Görüşə gəldim

Salam , doğma kəndim , doğma torpağım , Yenə də səninlə . Qoyun otardığım , mal otardığım , Yamaca , təpəyə , örüşə......

Eşqimi

Hələ bəsləyirəm nə vaxtdan bəri, Balaca körpə tək sənə . Yadigar saxladım, hey əzizlədim, Qoymadım közərə, sönə . Bilmə bəxtəvərəm, sənsiz ucaldım, Ümid baş aldatdı,......