Məfkurə Rəhimqızı

“Ana harayı” silsiləsindən

Ümid Eşitmişəm oğulsuzun Cənazəsi əyri gedər. Bu dünyadan son gedişdə “Oğul” -deyib fəryad edər. Eşidilməz səs -sorağı, Harayına çatan olmaz. Oğulun əli dəyməmiş Gözlərini yuma......