...
 • “Ana harayı” silsiləsindən
 • Məfkurə Rəhimqızı
 • Ümid

  Eşitmişəm oğulsuzun
  Cənazəsi əyri gedər.
  Bu dünyadan son gedişdə
  “Oğul” -deyib fəryad edər.

  Eşidilməz səs -sorağı,
  Harayına çatan olmaz.
  Oğulun əli dəyməmiş
  Gözlərini yuma bilməz.

  Axirətdə görüşməkçün
  O, ümidilə gülümsəyər.
  Qalanlara dua edib,
  Ürəyində fəryad eylər...


  Mənə dözüm verin...

  Oğul itirən analar,
  Dərdinizə qurban olum.
  Dözüm tapıb səbr edənlər,
  Səbrinizə qurban olum.

  Yalvarıram, nə olar ki,
  Mənə ümid, dözüm verin.
  Ürəyimə yüklənibdir
  Dərdi-səri göyün-yerin.

  Od tutubdur içim-çölüm,
  Alışıram sönəmmirəm.
  İlqarsızam, hanı əcəl,
  Öləmmirəm, öləmmirəm...


  Gedək evimizə...
  Yad evlərdə qalammıram
  Dur gəl gedək evimizə...
  Əziz Gəncəmizə gedək,
  Qoy yar olsun Tanrım bizə...

  Sənsiz tək gedə bilmirəm,
  Hər ikimiz birgə gedək.
  Özgə evdə öləmmirəm
  Ölməksə də birgə ölək...

  Əlimdən tut apar məni
  Bu əzabdan qurtar məni ...


  Sənsiz...
  Varım-yoxum, ömrüm-günüm,
  Necə dözüm, oğlum, sənsiz?
  Həyatım dönüb zindana
  Necə dözüm, oğlum, sənsiz ?

  Sən gedəni günüm qara,
  Ürək olub ala-para,
  Möhtac qalmışam yadlara
  Necə dözüm, oğlum, sənsiz?

  Tale üzümə gülmədi,
  Axır günüm xoş gəlmədi.
  Mən öləydim əvvəlcə kaş,
  Nəyə lazım bu qədər yaş?
  Öləmmirəm, oğlum, sənsiz...


  Uzun bir yol...
  Yolum uzun, yüküm sal daş
  Aparmağa taqətim yox.
  Sağım yoxuş, solum yoxuş,
  Harayıma çatanım yox....

  Nədən düşdüm bu hala mən,
  Bu nə gəliş, nə gedişdi?
  Ölmək mənim növbəm isə,
  Oğlum niyə önə düşdü?

  Düşüb düzü -biyabana
  “İlqar” deyə -deyə qaldım...
  İlqarımı tapammadım,
  Elə hey alışıb yandım.


  Günahım nəydi?
  Hamı deyir dözümlü ol !
  Dözüləsi dərddimi bu ?
  Od alaraq alovlanıb
  Qövr edəcək ömrüm boyu...

  Varlığımın nuru gedib
  Kor etsədə gözlərimi,
  Oğul dərdi öldürəcək
  Son nəfəsə, qəbrə kimi.

  Həyatımı düşündükcə
  Ürəyim qəmdən üzülür.
  Göz yaşlarım qətrə-qətrə
  Axıb qəlbimə süzülür.

  Nə hallara düşdüm Allah,
  De, nəydi mənim günahım?
  Gələnim yox, gedənim çox,
  İndi sənsən tək pənahım.

  Yalvarıram Ulu Tanrı
  Bağışla sən günahımı.
  Ya səbr ver, ya da qəbr,
  Gəl halalca al canımı.


  Suallar...
  Zalım fələk, neyləmişəm mən sənə,
  Taleyimi niyə alt-üst eylədin?
  Bü dünyamı zülmətlərə bürüyüb,
  Məni dərdlə, qəmlə sən “dost” eylədin.

  Heç bilmirəm mən yerdəyəm, ya göydə,
  Ölüyəmmi - diriyəmmi, kiməm mən?
  Zəlil etdin məni niyə, İlahi,
  Taleyimi qara yazdın niyə sən?

  Döndün-döndün dağlar çəkdin sinəmə-
  Sualım var: Neyləmişəm mən sənə?

 • sentyabr 2023, Məfkurə R.

 • 22
Xoşbəxt olmağın ən gözəl yolu, sahib olduğun ailənin dəyərini bilmək, onu hər şe...

Vüsalə Qələndərli (Sadıqova)

“Müasir dövrdə ailə institutumuzu necə qorumalıyıq?” Ailə sağlam cəmiyyətin və güclü dövlətin təməlidir. Bir binanın təməli necə möhkəm olmalıdırsa, ailənin təməli də elə möhkəm və......

Müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin şah əsəridir

Vüsalə Qələndərli (Sadıqova)

Hər bir xalqın xilaskarlıq tarixinə iz qoymuş tarixi şəxsiyyətləri olur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev də müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş......

Qaranquş Yuvası

Firuz Mustafa

(qısametrajlı film üçün ssenari) 1. Elman Qasımzadənin yaşadığı ev. Evin qapı və pəncərələri həyətdəki bağçaya açılır. Sadə qaydada döşənmiş otaqlardan biri.......

Həyatı. Əsərləri. F.m.

Firuz Mustafa

Azərbaycan dilində (Firuz Qədimаlı оğlu Mustаfаyеv) nasir, dramaturq, filosof Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Həyatı Firuz Mustаfа (Mustafayev Firuz Qədimalı oğlu) 18 fеvrаl......

Ailə yükü (yaşadıqlarım) 1-ci hissə

Ceyhun Fikrət

Bu gün hava çox sərin idi. Amma havanın sərin olmasına baxmayaraq, küçələrdə adamlar gözə dəymirdi. Adətən belə günlərdə məhəllədə yaşayan uşaqların səsindən evdə oturmaq olmurdu.......

Nağıl № 33

Cəmilə Allahverdiyeva

Mən bu gün Sabahı sevəcəyəm... Və sevgi istəyəcəyəm! O məni sevməzsə, Sevgimi verməzsə, O gün, O gün, - sabahı sevəcəyəm! Və gözləyəcəyəm!.. Mən bir sevgi......

.Bioqrafiyası və əsərləri

Firuz Mustafa

Qısa bioqrafiyası, habelə nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin natamam siyahıs (Firuz Qədimаlı оğlu Mustаfаyеv) nasir, dramaturq, filosof Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi......

Yeddisi ayın yeddisi-

Habil Yaşar

Annotasiya Oxuduqca intizarda qalacağınız bu kitabda gerçək sevgini də yaşayacaq, mübarizliyə də şahid olacaq, eyni zamanda müxtəlif mövzularda dəyərli düşüncələrlə də tanış olacaqsınız. Əsərdə Aytəkin......

Cəvahir Tanrıverdi - Sən Bu Xalqın Dayağı

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Sən Bu Xalqın Dayağı (Ulu Öndər Heydər Əliyevə) Sən bu xalqın dayağı, Sən tarix yazan insan. Qəmi taleyimizdən Əbədi pozan insan.......

Tamella Pərvin. Allah, bu zəngulə Xanın səsidir,

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Müstəqilliyimizə Salam, xoş gəlmisən, müstəqilliyim. Səni elə-belə gətirmədik biz... Aldıq yağılardan, bu şanlı Yurdu, Səni yaşadacaq, bizim sevgimiz. Amalın günəşdi, od......