Yazarlar.AZ

YAZAR

“Oriyentir Ulduzu” – Mübarizə Layiq Povest - Tofiq Qəbul

(Zaur Ustacın ”Oriyentir ulduzu” povesti haqqına) Şair Zaur Ustacı nə müddətdir ki, şair kimi tanıyir və yaradıcılığını izləyirəm.Lakin son vaxtlar onun ”Oriyentir ulduzu” adlı povestinə......

Fizika və lirika- elmi idrakla bədii təfəkkürün vəhdəti - Sadıq Qarayev

Bakı-Şamaxı-Dubna : Günəş, ulduzlar və neytronlara toxuna biləcək məsafə. Qurani Kərimin “Zumər surəsi”nin 9-cu ayəsində İslam peyğəmbərinə bu cür deyilməsi əmr olunur: “De: “Heç bilənlərlə......

"Oriyentir ulduzu" - Bizi Qarabağa səsləyən kitab

Zaur Ustac imzası daxil olduğu ədəbi nəslin digər nümayəndələri arasında bütün parametrlərinə görə seçilir. Yazarı qiyabi şəkildə əvvəllər oxuduğum “Məhdud həyatın məchul düşüncələri”, “Qəlbimin açıqcası”......

Sadıq Qarayev Düşünür Ki…

Xalqın və dövlətin təkamül mühərriki Son zamanlar məni bir məsələ düşündürür: Niyə biz bəzi inkişaf etmiş xalqlardan bir çox sahələrdə geri qalırıq? Müəyyən təhlilərdən sonra......

Hər sözü köz Aşiq, hər bəndi xalıyabənzər Aşıq Ələsgər

Aqillər bunu da ərz edirlər ki, hər kəs hər kəsin yaxşı cəhətlərini görməyə çalışmalıdır. Tədqiqatçılar, monoqrafiyaçılar, oçerkistlər obyektlərinin yalnız ən yaxşı işlərini, fikirlərini, ədəbi-bədii nümunələrini......

Bir daha “Dağlar” haqqında

Niftalı Göyçəliyə və digər araşdırmaçıların yekdil rəyinə görə ilk “Dağlar” adlı nümunələr Miskin Abdala aiddir. İki belə nümunə var. Birinci nümunədə 20 yaşında (mənbə: Niftalı......

Sadıq Qarayev - Yazıçının Üç Qəpiyi

2015-ci ildə çəkilmiş və “Qafqaz üçlüyü” adlanan film. Ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, rejissorları Eldar Şengelaya və Fuad İbrahimbəyov. Filimdən epizodlar: Filmin başlanğıcında tamaşaçılara azərbaycanlı uşağın......

“Camalın Göyçəkdi Bayram Ayından” - Ələddin Allahverdiyev, Professor

Gah çıxaram göy üzünə, seyr edərəm aləmi, Gah enərəm yer üzünə, seyr edər aləm məni... Qul Nəsimi. Dədə Ələsgər yaradıcılığının aşıq poeziyasının zirvə nöqtəsi, zirvə......

Tofiq Qəbul - Köksündə Söz Döyünən Şair

Tofiq Qəbul Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb-yaradan, yazı üslubu və fikrin ifadəsində özünəməxsusluğu ilə seçilən şairlərdəndir. Onun yaradıcılığı, hər şeydən əvvəl, xalqının bədii sərvətinə söykənir. Dünya......

El Yeridi, Yalqız Qaldın SƏHRADA...(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

Gəlimli-gedimli, ölümlü-itimli bu gidi dünyaya göz açmağından yüz yetmiş il keçir, Dədə Ələsgər! Yüz yetmiş il əvvəl göz açdığın ulu Göyçə torpağı oğuz ərənlərinin yurduydu.........

Gülər Eldarqızı - Akif Şahverdiyev - anım günü.

Vəsiyyət: “Başdaşıma yaşadığım illəri qoyub, doğulub-öldüyüm illəri yazmayın. Bilirəm, deyəcəksiniz: Yazıq, gəldi, yaşamadı, getdi.” (Akif Şahverdiyev) “Hərənin qəlbində bir nisgil var. Hərənin könlündə kiminsə yeri......

Kamal Camalov

Şair Ilhamının Vərəqlərə Səpilmiş Şeir Sətirləri Qarşımızda atəşpərstliyin simvolunu alov dili ilə təcəssüm etdirən bir kitab var. Kitabın adı “Şeir özü çınqıdır”. “Nuhçıxan-Naxçıvan” (2006), “Köksüm......

Gülər Eldarqızı Şeirlər

Gülər Eldarqızı çağdaş yazarlar içərisində istər sözə, istər ədəbi aləmə münasibəti ilə, yanaşma tərzi ilə fərqlənir. Bu xanımın qələmindən çıxan misralar ilk baxışda mücərrəd göründüyü......

Ədalət Bədirxanov

Azadlığa Gedən Yol (poema) Proloq Mən bir yol axtarıram- Azadlığa gedən yol! Bu yol haqqın yoludur, Ya öl, ya da azad ol! Mən bu yolla......

Professor Aida Qasımova

Humanist humanitar dissertasiyalar: kodlaşdırmadan üzgörənliyədək Ölkəmizdə elmi əsərlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, elmi dərəcə və adların verilməsi prosesinin yaxşılaşdırılması aktual bir problem kimi gündəmdədir. Bu problemin həlli......

Abdülkadir Sağlam

Date: 22.08.2019 Author: 0 Şərhlər — Redaktə et Türkiyə Ədəbiyyatı Nümayəndələri Abdullakadir Sağlam 1943- cü ildə Emirdağda anadan olub. Həyatı boyu ağır......

Aysel Xanlarqızı Səfərlidən Bir Şeir

Mənim Kimi… Nə qədər ağrısan da Ağrıya bilməzsən Mənim kimi.. Zərif çiyinlərimdə Daşıdığım qayğı yükü Yalnızlığınla damğaladı gecələrimizi. Qızım telefondakı mesajlarda “darıxıram” sözünü yazmağı öyrəndi......

Əjdər Əlizadədən Bir Şeir

Itirdik… (Rəşad Atakişiyevin xatirəsinə) Ölkəmizdə pilotların baş tacı, Fəxr edirdik bir cəngavər yetirdik. Aman Allah, xəbər gəldi çox acı, Rəşad kimi bir igidi itirdik… Qələm......

Ramiz Həsənli “Üç Yarpaq” – Da

Vətən Alın yazısıdır ömürdə hər an, Arzular ürəkdə qalmasın balam. Dərd-qəmin üstündə dağ tək ucalan, Ümidlər qalası Vətəndir, Vətən. Dağlarda yüksəlir bu haray, bu ün,......

Təvəkkül Gorusludan Bir Şeir

Xalqım Öz gücün, qüdrətin sözlə göstərib, Tanrıdan yurd yeri dilənən xalqım. Kinini, nifrətin gözlə göstərib, Əlləri, ayağı bələnən xalqım. Dost deyil, düşməndi hər hankı yanı,......

Həqiqət Həqiqidən Bir Şeir

Elə Yorulmuşam Ki Elə yorulmuşam ki, elə yorulmuşam ki, Qarabağın dərdinə, Elə yorulmuşam ki, Qara bağrın dərdinə. İnsanlığı bilməyən insanların dərdinə… İnsanlığı bilməyən insanların dərdi......

Qələndər Xaçınçaylıdan Bir Şeir

Bu yaxınlarda Göygölə üz tutdum. Murova yaxınlaşdım. O güllü-çiçəkli oylaqları, ayrılıqdan cadar-cadar olmuş daşları, sal qayaları görəndə uşaqlıq illərində dağa getdiyim Kəlbəcərli günlər yadıma düşdü,......

