...
 • Təmsil və Satirik Şeirlər
 • Mustafakamal İslamov
 • SATİRİK ŞEİR

  TƏMSİLLƏR  TƏMSİL

  Baxma ki, dost deyillər
  Xəkəndazla süpürgə
  Qurtarmaq çün “zibil”dən
  Daim olurlar birgə.


  “KUKLA”

  Sərbəst gəzməz, danışmaz
  Səhnədəki “kukla”lar.
  Uşaqlar da bilir ki,
  Onları oynadan var.


  TƏMSİL

  Yersiz alışıb-qızsan
  Salacaqlar tilsimə
  “Soyuqbaş” olsa ütü
  Alət olmaz heç kimə.


  KOR

  Öz həyat tərzləriylə
  Örnək qarışqaları
  Allah çox kiçik edib,
  Rənglərini qaraltdı.
  Görməmək çün bəşərin
  Ədalətsiz tövrünü,
  Dürüst qarışqaları
  Əzəldən kor yaratdı.

  QISQANCLIQ

  Ev telefonu qısqanıb
  Yeni çıxan mobillərə
  Kəsərək, öz xətlərini
  Üsyan etdi naqillərə.

  Bəyənmədi keçmişini,
  “Təpik atdı” ulusuna,
  Heç bir şeyə yaramayıb
  Düşdü zibil qutusuna.


  “BİR HƏYAT HEKAYƏSİ”

  Günəşin şüasını
  Yerə əks etdirib Ay,
  Təriflərdi özünü
  Günəşə tutaraq tay:
  “Mən də Günəş kimiyəm,
  Gecənin işığıyam,
  Adım dillərdən düşmür,
  Göyün yaraşığıyam”.

  Günəş bunu duysa da,
  Utanıb söz demirdi.
  Görürdü ki, Ay gəlir,
  Üz çevirib gedirdi…


  TƏMSİLLƏR

  Ölçüləri artdıqca,
  "Böyüdükcə" tərəzi,
  Haqq-hesabda artırdı
  Xəta etmək mərəzi.

  ***


  Çəngəlin şakəri var:
  Yaba tək kəsir dişi.
  Amma heç vaxt olmayır
  Dostu Dil ilə işi.

  ***

  Reklam edib, haqqında
  Yazdılar qalaq-qalaq.
  Sonda pencək qolunda
  Dəbə çevrildi yamaq.

  ***

  Canavar məhv edirdi
  Xəstə görsə hər kimi
  Demə, belə olurmuş
  Meşələrin həkimi.

  ***

  Hakimliklə düz gəlir
  Uzun boğaz qiyafə:
  “Yuxarı”dan səsləri
  Yaxşı duyur zürafə.

  ***

  Heyvanlara sərf etmir
  Ayı kimi deputat:
  “Soyuq”dan yox xəbəri,
  Yatır iclasda rahat.

  ***

  Güzgü nə oyun oynar,
  Nə də girər min dona.
  Kim necə “üz göstərsə”,
  Qarşılıq verər ona.

  Soyuducu deyir ki,
  “Şərt deyil saç yolasan.
  Yaşatmaq üçün gərək,
  “Soyuqqanlı” olasan”.

  ***

  Təmizqəlbli Tozsoran
  Oxuyub məzun oldu.
  İşə başlayan kimi
  İçi zibillə doldu.  “SİYASƏT”

  Çərxi fələk tərsinə
  dövr etmişdi bu dəfə
  Boz uzunqulaq ələ
  keçirmişdi vəzifə.
  Atları işdən qovub,
  o, çıxardı tamaşa
  Harda gördü gic qoyun
  çəkib gətirdi başa.
  Onun bu hərəkəti
  hamını edirdi mat,
  Belə cavab verirdi
  soruşanda camaat:
  "Qoyunların içində
  uca görünürəm mən,
  Bilinməyir savadım
  ətraf qoyunlar ikən.
  Atlara rəhbər olmaq
  çox çətindir, bir deyin,
  Boş başımla onları
  necə tabe eyləyim?"
  TƏMSİL

  Sürü geri dönəndə
  Axsaq keçi sevindi:
  "Məni bəyənmirdilər,
  Birinciyəm mən indi."
  Bilmirdi ki, "bəy"liyi
  Bir müddətlikdir ancaq.
  Sürü addımladıqca,
  Hər kəs yerin tutacaq.  MÜASİR "BAYATILAR"

  Kim su qatıb südümə?
  Heç bişməmiş, çürüdü.
  Mən bu ömrü sürmədim,
  Ömür məni sürüdü.

