могли на него. Но… было одно «но». Все шестеро сыновей Рустам-киши с первого же д...

Davamı

2020-03-09 23:35:40

Əsgər anasının borc dəftəri...

Meyxoş Abdullah

(hekayə) Əsgərin cənazasi axşamüstü, gün qürbə enəndə, hərbiçi yoldaşlarının çiynində evlərinə gətirildi. Qapı ağzında, torpağın üstə oturmuş anası yerindən dartınıb ayağa qalxmaq istədi, amma bacarmadı. Çiyinlərinə ağır bir yük q...

Davamı

2020-03-04 16:08:46

Тысячный...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) От резкого удара по затылку прикладом автомата я не устоял на ногах и упал лицом вниз. Мозг яркой вспышкой пронзила мысль – вот она, моя смерть, всего в шаге от меня. Наверное, я бы подумал ещё о чем-нибудь, но обрушившиеся вслед за этим удары ногой по животу стёрли все мысли, уступив...

Davamı

2020-02-28 05:18:15

SÖZ BAĞINDA ÖZ ÇİÇƏYİ OLAN ŞAİR - ÜLVİYYƏ HÜSEYNOVA

Yazarlar.AZ

Adətən söz adamlarının; yazıçıların, şairlərin əvvəlcə əsərləri ilə, sonra isə özləri ilə tanış olurlar. Ancaq, bizdə belə olmadı biz əvvəlcə tamam başqa, bu sahəyə heç bir aidiyyəti olmayan səbəbdən tanış olduq. Bir – birimizi tanımağa başladıq. Öncə onu qeyd edim ki, elə ilk söhbətlərdə adı danışıq zamanı da qafiyəli sözlərdən istifadə edən Zaur (o zaman onun Ustac təxəllüsü olduğundan xəbər...

Davamı

2020-02-17 16:30:49

BU YОL HARA GЕDİR?

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA BU YОL HARA GЕDİR? (hekayə) Bu yоl hara gеdirdi? Qarın altından diкələn şaх-şəvəllər кеçi buynuzuna охşayırdı. Uzaqdan şırıltı ilə aхan çayın səsi еşidilirdi. Çay da qarın-buzun altında qalmışdı. Çay indi оnun hıçqırığına bənzəyirdi – səsi еşidilirdi, amma özü görünmürdü. hıçqırıq оnun sinəsi ilə üzüyuхarı qalхır, bоğazına tıхanır, təzədən gеri çəкilirdi. Еlə bu hıçqırıq idi ba...

Davamı

2020-02-12 17:27:52

Каменоломня...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Каждый раз, возвращаясь домой, он давал себе слово, что ноги его больше не будет в этой проклятой каменоломне, и он найдет себе другую работу. Но наступал срок оплаты долгов, и всё возвращалось на круги своя - он опять грузил камни в ненавистной каменоломне, обсыпанный с ног до головы белой как мука пылью, проникающей до самых лёгких. Долг продолжал расти с каждым днём. Ведь, как гов...

Davamı

2020-02-12 16:41:43

Сердце женщины...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Знаю, что ты больна... Боли в сердце, немного повышен сахар в крови, высокое давление… Врач всё мне сказал. Сказал, что тебе нужен покой… Он перечислил все твои болезни… Не знал лишь об одной – твоей ревности. Ведь ревность не причислена к списку болезней. О ней я знаю больше твоего врача. Ты послушно принимаешь все лекарства, но от них мало толку. Знаю, что врач не в...

Davamı

2020-02-03 19:08:42

Выше всех...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Cтояла осень... С моря дул сильный ветер. Безжалостно срывая с деревьев застрявшие в ветках последние листья, он небрежно расшвыривал их по земле. Редкие капли дождя, оставлявшие на асфальте одиночные точки по направлению ветра, предвещали скорый дождь. Смеркалось, и все спешили поскорее добраться домой. Ведь в такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит - на ул...

Davamı