Sadıq Qarayev - Daş

Daş (Esse) Uşaq vaxtı. Üzüm bağları ilə asfalt yol arasındakı arxların qırağında quzu otarırdıq. Bekarçılıqdan başladıq telefon dirəklərinin yuxarısındakı “aşıqları” daşla vurub qırmağa… Kim çox......

Təranə Məmməddən Bir Şeir

Rəqibim Səni qısqanıram mavi dənizə, Onu məndən artıq sevidiyin üçün. Alışa bilmirəm bu eşqinizə, Dənizi sevgili seçdiyin üçün. Bəs niyə onunla deyilsən bu gün? Sənsiz......

Əfsanə Rəvan “Üç Yarpaq” – Da

Ayağım düşməz Mən biləni düz deyildi gedişin, O getdiyin yer də sənə yaraşmır. Sən olduğun yerin səmalarında, Ulduzlarda bir-birinə qovuşmur. Ta o vaxtdan söyləmişdim tələsmə,......

Abdulla Cəfərdən Bir Şeir

Öz içimdəyəm Hər gecə, hər gecə yol çəkir gözüm, Yenə sözəbaxan olmadı sözüm, İçimdə ümid var, canımda dözüm, Tənhayam, yalqızam qəm içindəyəm. Dəniz ləpələnmir, əsmir......

Aynur Haqverdinin Söz Dünyası – Öz Dünyası

Mən sevgidən yetim qaldım Mən sevgidən yetim qaldım, Qışda donan uşaq kimi. Tez üflənən çıraq kimi. Sevilməyən qonaq kimi. Mən sevgidən yetim qaldım Ürəyimdə sənə......

Zaur Ustacdan Bir Şeir

Nə Istəyim Mən vurğunam, qələm qaşa Şux qamətin bir tamaşa, Yanağında xallar qoşa, Daha səndən nə istəyim? * * * Təkrarsızdı xətti-xalın Al rəngi var,......

Qələndər Xaçınçaylı - Didərgin

(povest) Qarlı,şaxtalı bir qış gecəsi idi. Göydən lopa-lopa yağan qar yerin üzünü yorğan kimi örtmüşdü. Hər yan ağ örpəyə bürünmüşdü.Yağan qarın işıltısından ətraf açıq görünürdü.......

Qurban Bayramov - Söz...

(Mahirə Nağıqızının poeportreti…) I məqalə Neçə illərdir müasir qadın şairlərimiz sırasında dəyərli, yaddaqalan imzalardan biri olan Mahirə Nağıqızı imzasını mətbuatdan ardıcıl izləyirəm. Xeyli illər bundan......

Eldar Ismayil Böyüktürkdən Bir Şeir

Istəsən Sən Yandır, Odda Da Məni Sən gəldin, sən getdin, uca çinarım, Bu gecə tək qoydun odada məni. Tənhalıq göstərdi bu ev, bu eyvan, Sıxdı......

Qarabağ Şeirlərdə

Azərbaycan – Qarabağsız Şikəstdir Azərbaycan – Qarabağsız yaralı , Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir . Xocalıdan , Kəlbəcərdən aralı , Bunca dözdüm , daha yetər ,......

Abdulla Məmməd “Üç Yarpaq” – Da

Daha Qısqanmıram Dənizi Sənə Daha qısqanmıram dənizi sənə, Mavi dalğaları qabarsa belə. Göyün lay buludlu bənizi yenə, Məni boz üzündən qoparsa belə. Qağayı eşqimin gözündə......

Ildırım Əkbəroğlunun Söz Dünyası

Öz yoluyla yenə gedir bu dünya Öz yoluyla yenə gedir bu dünya, Həminki tək günəş batar,ay çıxar. İstəsən də tər qala,gül solmaya, Xəzan əsər,soyuq düşər,yay......

Elburus Qəmgin “Üç Yarpaq” – Da

İçərim odda! (Ayaqlı təcnis) Böyük sərkərdənin,bütöv millətin, Kim görüb yurdunu yağı dağıda? Qalx ey yatan millət haray, ay haray Bizi tərpətməyir, yağı dağı da. İçərim......

Balayar Sadiqdən Bir Şeir

Azadlıq Azadlıq! Səni çox istəyirdik, az aldıq. Səni sevə-sevə azaldıq. Eh, azadlıq, azadlıq… Dəli kimi sevdik səni, Sevgimizdən asıldıq. Sənə uzalı əllərimizi zəmi kimi biçə-biçə,......

Əsəd Cahangir: – “Ədəbi gənclik nə istəyir?”

Birinci hissə Möhtərəm oxucu! Öncə onu deyim ki, indiyə qədər gənc yazarların 4 antologiyasının tərtibçisi olmuşam. Bunlardan birincisini (2004) Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarın, ikincisini......

Musa Ələkbərlidən Bir Şeir

Ölümü Öldürüb Gələk Dünyaya Gəl elə yol seçək sonu olmasın, Təzədən vurulaq mələk dünyaya. Ayrılıq səmtinə yönü olmasın, Ölümü öldürüb gələk dünyaya! Sonra qəh-qəh çəkib......

Kəmaləddin Qədimin Söz Dünyası

Yerində Dayanıb, Dururmu Dünya… Yerində dayanıb, dururmu dünya, Sən niyə dayanıb, niyə durasan?.. Bir gün də olmaya sənin bu dünya, Sən ona bir ömür yiyə......

Dilarə Babayeva Haqqında Şeir

…bu gün onun anım günüdür… Dilarə (…Sq-nın pilotu D. Babayevaya ithaf olunur…) Bizdə atalardan bir məsəl qalıb: “Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”… Bu yurdun neçə mərd......

Rafiq Göyçəlinin Söz Dünyası

Bilmirəm Qanadı qırılmış bir qartalam mən, Uçub zirvələrə qalxa bilmirəm. Qəfəsdə inləyən (xarı) sarı büldülün, Çəkdiyi həsrətə baxa bilmirəm. Qartal, zirvələri düşünmə daha, Sınıq qanad......

Əbülfəz Ülvinin Söz Dünyası

Həmin An Nə qədər kreslo altmda idi, Görürdüm taleyim yoxdan güc alır. Görəsən bu çürük ənənə nədir, Niyə uca insan altdan ucalır? Yaman çoxalmışdı dostum,......

Əsəd Cahangir: – “Ədəbi gənclik nə istəyir?”

Dördüncü hissə Daha çox sevgi mövzusuna meyl edən xanım yazarlar Göydəki Kişi yox, yerdəki kişilərə münasibətdən yazırlar. Bu hekayələri oxuya-oxuya ünlü italyan tradisionalisti Yulius Evolanın......

Məzahir Isgəndərin Söz Dünyası

Mən məndən küsülü, məndən gileyli Hələ də mən məndən küskün,gileyli, Hələ də mən məni sevib,bəyəmməz. Hələ də mən məndən ayrı,aralı, Mən mənim əlimə dəyib,dəyəmməz. Hələ......

Nazim Yaquboğlundan Bir Şeir

Qorqud Əmanəti Tarixi bilinməz Ulu Xalqımın , Yenilməyən gücü , qüvvətidir saz . Minlərlə mədəni sərvət içində , Xalqımın ən böyük sərvətidir saz . ****......

Zamin Rüstəmov Ana Şeiri

Zamin Rüstəmov Ana Şeiri Ana. (Bütün analara ithaf edirəm.) Indi dərk edirik, nələr çəkdiniz Hansi əzablardan, keçdiniz ana. Dərd əkib, dərdləri necə bicdiniz Neçə zülümlərdən,......

Səbahət Ismayilova Ana Şeirləri

Ana Mənim zəhmətimi sən çox çəkmisən , Sənə minnətdaram hər zaman ana . Başımın üstündə dayanıb hər gün , Bir layla demisən mehriban ana .......