  Dağ gözünü açmamış
  Duman dağı bürüdü.
  Keçi yol göstərənsə,
  Arxasında sürüdü.

  Sən demə, yumşaq olan
  Saf qızılın dürüdü,
  Onu sərt eyləyənsə,
  Mis - dələduz cürüdü.

  TƏMSİL

  Dəvə ah-zar edirdi:
  "Belimin əyriliyi
  mənə çox yer eyləyən
  dərd deyildir" - deyirdi.
  Dərdiysə başqa şeydi –
  Axı şikəstliyindən
  insanlar minmək
  üçün istifadə edirdi...

  QADASIN ALDIĞIM RÜŞVƏT

  Ən mübhəm şövqü-məhəbbət
  Qadasın aldığım rüşvət.
  Canı coşduran hərarət
  Qadasın aldığım rüşvət.

  Tarixi olar minillik
  Şirin ismi var - "şirinlik"
  Ölünü dirildər, əlbət
  Qadasın aldığım rüşvət.

  Özgə idin? Dost olarsan!
  Qapımı ərklə açarsan
  Şübhəyə dəxi nə hacət?
  Qadasın aldığım rüşvət.

  Qaşıqla gor qazmaq olmaz
  Kasıb aşda qazmaq olmaz
  Maaşda varmı bərəkət?!
  Qadasın aldığım rüşvət.

  İstəsən qismətin olsun
  Gərəkir mənsəbin olsun
  Ən nəcib, elit cinayət
  Qadasın aldığım rüşvət.

  Arzuya, kama çatarsan
  Dövlətə, mala çatarsan
  Heç layiqmi ona lənət?
  Qadasın aldığım rüşvət.
  TƏMSİL

  Heyvanlar görəndə ki,
  tülkü yaltaqlığıyla
  hər sahədə başdadı,
  Şir də öz balasına
  tülkünü örnək kimi
  göstərməyə başladı...

  TƏMSİL

  Dovşanları yeyərək,
  etdiyi cinayəti
  gizlətməkçün canavar,
  "Dovşan hüququ" adlı
  bir təşkilat yaradıb,
  haray saldı o ki var.
  Təşkilatın önünə
  şüar asdı bu sayaq:
  ""Qatillərə yox!" deyək,
  Dovşanları qoruyaq!"

  TƏMSİL

  Kim gəlib vəzifəyə,
  Otursaydı kürsüyə
  Ona yaxın olurdu
  Hiyləgər taxta qurdu.
  Vəzifədə kim olsa
  Qurda fərq etməz, əlbət
  Ona maraqlı idi
  Vəzifə kürsüsündən
  Götürdüyü mənfəət.

  TƏMSİL

  Hamı qibtə edirdi
  xaricdə təhsil alıb
  evə dönən eşşəyə,
  Böyük etimad edib
  onu sədr seçdilər
  yaşadığı meşəyə.
  O, şəstlə ətrafına
  demokrat dərsi keçib
  hüquqdan qandırardı,
  Amma işdə, əməldə
  zatına sadiq qalıb
  hər kəsə anqırardı.  TAPA BİLMİRƏM

  Köhnə tasdır, köhnə hamam
  Qarşımıza çıxır hər an
  "Sərgüzəşti vəziri-xan".
  Məmuru xalq üçün yanan
  Dövranı tapa bilmirəm.

