Nazir Ziya Talıstanlı

Təcnis (63 yaşıma)

Təcnis (63 yaşıma) Nə yaxşı qalmışam, nə yaxşı sağam, Canım nə bərk imiş, daşdanmışam mən. Sellər, sular döyüb dərələr boyu, Bərkiyib, sıxılıb, daşdanmışam mən... Arxam......

Aman, payız...

İndicə · Nə tez gəldi bu payız, Çəmənimə, çölümə. Sarı sükut çilədi Çiçəyimə, gülümə. Ötdü o yaz günləri, Saydım bəyaz......

Səni düşündükcə

Mənsiz ötən ayın, ilin, Günün, gülüm, de, şəndimi ? Mənlə ötən xoş günlərin Heç yadına düşəndimi ? Bağlanıb sənin adına , İllərlə yandım......

Səni düşündükcə

Mənsiz ötən ayın, ilin, Günün, gülüm, de, şəndimi ? Mənlə ötən xoş günlərin Heç yadına düşəndimi ? Bağlanıb sənin adına , İllərlə yandım......

Yadımdan çıxıb

Məni adımla çağır, Adım . Bu dünyada mən adda Adam ... Dərman mənəm, həkim mən, Dərd birdirmi çəkim mən? Başıma daş töküm mən.........

Ağ donlu bir sevinc istəyirəm mən

Gecənin qoynunda gəl gülə-gülə, Şadlıqla, sevinclə yüz elə bizi. Körpə gülüşütək, yaz günəşitək, Təzələ ay ilim, təzələ bizi. Yağdır, o tər-təmiz qarını yağdır, Qəlbimiz saflığa......

Ağ donlu bir sevinc istəyirəm mən

Gecənin qoynunda gəl gülə-gülə, Şadlıqla, sevinclə yüz elə bizi. Körpə gülüşütək, yaz günəşitək, Təzələ ay ilim, təzələ bizi. Yağdır, o tər-təmiz qarını yağdır, Qəlbimiz saflığa......

Yadımdan çıxıb

Məni adımla çağır, Adım . Bu dünyada mən adda Adam ... Dərman mənəm, həkim mən, Dərd birdirmi çəkim mən? Başıma daş töküm mən.........