Rahim Üçoğlanlının Söz Dünyası

Eşq Budur Əksi gəlib göz önündə durursa, Duyğuların yarla təmas qurursa. Ocaq çatıb qəlbinə od vurursa, Üz saralıb solursa,bax eşq budur. Dəli həsrət salıb haldan-hallara,......

Abdulla Məmməddən Bir Şeir

Sənsiz Taleyim Də Üzümə Gülmür Axır hədər yerə günlər su kimi, Qəmli qənşərimə çıxanım dönmür. Ürəyim açılmır gül arzu kimi, Qəmi bəşərimə çıxanım dönmür. Gözümdən......

Təvəkkül Goruslu (Məmmədov)

Xurafat Bir millətin, camaatın, Döndər üzün dinə sarı. Al ləzzətin hər saatın, Nadanlığı dinə sırı! Qoyma açsın gözlərini, Qoyma desin sözlərini, Gətir yerə dizlərini, Söylə......

Təranə Məmməddən Bir Şeir

Sazla söhbət Gəl sığın sinəmə, a telli sazım, Görüm dərdin nədi, istədiyin nə? Səsin qəlb dağlayır, xoşdur avazın, Vurğunam köksündən qopan nəğmənə! Canımdan süzülüb ruhuma......

Asif Osmanın Söz Dünyası

Deyirlər Dünyanın hər işi-gözümdə saxta, Nə zamana sığır, nə də ki, vaxta. Nadanın birini çıxarıb taxta, Varlığın incisi, ləli deyirlər. İnsanın taleyi qaralı-ağlı, Çoxdur aramızda......

Əbülfəz Ülvi – Söz

Sevdamıza Sev, yad fikirlərə olmayaq həmdəm, Az fikir veririk az, sevdamıza. Kağız səndən olsun, qələmi məndən, Adını əlinlə yaz sevdamıza. Sevgisiz ömür-gün asan sayılmaz, Sevib,......

Balayar Sadiq - Yeni poema

Tanınmış Şair Balayar Sadiqin Yeni Poeması Bilginlərin Və Oxucuların Ümumi Müzakirəsinə Təqdim Olunur: – Rəylərinizi Şərh Bölməsinə Yaza Bilərsiz. – Fikirləriniz Bizim Üçün Çox Dəyərlidir.......

Aqil Abbas - ... Qarabağ ...

Əzrayılın erkək-dişiliyi – hekayə (Molla Rəşidin Qarabağda dolaşan ruhuna) …Oturmuşdu, daha doğrusu, yayxınmışdı stula. Yorğun görünürdü. Elə bil biçindən gəlmişdi. Kök adam, isti də nə......

Vidadi Ağdamlıdan Bir Şeir

Ürək tab gətirmir bu dərdə ,qəmə Saçlarım ağarıb, belim bükülüb, Ürək tab gətirmir bu dərdə, qəmə. Ömrümün hasarı artıq sökülüb, Kədər qonaq gəlib yenə evimə,......

Hacan Hacısoy “Üç Yarpaq"- Da

Getdin… Getdin… Bu fanidə tək qoydun məni, Bu necə ayrılıq, necə gedişdi? Gözüm baxa-baxa itirdim səni, Dünyanı dəyişdin, dünyam dəyişdi… Yox, yox muradına çatmadı ölüm,......

Halife Bozbayırdan Bir Şeir

Bitti Ömür denen bu yolda hep hasreti tükettin, Vuslata erişmeye dizinde derman bitti, Yaşama tutulmama en kıymetli sebeptin, Mutluluğa ermeden ömür kısaymış bitti. Hiroşima misali......

Sona Yusif – Abbasəliqızının Söz Dünyası

Xatirə ətirli dəniz Yenə xatirələr dəniz qoxuyur, Könlümü oxşayır qırçın ləpələr. Ruhumda uçuşan qağayı səsi, Ömrümə bir dəniz sevgi səpələr. Qollarım boynuna sarılıb sənin, Qəlbim......

Əminə Elsevər

Şairin Heykəli (İldırım Əkbəroğlu haqqında) İldırım Əkbəroğlunun şeirlərini oxuduqca məni yalnız bir sual düşündürürdü… Niyə istedadlı insanlar nəyinsə naminə öz yaradıcı həyatını gündəlik icraçı həyata......

Sona Amal (Teymurbəyli) – Dan Bir Şeir

Qayıt Gəl Əzəldən olmuşduq, bir ürəyə tən, Tək sənsən qanadım, qolum, qayıt gəl! Sarmışsa yolunu qatı duman, çən, Nur saçan çırağın olum, qayıt gəl! Dərdinə......

Əsmər Hüseyn Xan

Bilirsən? Bilirsən, bircə dənəm Bu zəhrimar darıxmaq Dağıdır ürəyimi Bu nadan xatirələr Ən ağır bir yük kimi Ağrıdır kürəyimi. Bilirsən? Bilisənmi həsrətim Sən olmayan gecələr......

Hūlya Çölgeçendən bir şeir

Sevgi Sayılmaz Gönūlden kelamlar dillere dūşer Aşksız gönūlde dil lal olur şişer Dillerde çiğdir gönūlde pişer Gönūlden olmasa sevgi sayılmaz Macnunu yandıran bilesin gönlūdūr Būlbūlū......

Nazim Yaquboğlunun Söz Dünyası

Mən Sənə Yazıram Şeirlərimi Səni düşünəndə təb gəlir mənə , Mən sənə yazıram şeirlərimi . Sevgi şeirlərim həsr olur sənə , Mən sənə yazıram şeirlərimi......

İlk “Ustacı” nümunəsi

Güzdü Bu (İlk Ustacı nümunəsi) Payızmıdır, Güzmüdür?! Yada düşən qozdu, qoz… Heç bilmirəm düzmüdür?! Yel əsəndə qorxmuşam, Düşünmüşəm, tozdu, toz… * * * Mən toz......

Sona Yusif-Abbasəliqızı – Bir Şeir

Niyə xatırlamır Söylə necə bu həsrəti mən boğum, Qərib-qərib sızıldayır bu duyğum. Baxışına hər gün heyran olduğum, Niyə məni xatırlamır, İlahi?! Uçub getdi pıçıldaşan o......

Ramiz Həsənlinin Söz Dünyası

Əsgər Qardaşım Qəlbini isidir bu od,bu hənir, Qələbə gününün səbri tükənir. Sənin qeyrətinə vətən güvənir, Ümid qalasısan,əsgər qardaşım. Döyüşdür ilk yolu,son yolu yurdun, Ruhun sevgisiylə......

“Patron”Un Ölümü - Narıngül Nadır

(İlk hekayəmdir. İllər əvvəl “Ulduz” jurnalında nəşr olunub.) Gonbul Sürəyya nəfəsi təngiyə-təngiyə otağa daxil olub qışqırdı ki, arvad öldü. Hamı bir anlıq donub qaldı. Əvvəlcə......

Zaur Ustac - Bir Müəllim Tanıyıram

Bu gün onların günü. Bu gün onların sınağa çəkildiyi, yoxlanıldığı gündür. Hər il bugünkü gündə onlar ya “Müəllim” adlı qala divarına bir qızıl kərpic qoyub......

Zaur Ustac - Tivili Müəllim

Taleh Xəlilov Haqqında Taleh Fərman oğlu Xəlilov 01 oktyabr 1986-cı ildə Ordubad rayonun Tivi kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuş, 1992-2003-cü illərdə Tivi kənd orta məktəbində......

Zöhrə Qaraqızından Bir Şeir

Şairin Könlü bir ümmandı dənizdi, bilsən, Üzməsin kəlməsi sizi şairin. Dərdini, qəmini onunla bölsən, Səninlə ağlayar gözü şairin. Əsirlərdən gələr şairin səsi, Qayalar parçalar odlu......