  Dovşan şirə üstün gəlir
  Hamı bilir sirri nədir :
  Ölçü oğru əlindədir.
  Hakimi əməli-saleh
  Meydanı tapa bilmirəm.

  Pendir tələyə pərdədir
  Ağır güzaran çərlədir
  Yaxşılıq bir gün tərlədir.
  Şərbəti zəhərsiz olan
  Fincanı tapa bilmirəm.

  O gün düşdüm quyuya mən
  "... min lənət!" çıxdı dilimdən
  Dostum qazıbmış - biləndən,
  Üzrxahlıq istəməyə
  Şeytanı tapa bilmirəm
  XİSLƏT

  Hörümçək düşünürdü:
  Nə olsun ki, uçmağa
  Mənim qanadım yoxdur,
  Uçub mənə yem olan
  Həşaratlar nə çoxdur.
  HARINLIQ

  İşlək qarışqaların
  Zəhmətlə topladığı
  Malı gizli talayıb
  Satdı atlı qarışqa.
  Maşın aldı,ev aldı
  Yamanca harınladı.
  Əməyini yediyi
  Zəhmətkeş qarışqanı
  "Qarışqaca" saymadı.

  TƏMSİL

  Eşşəyin rəisi qoyulmuş dəvə
  Bunu öz qanuni haqqı bilirdi.
  Asılı deyildi o, rəhbərindən,
  Azad düşünürdü, azad gəzirdi.

  Bunu özlərinə təhqir bildilər,
  Adını bu işdən biryol sildilər.
  İndi də dəvəyə rəisdir eşşək
  O bilir ki, layiq deyil işinə,
  Belə iltifatçün əlbəttə, bişəkk,
  Daim minnətdardır öz rəhbərinə.
  TƏMSİL

  Xoruzu dəvət edib,
  Verdilər təzə qulluq
  Əvəzində yondular,
  Adlandı: “Yoluq quyruq”.

  TƏMSİL

  “Yolumu kəsdi!” – deyə
  Su hey söydü kranı.
  Kran nə çarədir ki?!
  İnsan qatıb aranı.
  TƏMSİL

  Həccdən qayıdan Tülkü
  Mollalığa başladı
  İndi nə məclis olsa,
  Süfrələrdə başdadı.
  “Uyma dünya malına!”-
  Baş gedir harayından.
  Evi əzəmətlidir
  Şəki Xan sarayından.

  TƏMSİL

  Polisə donos verdi
  Acmış, qoca canavar.
  Kirpinin arxasınca
  Donquldandı o ki var:
  “Soyuq silah gəzdirir,
  Üstündə var yüz tiyə,
  Adını da qoyubdur
  “Özünümüdafiə””.


  SATİRİK ŞEİR

  Qəssab yalan and içib,
  Müştəriyə “atırdı”.
  “Dədəm, erkəkdir”- deyib,
  Dişi əti satırdı.

  Qoy olsun dədən erkək
  Axı mən nə deyirəm?!
  Bəs özün insanmısan? –
  Buna şübhə edirəm.

  SATİRİK ŞEİR

  “Qızıl balıqdır” – sanıb,
  Suya atdı çox balıq.
  Satsaydı balıqları,
  Alardı babat qayıq.
  SATİRİK ŞEİR

  Mamed tamam bezmişdi
  QAİ-lərin əlindən
  Dallarınca deyinir,
  Od tökürdü dilindən:
  “Lap qır-saqqız olublar,
  Mən bilmirəm, üzləri
  Dəmirdi, yoxsa ətdi?!”
  Bir gün satıb maşını,
  “Podxod” ilə oğlunu
  Yol polisi “düzəltdi”.


  XƏBƏRSİZ

  Adəti üzrə arı
  "ev"indən çıxıb səhər,
  Yenə öz zəhmətilə
  bal topladı birtəhər.
  Çiçəkləri tozlamaq
  missiyasını gizli
  yazmışdı deyə Tanrı,
  Bəsit gələn ömrünün
  həqiqi mənasını
  başa düşmürdü arı...


