Seyyid Hüseyn Fərhadov (Fəqir)

Qəzəl

Mələyim, bircəciyim, nazlı nigarımdı mənim. Bu soyuq ömrümə bir isti baharımdı mənim. Aləmin daş-qaşı dəyməz tək hilal qaşlarına, Neynirəm sərvəti? o, dövlətü-varımdı mənim. Göz önümdən......