Zöhrə Qaraqızından Bir Şeir

Şairin Könlü bir ümmandı dənizdi, bilsən, Üzməsin kəlməsi sizi şairin. Dərdini, qəmini onunla bölsən, Səninlə ağlayar gözü şairin. Əsirlərdən gələr şairin səsi, Qayalar parçalar odlu......

Tofiq Qəbul-Qarabağ Azərbaycanındır !

Ürəyimdə min bir istək, dodağımda xoş təbəssüm, Vətənim seyr etməkdən doymur könlüm, doymur gözüm, Qəlbi dağlar bir əzəmət, əbədiyyət, səbr, dözüm, Daim döyüş, mübarizə damarlarda......

Nərgiz Ismayılova-Hüseyn Cavidin “Iblis” Və Joze Saramaqonun “Isanın Incili” Əs...

Nərgiz Ismayılova Amea Naxçıvan Bölməsi nergiz.ismayilova@hotmail.com Hüseyn Cavidin “Iblis” Və Joze Saramaqonun “Isanın Incili” Əsərlərində “Iblis” Surətləri Məqalədə dahi Azərbaycan dramaturqu Hüseyn Cavidin “İblis” və......

Şahmar Əkbərzadəd: – Oğlum…

Elturanıma Sənə çatasıdır olan-olmazım- Atadan nə qalsa sonbeşiyindir. Bəxtinə ağ günü nə təhər yazım, Özüm də bilmirəm neyləyim indi?! Qismət miras qalmır atadan, oğul, Qismətdən......

Ilqar Türkoğlu Azər Isayev Haqqında

Azər Isayev ailəmizin sonbeşiyi idi. 1992-ci ilin bu günü, 6 oktyabrda Qarabağ uğrunda gedən ağır döyüşlərdə, Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndində həlak olub. Sovet ordusu sıralarında......

Əbülfət Heydərdən Bir Şeir

Mən Qəribə Bir Layla De Ay Ana “Ağbaba” deyəndə sızlayır yaram, Mən qəribə bir layla de ay ana. Qədirsiz-qiymətsiz bir sənətkaram, Mən qəribə bir layla......

Elbrus Qayalıdan Bir Şeir

Oğluma Nəsihət Şan-şöhrət axtarma qızılda, zərdə, Tamah çoxlarını salıbdı dərdə. Elinə kömək ol, xeyirdə-şərdə, Yaxşını yamanı duyan ol, oğlum! Elinə, obana həyan ol, oğlum! Arxa......

Sona Yusif – Abbasəliqızından Bir Şeir

Darıxmışam Qayalardan öz atını çapıb gələn, Qarşısına nə çıxıbsa yarıb gələn. Toz – torpağı ora, bura yapıb gələn Xoş ətirli yellər üçün darıxmışam. Sal daşları......

Etibar Cavaddan Bir Şeir

Dur Gedək Öz doğma yurdumda qərib kimiyəm, Dur gedək bu yurddan, gülüm, dur gedək. Burda ala qarğa bala çıxartmaz, Zülmün qapısına qlfıl vur gedək. Namərdlər......

Adilə Nəzərdən Bir Şeir

Içim Çölüm Payızdı Hər yerdə eyni fəsil, hər yerdə eyni hava. İçim, çölüm payızdı, rəngim də avazıdı… Köç edən durnaların avazına boylanır içimdə rəngi solan......

Ildırım Əkbəroğlu

Bir Pəri Yaşayır Bu Yer Üzündə (Nəğmə) Gözümü dünyaya açandan bəri, Görmədim sevincdən pay verə biri. Yayıb düz-dünyaya Lalə ətiri, Tanrının şəfəqi,nuru üzündə, Bir pəri......

Ramiz Həsənlinin Söz Dünyası

Bivəfa Dünya Bir əlində cəfa, birində səfa, Heç kim ölümünə tapmayıb şəfa. Ulu peyğəmbərə qılmayıb vəfa, Əzəldən yaranıb bivəfa dünya. Dağlar bu dünyanın alın qırışı,......

Taleh Xəlilov

Zəhmətkeş Yaradıcılığın Bəhrəsi Naxçıvanda təlim-tərbiyə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin tarixi Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixinin tərkib hissəsi kimi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Naxçıvan bölgəsi ən......

Kamal Camalov - Hüseyn Cavid Yaradıcılığında Uşaq Psixologiyası

Hüseyn Cavid Yaradıcılığında Uşaq Psixologiyası Xx əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidməti olan sə­nət­kar­lar­dan biri də Azərbaycan romantik şeirinin banisi Hüseyn Caviddir. Onun bu......

"Gülünün Şeirləri" - Sehirli Kitab - Taleh Xəlilov

Bu gün Azərbaycanda başqa sahələrdə: sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatda olduğu kimi, xalq maarifi sahəsində də ciddi inkişaf dövrü başlanmış, təhsilin əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə......

Narıngül - Professor

Professor (hekayə) Professor 50-55 yaşlarında, ağbəniz, mavi gözlü, arıq bədənli, balacaboy qadındır. Son dəblə olmasa da, zövqlə geyinməyi xoşlayır. Ayağında həmişə hündür daban ayaqqabı olur.......

Sözün Qüdrəti – Səsin Sehri Əbülfəz Muxtaroğlu Yaradıcılığında

Mənəviyyat insanın mənəvi şüuru ilə mənəvi davranışı arasında möhkəm əqidə ya­­­­­radan, onları tənzimləyən, hərəkətə gətirən, idarə edən daxili mənəvi tələbatıdır, in­sa­nın həyatda yerinə yetirməyə cəhd......

Zaur Ustac - Cəza yeri

Cəza Yeri Dünya malı, bu dünyada qalandı, Süleymanın hekayətin sal yada. Kimi qurdu, kimlər çapdı, taladı Elə qazan, elə ye ki, bal dada. * *......

"Əliş və Anna" haqqında

Zaur Ustacın “Əliş və Anna” poemasında Əxlaqi-Mənəvi dəyərlər “Əliş və Anna” poeması Zaur Ustacın yaradıcılıq pasportudur Zaur Ustac “Günaydın” (“Ağçiçəyim”), “İstəməzdim şair olum hələ mən”,......

Əyyub Məmmədovun Söz dünyası

(Jurnalist, şair) Məzarlar da danışır Məzarlar da zamanla, Dostlaşıb tanış olur. Bəzi daşlar orda da, Fəhləyə məmur olur. Məzar var ki, başında Bir abidə ucalır.......

Vidadi Ağdamlı - Vətən

Vətənin Başına Gör Nələr Gəlir (Birinci hissə) Yenə dolub bulud qaralıb qaşlar, Axtarır bib-birin küskün baxışlar. Gecənin zülməti bağrımı yarır, Bakının üstündə bulud fırlanır. Dəniz......

Vahid Çəmənlinin Söz Dünyası

Günlərin Əlindən qum kimi süzülüb axdı, Hesabı qum qədər olan günlərin… Ağrısı, acısı canını yaxdı, Vədəsiz açılıb solan günlərin. Üzürsən, dəryanın qırağı gəlmir, Ağaran saçların......

Rahim Üçoğlanlı Rzayev

<<<<————–Şeirlər—————>>>> Canım Məndən sənə bir əmanət, Çox özünü sıxma, canım. Kədər sənə əl eyləsə, Dönüb geri baxma, canım. Nadan yandan ötsə,görmə, Salam alıb, salam vermə.......

