Proza


2020-01-18 17:50:07

HESABAT UĞURUN ÖZÜLÜDÜR ! - TALEH XƏLİLOV

Yazarlar.AZ

HESABAT UĞURUN ÖZÜLÜDÜR ! Bəli bu sözün əsl mənasında cidi bir işlə məşğul olan şəxsin həyatı demək olar ki, hesabatlar zəncirindən ibarətdir. Bu zəncirin ilk halqası hər günün yekununda mən bu gün nə etdim, hansı məsədimə nail ola bildim? Sualına tapılan cavabla başlayır və həftənin, ayın, rübün, nəhayət ilin yekunu ilə bitir. Hərə növbəti mərhələnin sonunda alınan cavablar ümumi uğurun tər...

Davamı

2020-01-06 14:05:22

Şəfaqət Cavanşir - Novella

Yazarlar.AZ

Sakit savaş – 1 (Novella) Soyuqluğum, əslində əsəblərimi sakitləşdirmək üçün tapdığım mənasız, heç bir işə yaramayan yöntəmiydi. Təsəvvür edin, halalca ərin var və sən özünü onun arvadı yox, məşuqəsi kimi hiss edirsən. Əminəm ki, mənimlə yatmaq üçün məşuqəsindən icazə alır, bir başında gəzdirdiyi qırx cür dilindən hansı sözlər dürr olub tökülür ki, ayda bir dəfə mənim də başıma sığal çəkə bilsi...

Davamı

2020-01-05 12:43:11

TƏBRİZ MƏTBUATI TARİXİNDƏN OXUCULARA YENİ BİR ƏRMAĞAN

Yazarlar.AZ

Cənubi Azərbaycan mövzusu Azərbaycanın bir çox qələm və söz sahiblərində (şair­­lərdən S.Rüstəm, B.Azəroğlu, M.Gülgün, H.Bülluri, S.Tahir və b.) həs­sas möv­zu­lar­dan biri olmuşdur. Bu kimi sə­ləf­lə­rin xələfi sayılan filologiya üzrə elmlər dok­­to­ru, pro­fes­­sor, Tərəqqi medallı Əsgər Qədi­mov da Cənub mövzusunda araşdırmalar apa­rır və bu gün də bu işi şərəf və ləyaqətlə da­vam etdirir....

Davamı

2020-01-05 10:18:07

Varlı qadın...

Meyxoş Abdullah

(hekayə) Şəhərin mərkəzindəki ikimərtəbəli, çoxçeşidli mallar satılan “Möcüzəli aləm” ticarət mərkəzi, şəhərin ən varlı qadını sayılan Məsmə xanımın şəxsi mülklərinə aid olan və ona ən çox gəlir gətirən ticarət obyektlərindən biriydi. Məsmə xanım çox varlı idi. Şəhərin müxtəlif məhəllərində onun irili-xırdalı ona qədər dükanları işləyirdi. Hələ, deyilənlərə görə, şəhərin k...

Davamı

2020-01-04 16:42:53

SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI HEYKƏL HEKAYƏSİ

Yazarlar.AZ

HEYKƏL (Hekayə) Məmmədlə Rəfael universiteti bir ildə qurtardılar. Məmməd fılosof, Rəfael isə iqtisadçı idi. Hər ikisi böyük bir müəssisədə işə başladı. Onlar indi də iş yoldaşı oldular. İşə bir gəlir, işdən bir çıxır, kinoya, teatra belə bir gedirdilər. Məmmədin arzusu böyümək, yüksək vəzifə tutmaq, istək və arzusunu öz vəzifəsinin gücü ilə həyata keçirməkdən ibarət idisə, Rəfaeli isə öz ixtis...

Davamı

2019-12-29 18:49:46

NARINGÜL NADİRİN HEKAYƏSİ

Yazarlar.AZ

OYUNCAQ SİLAH (Hekayə) –1– Onu Seymurla birlikdə görənlər çox vaxt onları sevgili hesab edirdilər. Adamlara nə var ki?.. Onsuz da gördüklərinə inanırlar. Əlbəttə, o da, Seymur da bilirdi ki, belə bir şey yoxdur, sadəcə dostdurlar, vəssəlam! Onun özünə qalsa, çox istəyərdi ki, elə adamların düşündüyü doğru olsun. Hələ ürəyində bu dedi-qodulara bir az sevinirdi də… Onsuz da Seymuru sevirdi, amma...

Davamı

2019-12-19 19:07:46

MÜBARİZ SÜLEYMANLI - SÖZÜN SEHRİ

Yazarlar.AZ

Milyon illərdir ki,söz anlayışını ,sözün dəyərini,sözün qüdrətini, sözün varlığını dərk edir və sözü sevirik. Yaradanın da sözü yer üzünün əşrəfi insanın ixtiyarına verməsi də bir ilahi hikmətdir.Onun biz insanlara inamı və etibarından pöhrələnən bu əbədi söz xəzinəsi zaman-zaman öz nüfuzunu və müqəddəs bakirəliyini qoruduqca sözün yeri dəyişməz qalmaqdadır. Bəşəriyyətin inkişafına, formalaşma...

Davamı

2019-12-18 16:27:46

STİVEN REBLİ - MAVİ AY VADİSİ

Yazarlar.AZ

Mavi Ay Vadisi (Zaur Ustacın tərcüməsində) Mavi Ay Vadisi balaca bir kənd idi. Bu kənddə qoca nənəsi ilə birlikdə Li San adlı gənc qız yaşayırdı. O Mavi Ay Vadisində çox xoşbəxt idi. Ancaq bir məsələ onları narahat edirdi. Li Sanın nənəsi çox qoca və ağır xəstə idi. O,artıq işləyə və elə də çox pul qazana bilmirdi. Günəşli bir aprel səhərində nənə nəvəsini yanına çağırıb dedi, “Gəl otur,...

Davamı

2019-12-17 18:50:45

Sayman Aruzun “Nəsimi” dünyası

Yazarlar.AZ

Azərbaycan Prezident cənab İlham Əliyevin xalqımızın ədəbiyyatına,incəsənətinə,bütöblükdə mədəni həyatına həmişə böyük diqqət və qayğı göstərir.Bünün parlaq təzahürlərindən biri də dahi Azərbaycan şairi və filosovu,böyük Şərq mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədər imzalanan sərəncamdır.Möhtərəm Prezident 2019-cu ili “Nəsimi ili”elan etdi.Böyük şairin yubileyi təkcə öl...

Davamı

2019-12-16 16:22:40

KAMAL CAMALOV YAZIR:

Yazarlar.AZ

MƏNALI ÖMRÜNÜN 24 İLİNİ NAXÇIVANDA ELMİN VƏ TƏHSİLİN TƏRƏQQİSİNƏ HƏSR EDƏN CƏFAKEŞ İNSAN Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin və elmin inkişafında ictimai-siyasi xadim Vasif Talıbovun xidmətləri ümmansızdır. Əmək fəaliyyətinə Xalq Maarifi Şöbə­sin­dən başlayan Vasif Talıbov elmi fəaliyyətdə mənalı və şərəfli həyat yolu keç­miş, qəlbinin odunu və hərarətini, ömrünün qaynar və coşğun illərini...

Davamı