Tariyel Azərtürk

Qədim Azərbaycanın Yeni Mixi Yazılı Əlifbası

Qədim Azərbaycanın Yeni Mixi Yazılı Əlifbası Bir halda deyirik ki, mixi yazı sisteminin yaradıcısı bizim Ataerkil (patriarx) Türk olub, o zaman onun yenidən dirçəldilməsi və......

“Ulu Han Ata Bitikci”

Epoxaöncəsi Türkün yeni tapılmış (Ulu Xan Ata Yazar) eseri bir mövcudluğu demeye də əsas verir.......