İldırım Əkbəroğlu - payız şeiri

Payız Günəş çoxdan çıxıb.mürgüdən oyan. Tökülən yarpaqlar ilmədir,dayan. Elə bil,xalıdır anam toxuyan. Təbiət qoynunda toxuyur payız. Göylərin çiskini yerə hədiyə, Damcılar dəf çalır dam döyə-döyə.......

Zaur Ustac - Düşünürəm şeiri

Düşünürəm… Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan… Lap, bir-iki bicbalanı qat gözə. Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can… Təkəm-seyrək,......

Giya Paçxataşvilidən bir şeir

Tamasın Barmaqları (Məşhur macar pianoçu Tamas Erdi Filarmoniyada konsert verdi…) Qara eynəkli Tamas Keçdi qara royalın arxasına… “Çıxarıb sərdi” barmaqlarını Royalla dirijor çubuğunun arasına. Ona......

Əfşan Yusifqızı Günəşim

Bır Günəş Var və ya GünəşIN Qürubu Dünyamın içində, bir yeni dünya, Nə Günəşə bənzər, nə dəki Aya Nə yerə sığmayır, nə də səmaya, O,......

Gənc Yazarın Məhsuldar Əməyi - Vahid Rzayev

Şəxsiyyətin formalaşması haqqında ideyalar qədim dövr­dən etibarən meydana çıxmış, cəmiyyətin inkişafında mü­vafiq ola­raq zənginləşmə yolu keçmiş və Azərbaycan icti­mai-pe­da­qo­ji fikrinin mühüm probleminə çevrilmişdir. Orta əsrlərdə......

Sona Amal - Vüsal

Vüsalla Ömrüm Barışmır Bənzəyir göz yaşım yaz yağışına, Dolaram, yağaram, kəsən deyiləm. Ömrümün qatarı yetib qışına, Yarpaqtək tıtrəyıb, əsən deyiləm. Nə vaxtdır həsrətəm, xoş baxışına,......

Zaur Ustac - Əlifbam mahnısı

Əlifbam (Nəğmə) A, Be, Ce, Çe, De, E, Ə Nə gözəl yaraşır Şirin dilimə. Fe, Ge, Ğe, He, Xe, I, İ Bəzəyir, sevdirir Şirin dilimi.......

Ədalət Bərirxanlı

Həcc Ziyarəti (poema) Proloq Bir daş düşdü göydən yerə, Ayə gəldi Peyğəmbərə. Zəvvar kimi həccə getmək Buyruq oldu bəndələrə. Bu düşən daş Kə’bə daşı, Bilinməyir......

Sayəndə Aysel - Zaur Ustac

Sayəndə Aysel (Şairə xanım Aysel Səfərliyə ad günü hədiyyəsi) Aydan işıq alıb, nur verdin Günə, Bu gün məşhur olub, sayəndə Aysel. Nə yaxşı doğuldun, yaxşı......

Kəmalə Hacıqızının Söz Dünyası

Ayrılıq Məhəbbətə,sevgiyə, son qoyandır, Qəlbi yaxıb yandırandı ayrılıq. Elə bil qəsd edib külə döndərib, Könülləri talayandı ayrılıq. Deyirlər ayrılıq çətindir hər an, Bu sözdən hər......

Bayram BayramOV Haqqında

(Xalq yazıçısı Bayram Bayramovun ədəbi portreti) Azərbaycan ədəbiyyatının sovet mərhələsi nəsrinin ən görkəmli, müqtədir ədiblərindən biri olan Bayram Bayramov böyük ədəbiyyata öz yaşıdlarına nisbətən gec......

Sima Göyçəli - Ana Şeiri

Müqəddəs Ocağın Közüyəm, Ana! Sən coşub-çağlayan dağ şəlaləsi, Mən o şəlalənin səsiyəm, Ana! Sən uca zirvənin büllur çeşməsi, Mənsə, o çeşmənin gözüyəm, Ana! İlk kəlməm,......

Zaur Ustac - Dəysin

Nəsə xoşlamıram lovğa adamı Mənsəbi, titulu başına dəysin. Kölgəsi olmayan qoca ağacın Baltası fırlanıb yaşına dəysin. Deyilən tək arif isə anladı, Zaman-zaman yerli-yersiz banladı, Sonucunda......

Ədalət Bədirxanlı - Lalələr

(poema) Dahi sənətkarımız xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadə -yə ithaf edirəm Proloq Bir Səməd bulağı coşur sinəmdə, Bir Müşfiq həsrəti solur üzümdə. Ya Rəbb izləyirəm bu......

Kamal Camalov Yazır:

Mənalı Ömrünün 24 Ilini Naxçıvanda Elmin Və Təhsilin Tərəqqisinə Həsr Edən Cəfakeş Insan Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin və elmin inkişafında ictimai-siyasi xadim Vasif Talıbovun xidmətləri......

Sayman Aruzun “Nəsimi” dünyası

Azərbaycan Prezident cənab İlham Əliyevin xalqımızın ədəbiyyatına,incəsənətinə,bütöblükdə mədəni həyatına həmişə böyük diqqət və qayğı göstərir.Bünün parlaq təzahürlərindən biri də dahi Azərbaycan şairi və filosovu,böyük Şərq......

Stiven Rebli - Mavi Ay Vadisi

Mavi Ay Vadisi (Zaur Ustacın tərcüməsində) Mavi Ay Vadisi balaca bir kənd idi. Bu kənddə qoca nənəsi ilə birlikdə Li San adlı gənc qız yaşayırdı.......

Aida Adıgözəl - Payız Şeirləri

Ürəksizıər Sevmədiniz…sizi sevən qadınları ! Sevmədiniz … diz çöküb corabınızı geydirən , saçını süpürgə edən qadınları ! Sevmədiniz … yatağınızda unutdunuz , daha cavan daha......

Mübariz Süleymanlı - Sözün Sehri

Milyon illərdir ki,söz anlayışını ,sözün dəyərini,sözün qüdrətini, sözün varlığını dərk edir və sözü sevirik. Yaradanın da sözü yer üzünün əşrəfi insanın ixtiyarına verməsi də bir......

“Dərdim, Sevincim” - Ildırım Əkbəroğlu

(Sonetlər çələngi 15 nəğmədən ibarətdir. Nəğmələr doğma Azərbaycanımıza həsr edilib! Dərdim, sevincim, Azərbaycanım…) I Olmasın, olmasın sənsiz bir günüm, Ancaq qucağında uyuyaram mən. Kimə yetə......

“Şəhriyar”-Əyyub Məmmədov

Bir dahi uyuyur qonşu torpaqda Adı Şəhriyardı, özü dəryadır. Sözü, kəlməsi dürri-yektadır Amalı türk olan bir bəxtiyardır. * * * Bir görmək istədi, öz millətini......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (02)

Öz Yoluyla Yenə Gedər Bu Dünya Öz yoluyla yenə gedər bu dünya, Həminki tək günəş batar, ay çıxar. İstəsən də tər qala, gül solmaya, Xəzan......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (03)

Qoymayın Daşı Yuxarı Salacaq birini dağdan dərəyə Qoymayın, qoymayın daşı yuxarı. Qəlbində əyriyə yer yoxdur deyə Dağlar da dayanar başı yuxarı. Qəlb dolu badədir sözlə......

Malik Tağızadə - Özü Utandı

Bir aşiq sevgisin, bəyan eylədi, Qız qəfil təklifdən, düzü utandı. El içrə eşqini, əyan eylədi, Abır, həyasından üzü utandı. Udqundu, ağzında bal, zəhər boğdu, Gözləri......