  TƏMSİL

  Canavar deyirdi ki,
  O daha qəbul etmir
  Şirin böyüklüyünü.
  Bir zamanlar görübmüş
  Sirkdə hobbanıb-düşən
  Şirin düşüklüyünü.
  TƏMSİL

  Hamı bilir tülkünün
  Qohumu deyil ayı,
  İşləri getsin deyə,
  Onu çağırır “dayı”.


  TƏMSİL

  Gözlərdə qalxsın deyə
  Eşşək gedib CİP aldı.
  Eşşəklər sürür deyə
  CİP-I də gözdən saldı.


  TƏMSİL

  Günəş çıxmazdan öncə
  Xoruz hər gün banladı
  Toyuqlar elə bildi
  Günəş çıxmaq banladı.


  TƏMSİL

  Min zəhmət hesabına
  bal yığan arıların
  yoxdur gündüz-gecəsi,
  Yuxularına girir
  vergi məmuru olan
  boz ayının pəncəsi.


  TƏMSİL

  Gur səslə oxuyurdu:
  “Mənəm göldə xan, ağa!”
  Qarğa bir daş tozladı,
  Səsin kəsdi qurbağa.

  BİR DƏFƏ…

  Qayaya salam verdim
  Səs gəldi: Salam...Salam...
  Salamı almayanlar
  Utanıb ölmür, balam?!


  PUL

  Pulun faciəvi sonu
  KİV-lərdə manşetə döndü:
  "Atdan yıxıldı, ölmədi,
  Məzənnədən düşüb, öldü".


  TƏMSİL

  Kənar gəzib-dolansan,
  Udmaz səni bataqlıq.
  Zibil üfunət yayar,
  Sarsaqlarsa, yaltaqlıq.


  TƏMSİL

  Hində nə bir söz deyəni,
  Nə də ondan səsi zil var
  Xoruzun nə vecinə ki,
  "Dəvədən də böyük fil var".


  TƏMSİL

  Yox idi bir məsləyi,
  İçi boş, üzü badoş
  Hamıya "yarayardı"
  45 razmerlik qaloş.


  SATİRİK ŞEİR

  Mamedin öyünməyə
  Yaman vardı həvəsi:
  "Qonşu həyətdən gəlir
  Xoruzumun ban səsi".

  Bir gün Mamed kolluqdan
  Tapdı onun başını.
  Qonşu kəsib yemişdi
  Xoruzunun aşını.


  TƏMSİL

  Xoruzdan soruşdular:
  "Hamını mat edirsən.
  Söylə, bunca toyuqla
  Necə yola gedirsən?
  Xoruz:
  "Sevirəm", - deyib,
  Boğazımı yırtmıram,
  Sırğa, bazubənd alıb,
  Yaxamı tanıtmıram".


  TƏMSİL

  Zooparkdan qaçan Aslan
  vərdişini itirib,
  nə bir ov edə bildi,
  nə də bir şikar yırtdı.
  Gördü acından ölür,
  leş yeməkçün yenidən
  qəfəsinə qayıtdı.
  TƏMSİL

  İnək hey düşünürdü:
  “Bu quyruq nəyə gərək?
  Hey anlaqsız yellənir,
  Dincliyim tamam itmiş”.
  Bir gün qopdu quyruğu,
  Özündən razı inək
  Yalnız indi anladı,
  O nəyə lazım imiş...


  TƏMSİL

  At dedi döyüşçüyə:
  “Qardaş, lap istəyirsən
  Səni birbaş aparım
  Meydanın ortasına.
  Axı sənin yerinə
  Döyüşə bilmərəm mən,
  Gəl bunu anla sana!”


  TƏMSİL

  Qəfəsdə yatan ilan
  Yem olan ağ siçanı
  Tənbəl-tənbəl süzürdü.
  Nə qədər ki, tox idi,
  Onun hər kaprizinə
  “Dəyanətlə” dözürdü.