“İldırım Əkbəroğli – 70” - 5

Payız Günəş çoxdan çıxıb, mürgüdən oyan, Tökülən yarpaqlar ilmədir, dayan, Elə bil, xalıdır anam toxuyan, Təbiət qoynunda toxuyur payız. Göylərin çiskini yerə hədiyə, Damcılar dəf......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (06)

Yuva Uçuranlar, YuvaNIZ Uçar Gözümü açaram çəh-çəh səsinə, Təbiət yuxudan oyanan çağı. Quşlar budaqların pərvanələri, Budaqlar quşların dayanacağı. Uçarlar min dəfə bir çöp dalınca, Daşlar......

Adilə Hüseynəliyevanın doğum günüdür.

Qarşıdan gələn 30 dekabr hörmətli müəllimə, gözəl insan, Adilə xanımı təbrik edir, bolluca uğur arzu edirəm! Dostuma ad günü hədiyyəsi: Dostuma......

Şahmar Əkbərzadə - Qarabağsız Qarabağlı

Şahmar Əkbərzadə haqqınada Tanınmış şair, jurnalist Şahmar Əkbərzadə — 28 Dekabr 1941-ci ildə Ağdam rayonunun Çəmənli kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Mahrızlı kənd......

Nurundan Doymadım, Işıqlı Dünya

Bu Gün Ildırım Əkbəroğlunun Vəfatından 7 Gün Ötür - Ruhu Şad Olsun - Öz Dilindən: Ağrılar üzsə də canı bədəndə, Görmədim,heç,səndən bezən bir bəndə. Şaxtana,istinə......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (09)

Azərbaycan Torpağıdır Qarabağ Yalalnların dönüb qurumuş arxa, Yad torpaqda yaşarsan qorxa-qorxa. Tarix olsun söykəndiyin güc-arxa, Gör,nə ətir saçır burda baxça-bağ Azərbaycan torpağıdır Qarabağ! Sən işğalçı,......

Narıngül Nadirin Hekayəsi

Oyuncaq Silah (Hekayə) –1– Onu Seymurla birlikdə görənlər çox vaxt onları sevgili hesab edirdilər. Adamlara nə var ki?.. Onsuz da gördüklərinə inanırlar. Əlbəttə, o da,......

Ildırım Əkbəroğlunun Yeni Il Arzuları:

“Yeni ilin planetimizə daxil olmasına lap az günlər qalır-bu il xatirələrə, tarixə dönəcək, gələn il isə , qəlbimizdəki arzuların həyata keçəcəyi illərdən biri olacaq ,......

Ildırım Əkbəroğlunun Səməd Vurğuna Həsr Etdiyi Şeir

Dedilər (Tələbəlik illərində, xalq şairimiz Səməd Vurğuna həsr etdiyim və onun yubuleyində dediyim şer.) Dağlardan ötürdüm, dil açdı onlar, Bəsdir bu ayrılıq, nədir dedilər. Qəlbimiz......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (12)

Çiçəkcən Olaydım, Kaş, Sənin Üçün Eşqinin məskəni bu ürək, bu can, Həsrətdir qəlbimi arı tək sancan, İpər yanağından öpər doyuncan, Çiçəkcən olaydım, kaş, sənin üçün.......

Zaur Ustacın "Evcik - Evcik Oyunu" Şeiri

Evcik-Evcik Oyunu Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik, İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik… Yadımda, uşaq vaxtı evcik-evcik oynardıq, Boyunbağı, gah təsbeh, hərdən muncuq olardıq, Xəzəl......

Elburus Qasımovdan Zaur Ustaca

Yeni Il Hədiyyəsi ( Zaur Ustaca ) Dahi Sənətkar, bu il uğurlu olsun sizə, Sizin ömür pilləsi qalxsın doxsana, yüzə , Şair, əgər nə vaxtsa......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (13)

Xamı Xan Eyləyən Dayı Çoxalıb Ovu yasaq ikən ceyran-cüyürün, Qurd da yasaq oldu, axır ki , görün, Fağırdan, ta, yetməz nə haray, nə ün, Dünyada......

Sona Yusif – Abbasəliqızı Heykəl Hekayəsi

Heykəl (Hekayə) Məmmədlə Rəfael universiteti bir ildə qurtardılar. Məmməd fılosof, Rəfael isə iqtisadçı idi. Hər ikisi böyük bir müəssisədə işə başladı. Onlar indi də iş......

Ilham Pərisi Şeiri

“Mən, Təranə xanımla qohumluq münasibəti ilə əlaqədar, onu gəncliyindən tanımışam və və həmişə onun yazıları, mənim yazılarıma verdiyi qiymətli məsləhətləri, mənim ilham mənbəyim olub, mənə......

Təbriz Mətbuatı Tarixindən Oxuculara Yeni Bir Ərmağan

Cənubi Azərbaycan mövzusu Azərbaycanın bir çox qələm və söz sahiblərində (şair­­lərdən S.Rüstəm, B.Azəroğlu, M.Gülgün, H.Bülluri, S.Tahir və b.) həs­sas möv­zu­lar­dan biri olmuşdur. Bu kimi sə­ləf­lə­rin......

Şəfaqət Cavanşir - Novella

Sakit savaş – 1 (Novella) Soyuqluğum, əslində əsəblərimi sakitləşdirmək üçün tapdığım mənasız, heç bir işə yaramayan yöntəmiydi. Təsəvvür edin, halalca ərin var və sən özünü......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (19)

Bacıoğlu (Dünyalar qədər əziz olan İlhama.) Çağırdım, qolunu açdın dayına Ürəyim şad oldu, şad bacıoğlu Görüb heyran qaldı qan çəkməyin Doğmalar içində yad, bacıoğlu Şirin......

Əbülfət Mədətoğlu - Sənin şeiri

Sənin (Özümə oxuduğum layla…) Ağlıma dua yazan Sınsın, qələmin sənin… Hopsun, bütün yol azan – Mənə, ələmin sənin… Bir komacıq qurmadan… Bir yerə mıx vurmadan…......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (20)

Kəbirlim (Doğma kəndim Kəbirliyə həsr edirəm) Halal rüzun həyatımın mənası, Gen süfrəndə nemətin bol , Kəbirlim! Tarix yazdı, qızıldandır boyası, At üstündə keçdiyin yol, Kəbirlim!......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (21)

Ana (Dünya işığına həsrət qalan anama…) Bir ana gözünə işıq nədir ki, Aldı görməmiş tək, tamarzı təki. Bəlkə həyat verən istəmədi ki, Görəsən dünyanın nəsini,......

Qələndər Xaçınçaylı - Dərdimiz Var

Qarabağ Çirkin oynlardan çıxa bilmirsən, Övladın qoynundan düşübdür pərəm. Hardadır Koroğlu, o igid ərən, Girovda qalmısan anam, Qarabağ! Edilən zülmətə, əsarətə bax, Dağılmış yurduna, xəsarətə......

Ildırım Əkbəroğlu-Xeyirxah Sərvəti Alqışla Yığar

(Gözəl insan, kitabşünas, yazar, tənqidçi, Ustac Milli Mükafatının ilk sahibi Hacıxanım Aidaya həsr edirəm.) Dünyanın malına hərisdi bəndə Ancaq bar şirindir bağban dərəndə. Şad olar......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (25)

Düşdü Saf Məhəbbət Dumana Belə Habil ,hardan bildin , duydun qəlbimi, Tezcənək sirr verdin kamana belə. Ürəyim həsrətdən odlanan dəmi, O da haray saldı hər......

Zaur Ustac - UstacI - 1

Heç Nə Dəyişən Deyil (Ustacı) Zaman, zaman dediyin, ömürdür, axıb gedir. Aman, aman dediyin, nöqsandır, gəlib, gedir. Uyar, uyar dediyin, uymur, dolanıb, gedir. Rahat yaşa......

Zaur Ustac - UstacI - 2

Cahilin Bəxti Olmaz (Ustacı) Zalımın zülmü qalar, məzlumun ahı keçər. Ariflər bulağından, arif olan su içər. Urvatsıza ha söylə, özü bildiyin seçər. Rəşid olan üzərmi,......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (:27)

Azərbaycan Torpağıdır Qarabağ! (“Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” İlham ƏIiyev.) Yalalnların dönüb qurumuş arxa, Yad torpaqda yaşarsan qorxa-qorxa. Tarix olsun söykəndiyin güc-arxa, Gör, nə ətir......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (28)

Sən Yuxuma Gəlmişidin Bu Gecə (Nəğmə) Qış olsa da gəlib tapdı yay bizi, Qərq elədi öz nuruna Ay bizi. Həsrət qoymaz bu ayrılıq, tay, bizi,......

Zaur Ustac - Kələkbazın Toruna Tamahkar Düşər!

(Ustacı) Zamanın xəlbirində, ələnir arzu-istək. Amansız dedikləri, dünyamız safdı mis tək. Uğuru, bizim uğur, uğrsuz, olur nəs tək. Razı qalmayıb kimsə, hey zamana günahkar! *......

Hesabat Uğurun Özülüdür ! - Taleh Xəlilov

Hesabat Uğurun Özülüdür ! Bəli bu sözün əsl mənasında cidi bir işlə məşğul olan şəxsin həyatı demək olar ki, hesabatlar zəncirindən ibarətdir. Bu zəncirin ilk......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (29)

Biri gözümün Görmürəm dünyanı əvvəlki kimi Demə ki, azalıb nuru gözümün. Neynirəm, loğmanı, ya da həkimi, Sənsən qığılcımı, qoru gözümün. Fikrim qəlb oxşayan sözündə qalıb,......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (30)

Qoymayın alışar anamız Cahan Bu sonsuz fəzada nə bir kəsi var Üzündə hələ də yanğın hisi var. Qor düşsə alışmaq təhlükəsi var Qoymayın alışar anamız......

Zaur Ustac - Qocalıq

Qocalıq (Ustacı) Zaur, qocalırsan gəl al boynuna, Artıq, uşaq-muşaq girir qoluna, Utanma, ayıbmı insan oğluna? Rahat ol, yaşlanmaq mütləq ucalıq. * * * Ustacsan, tacını......

Qərənfil

Otuz ildi ağlayır, Məzar üstə . Ürəkləri dağlayır, Boyu bəstə . Şəhidlər xatirəsin, Yad edir insanlarla, Yayıb obaya səsin, Ağlayır məzarlarla. Azadlığın uğrunda, Haray......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (31)

Nə var ki. Dərd olar çəkilən tənha sevinc də Ürəkdə dərdləri bölsəm nə var ki. Min tülkü əlində girinc olunca, Bir şirə yem olub ölsəm......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (32)

Var Yaman sözlə yaxşılara qəst olur, Nə yaxşı ki, yaxşılardan xeyli var. Oxşananda daş ürək də məst olur, Hər ürəyin oxşanmağa meyli var. * *......

Zaur Ustac - Rəzalət

Rəzalət “Dəvə gördün? – Heç qığın da görmədim!” Bu kəlamı yaxşı deyib atalar. Nəyinə lazımdı görəsən dəvə? Əvəzində səni minib çapalar! * * * Gördün......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (33)

Dəyişər insanlar. Dəyişər insanlar, dəyişər dövran, İtər ümid, inam söz qabağında. Düşməndən nə qorxu, dost dönən zaman, Oğulsan sinə gər, döz qabağında . * *......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (34)

Gördüm Ömür haqdır, dönməz köçən Xatirədir olub keçən Ürəyimi hədəf seçən Yay gizlənib, oxu gördüm. * * * Çox mənlik sındı çətində Pərtlik dondu ismətində......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (35)

Mübariz Milli qəhrəman Mübariz Ibrahimova Ömür əmanət ömür, Həyat bahar, qışdımı?… İgidliyin əzəldən Qəlbinə dammışdımı?… * * * Gəlişinə sevindi Tapdaq olan cığır, iz, Boğdun......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (36)

İntizar Vaxtsız qönçələri gülə döndərər Damcı göz yaşını selə döndərər Yel əsib kösövü külə döndərər Qəlbi də yandırıb, yaxar intizar . * * * Dönər......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (37)

Dəyişir təbiət Dəyişir təbiət, dəyişir hər an, Dəyişib yaralı aslana dönür. Özü də qəstinə dayanıb insan, Kəşflər artdıqca bu həyat sönür. * * * Tuşlanıb......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (38)

Vətən çağırırsa Vətən çağırırsa, qalx əsgər kimi, Geciksən torpağın talana bilər. Sönər qızındığın isti ocağın, Axar çeşmələrin bulana bilər. * * * Birlikdir gücü də......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (38)

Vətən çağırırsa Vətən çağırırsa, qalx əsgər kimi, Geciksən torpağın talana bilər. Sönər qızındığın isti ocağın, Axar çeşmələrin bulana bilər. * * * Birlikdir gücü də......

Azadlığa Gedən Yol

"Azad olmaq üçün göy üzünü almağa gərək yoxdur. Ruhunuzu satmayın yetər." Nelson Rolihlahla Mandela “Ən mükəmməl əsəri Zaman özü yazacaq”. Ədalət Bədirxanlı Azadlığa Gedən Yol......

Путь К Свободе (поэма)

"Вам не нужно быть лицом к небу, чтобы быть свободным. Не продавай свою душу." Нельсон Ролихлахла Мандела “Только время без прикрас Летопись напишет”. Aдалят Бадиханлы......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (39)

Geriyə baxma Qəm, kədər içində gün keçdi hədər, Tay dönməz o günlər, geriyə baxma. Səni yıxa bilər bir qəza-qədər Zirvə ucalıqdan dərəyə baxma . *......

Ildırım Əkbəroğlu - 70 (40)

Sən məndən, mən isə səndən ötəri (<<<<40-cı şeir>>>>) Bir dəfə nə sizə nə bizə gəldik Birgə dolanmadıq, üz-üzə gəldik Demə bu dünyaya, bu ərzə gəldik......

Söz Bağında Öz Çiçəyi Olan Şair - Ülviyyə Hüseynova

Adətən söz adamlarının; yazıçıların, şairlərin əvvəlcə əsərləri ilə, sonra isə özləri ilə tanış olurlar. Ancaq, bizdə belə olmadı biz əvvəlcə tamam başqa, bu sahəyə heç......

Faruk Habiboğlu-ÜRƏYİM Özləyir

Biləsən Ürəyim Özləyir Səni... Ay balam, hardasan, həsrətəm sənə? Keçdi neçə zaman, gör neçə sənə, Bu bahar da sənsiz başladı yenə, Biləsən, ürəyim özləyir səni.........

Zaur Ustac - Gülüm Şeiri

Gülüm Bir ümid həsrəti boylanır yenə, Qəlbimin ən dərin qatından, gülüm. Yaradan payıdır, ruhun çeşməsi, Qaynayır dilimin çatından, gülüm. * * * Şükür Yaradanın məsləhətinə,......

Zaur Ustac - Eylər Şeiri

Eylər Qaşları gəl belə asma üzündən, Təbəssüm inciyər, qəmzə naz eylər. Bu işin mayası əzəldən belə, Gözəllər çox gülər, qəmzə az eylər. * * *......

Sona Abbasəliqızı – Tale Yolu (Povest)

Tale Yolu (Povest) Hər dəfə mavi ekranda ahıllar evi haqqında gedən verilişlərə baxarkən onun ürəyi içim-içim əsərdi, əlləri titrəyərdi. Qorxulu hisslər keçirərdi Qumru nənə. Bəzən......