  TƏMSİL

  Sonda olmasın deyə
  nə yanlışlıq, nə kələk
  Üzlərdəki ləkəni
  göstərən güzgü özü
  ləkəsiz olsun gərək!
  ***
  Suyunu soyudurdu:
  "Qızıb, sınmasın, təki".
  Belə ömür sürürdü
  stəkanla nəlbəki.

  ***
  Bədəlini canıyla
  ödəməliydi Zəli
  Axı qanını müftə
  verərdi hansı dəli?!

  ***
  Yamanca razı idi
  televizor özündən:
  "Hamı məni dinləyir,
  razı qalır sözümdən".
  Əslində, insanların
  Çox idi qınaqları.
  Əfsuslar ki, TV-nin
  Yox idi qulaqları.


  TƏMSİLLƏR
  (Həyat şahmat taxtasında)

  Piyadadan dönən vəzir
  Nədən güclü olur belə?
  Çünki zəhmətlə yüksəlib,
  Verməyibdir ömrü yelə.

  ***

  Güclü görünsün deyə,
  Şah güclü "kadr"ları
  "Peşka"larla dəyişdi.
  Rəqibi qarşısında
  Zəif komanda ilə
  Çətin duruma düşdü.

  ***

  "Fil"lər "əyri" oynayır,
  "Top"larsa sevir "düz"ü.
  Vəzirin çoxdur zəhmi
  Çün sirrdir yolu, fəhmi.

  ***

  "Peşka" karyera üçün
  İki xana "tullandı".
  Arxadan bir səs gəldi:
  "Vəzifələr pulnandı".


  TƏMSİL

  İynənin fəndgirliyi
  ona uyan sapları
  alışdırıb yaxırdı:
  Salsa da dostlarını
  İynə əyri yollara,
  yolun sonunda özü
  qüsursuz , düz çıxırdı.


  TƏMSİL

  Pişik meydana qoydu
  Yağlı ət tikəsini.
  Camaata göstərib,
  Ərz etdi hikkəsini:
  "Sonra söyləməyin ki,
  "Ağzı çatmır", dillənir.
  Yenə də inanmırsız?
  Qardaş, bu ət iylənir!"
  TƏMSİL

  Ceyran anlasa da gözəlliyindən
  Başına dərd gəlir, od ələnirdi,
  Yenə hər görəndə suda əksini
  Sığal-tumar çəkir, cilvələnirdi...


  TƏMSİL

  Sanma, alatoranların
  Eynidir sifəti, donu
  Biri işığa aparır,
  Birinin zülmətdir sonu.

  TƏMSİL

  Saqqız kirşanlar çəkir,
  Ətirlər çiləyirdi.
  Qida kimi sevilmək,
  Yeyilmək istəyirdi.

  Əzib-əzib tamını,
  Dadını sümürdülər.
  Sonra da çıxdaş edib,
  Bayıra tüpürdülər.  TƏMSİL

  Odun təkcə qalmışdı
  Qaranlıq odasında
  Az-az tüstülənirdi
  Həyatın sobasında.
  Onu tək qoymamaq çün
  Dost-tanışı yığışdı
  Bir odunla baş-başa
  Yanmaq üçün alışdı.


  TƏMSİL

  Meşədəki heyvanlar
  Bir gün səhər yığışdı.
  Hərə öz uğurundan
  Bəhs edərək, danışdı.
  Biri dedi:
  - Diplomun ən yaxşısın almışam.
  Biri dedi:
  - Çalışıb, mən deputat olmuşam.
  Biri dedi:
  - Qalxmışam alim dərəcəsinə.
  Biri dedi:
  - Çatmışam rəhbər vəzifəsinə.

  Tülkü gülüb, söylədi: "
  - Mən alidən aliyəm
  Siz sayan titulların
  Hamısına maliyəm.
  Soruşsaz səbəbini
  Nə susub, nə danmışam:
  Siz dərs oxuyan zaman
  Mən pullar qazanmışam."
  TƏMSİL

  Baxma ki al Günəşin
  Bəşəriyyət önündə
  Xidmətləri çox nəhəng,
  Başqa ulduzların da
  Üzə çıxması üçün
  Çıxıb getməsi gərək.
  TƏMSİL

  Başları üstə asıb,
  Lampanı “nalladılar”.
  Elə ki, teli düşdü,
  Çıxarıb, tulladılar.


  UNİTAZ

  Təmir vaxtı üstünə
  Qızıl suyu çəkilmiş
  Unitaz sevincindən,
  Fərəhindən “şişirdi”.
  Amma bilmirdi niyə
  İnsanların rəftarı
  Nə başqa bir yön alır,
  Nə də ki dəyişirdi.
 • noyabr 2017, Mustafakamal İ.

 • 2001
Acı Tale ( Rəvayət

Zahid Şirinli

Qulaq asın qəmlidir rəvayətim Elə özüm haqqımdadı bu söhbətim Bir gözəli mən sevib aşiq oldum Çalışıb həmişə sevgimə sadiq oldum Varıydı ürəydə sevgi həsrətim Gözümü......

Goranboylular (mahnı)

Zahid Şirinli

Nəqarət İgid qəhrəmandi Goranboylular Mehriban insandı Goranboylular Qardaşa qardaşlığ eden her zaman Düşmana dusmandi Goranboylular 1-ci bənd Goranboy haqqında eylə axtarış Bu el torpağı vermiyib......

Gecənin bir aləmi (mahnı)

Zahid Şirinli

Nəqarət (2x) Düşmüsən sən yadıma yar gecenin bir alemi Sənə var ehtiyacim var gecenin bir alemi 1-ci bənd Niye neycun bu sevgime nezerin yoxdu senin.......

Xəyanət

Zahid Şirinli

libası düşmədi dəbdən, Özgənin yanında durduğun kimi. Vurdum aynaları qırdım əsəbdən, Sen mənim ürəyimi qırdığın kimi. Mənim ürəyimdə film çəkilir, Sən hansı roldasan halın......

Ana

Zahid Şirinli

"Agaran saclarin bukulen belin, Mene ogul deyen,o sirin dilin Basima cekdiyin titrek ellerin, Bir gunum olmasin sensiz ay Ne qeder sen varsan,yasayiram men. Saclarin......

Ağı (hekayə)

Firuz Mustafa

Ağı (hekayə) Hələ keçinməyib, deyəsən. Nəfəsi gəlib-gedir… Bacıları indidən ağlaşma qurublar: “Beş bacının tək qardaşı vay…” Ağrım ürəklərinə оlsun sənin о ağı deməyə......

Ümidsizlik nəğməsi və ya Qoca skripkaçı haqqında ballada

Habil Yaşar

Zibilqabı yanında, zibillik eşələyən, qoca, nurani kişi, Yamanca deyinirdi. O, bəzən gülümsəyir, bəzənsə... Ah, mənim amansız qara taleyim, Məni məhrum etdi işıqlarından. Yoluma daş qoydu......

Roman yazmaq dəhşətin ötəsində bir şey...

Habil Yaşar

Hər şeydən öncə hansı mövzu haqqında yazacağını düşünmək nəinki aylar, hətta illərini ala bilər. Zamanının nə zaman gələcəyinin səndən......

Мир Без Границ

Firuz Mustafa

Фиpуз МУСТАФА МИР БЕЗ Граhиц tractatus Пpедисловие "Миp без гpаниц" - в некотоpом pоде пpедваpительный набpосок, эскиз будущего миpа, пpичем эскиз неполный, незавеpшенный. Автоp вовсе......

Yaxşı övlad kimdir?

Hüseynova Şümşəd

Uşaqlarınızı tərbiyə etməyə çalışmayın, onsuz da necəsə sizə oxşayacaqlar. Özünüzü tərbiyə edin bəsdir... (A S. Makarenko) Bizlərdən hər zaman bacarıqlı olmağımızı istədilər. Ancaq necə bacarıqlı......