Ülkər Nicatlı - Anama Məktub

Anama Məktub Yuxuma gəlmisən bu qiş gecəsi, Qayğılı qəlbinə qurbanam, Ana Dünyanın ən böyük müqəddəsliyi “İncilim”,”Töratım,” “Quranım”, Ana. * * * Yuxuma gəlmisən bu qış......

Ülkər Nicatlı - Şəhidlər Xiyabanı

Şəhidlər Xiyabanı Torpaq öz səbrini darayır burda, Ucalıb qeyrətin sarayı burda. Donub həqiqətin harayı burda, Burda ocaq-caq üşüyür Vətən. Könül bir az toxta, nəfəsini dər,......

Sadıq Qarayev - Mövcudluq Şükranlığı

Ilahi, sənin əzəli və əbədi mövcudluğun var olub, olan və olacaqların yeganə səbəbidir. Şüurlu mövcud etdiklərindən biri kimi, sənə şükür edə bilməyimə sonsuz şükürlər edirəm…......

Zaur Ustac – qələmdar olmaq missiyası

(Tənqidçinin xəfif eksklüziv münasibəti...) Tanıdığım istedadlı gənclər sırasında olduqca işgüzar, zəhmətkeş, obyektiv, prinsipial, hər cür manipuliyasiyadan uzaq, sözə-qələmə bağlılıq, həssaslıq, sözü-qələmi müqəddəs hesab edən və......

Zaur Sahilin Şeirləri

Əsgər Hər əsgər bir hərifdir, Düzülüşü şeirdir. Hər addımı tərifdir, Hər baxışı sehirdir Misra-misra görünür, Heca vəzni içində. Bir ürək tək döyünür, Dözmü, əzmi içində.......

Sevda Ibrahimli - Şuşam, Ay Şuşam...

Sinəsi yaralı bağrı qarəyəm... Ot ələf içində bitən laləyəm, Ürəyim yaralı bağrı qarəyəm. Gedibdir torpağım alınmaz qalam, Ürəyim qan olub parə--paryəm. ..... Vətənin köksündə köks......

Zaur Ustac - Tanrının Şeiri

Gücü Göz Yaşına Çatır Tanrının… Şuşanın gününə ağlayır o da, Gücü göz yaşına çatır tanrının… Əlləri dizinə, hərdən başına, Gücü göz yaşına çatır tanrının… *......

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Təhsil Və Tərbiyə Haqqında Fikirləri

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti və təşkilatçılıq qabliyyəti sayəsində Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bütün sahələr yüksək inkişaf etmişdir. Müstəqillik dövründə də Naxçıvanın......

Sadıq Qarayev - Bìo"Kütlə" Adam

Böyük paltar mağazasının qabağinda dayanmiş biri diqqətimi cəlb etdi. Daha doğrusu onun qırmızmtıl ve yoğun boynu, insan başına az oxşayan dana başı marağıma səbəb oldu........

Zaur Ustac - Nəf Şeiri

Hər Gün Nəfdi Altmış üçdən nəf hesablar kişilər, On səkkizdən başlamışam saymağa… Kaldan, şitdən daim uzaq durmuşam, Meylim olub özün tutmuş qaymağa… * * *......

Bu Gün Beşikdə “Hıçqıran Uşaq” Sabahın Dahisi Ola Bilər - Kamal Camalov Yazır

Yer üzündə uşaq qığıltısından əzəmətli himn yoxdur V.Hüqo Övlad böyüdüb tərbiyə etmək, özü də xoşbəxt övlad tərbiyə etmək o qədər də asan iş deyildir. Əxlaq......

Ana Əlləri Və “Ikinci Boşqab” - Sadıq Qarayev

Allah, Məhəmməd Ya Əli: Pəncərənin taqqıltısına yuxudan oyandım. O idi, həmişəki kimi məni sahura oyatmışdı. Müəllim işləmək üçün təyinat üzrə gəldiyim rayonda kirayə mənzil tapmaq......

Fərqanə xanım - Zaur Ustac

“Qızları Qoymayın Şeir Yazmağa” (Fərqanə Ananaın əziz xatirəsinə) Salam olsun, çox dəyərli oxucum, əziz dostlar və tanışlar! İlk öncə təşəbbüskarı alqışlayır və böyük Allahdan hamı......

Mübariz gedən yolu, getməliyik hamımız!!! -Zaur Ustac

Şəhid Haqqı (Mübarizlərin ruhu qarşısında borcluyuq...) Hər bir gedən şəhidin haqqı var boynumuzda, Onlara borclu olan bir can var qoynumuzda, Gərəkdir, sırğa ola; qulaqda, eynmizdə,......

Sadıq Qarayev - Bağbanın Hekayəsi

Bağdan sonra, hasarın diblərini də dərmənlayarsan, qarışqa zad olur!- ayağını ayağının üstə aşırdıb, kölgədə çay içə-içə telefonda prikollara baxıb, öz -özünə gülən, hərdən də onunla......

Gəl Barışaq - Aysel Nazim

Nədi bu səssizlik aynadakı mən Axı mən gülürəm , yazıb , pozuram Nədi Səni məndən uzaq eləyən Bəlkə barışasan , bəlkə susasan Axı yorulmuşam ,......

“Sözün Xaqanı” Haqqında Söz - Zaur Ustac

Salam olsun, çox dəyərli oxucum! İnanıram ki, bu söhbətimiz də maraqlı alınacaq. Belə əminliyimi şərtləndirən başlıca amil mövzunun əhəmiyyətli və vacib olmasından qaynaqlanır. Özünəqayıdış dönəmini......

Yaradıcı qadınlarımızın sorağı ilə – Məhəmməd Nərimanoğlu yazır

Xəyalı qartal tək zirvə başına qonan söz adamı Sona Abbasəliqızının sözünün həniri isə ocaq daşına hopub Klassiklərimizdən qalan yadigar: su kimi lətafətli Söz… Son illərin......

Fədai - Aynur Təmkin

Fədai (Bu hekayə, Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi, Tədris Cərrahiyyə klinikasında Urologiya kafedrasının cerrah- uroloqu, könüllü olaraq Koronavirusla mübarizəyə qoşulan Məmmədov Məmməd Əlyəsə oğluna Ithaf olunur!)......

Qürur qaynağımız - Firuzə Davudqızı

2011-ci ilin 23 iyul səhəri məxsusiliyi və dəyəri ilə yaddaşımdan heç zaman silinməyəcək bir tarixə döndü. Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun valideynləri ilə, onun boya-başa çatdığı......

Xaqani Şirvani - Allahı və doğruluğu sevən türk şairi - Kamal Camalov yazır

(Anadan olmasının 900 illiyi münasibətilə) Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində intibah dövrünün ilk qüdrətli nümayəndələrindən biri də Xaqani Şirvanidir. Xaqani Şirvani ilk poema müəllifi olmaqla yanaşı,......

Yahya Azeroğlu Sözün Hakanı Ve Sona Abbaseligızı!!!

Azerbaycanda tanındığı kadarda sevilen. sayılan, edebiyat çevresi ve sosyal çevresi tarafından değer verilen ,çok önemli bir şahsiyettir bu değerli insanın beş parmağında on marifet var......

Kitab günü - Zaur Ustac

“Kitab Günü” Ilə Bağlı Qısa Arayış: “Zaur Ustac “Günaydın”(Ağçiçəyim), “İstəməzdim şair olum, hələ mən”, “Gülzar”, “Şehçiçəyim”, “Məhdud həyatın məchul düşüncələri”, “Mum kimi yumşalanda”, “Bayatılar”, “Balçiçəyim”,......

Laqeyidlik Bizi Üzür - Zaur Ustac

Qələndər Xaçınçaylının Diqqətə və Qayğıya Ehtiyacı Var Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Bu dəfə haqqında söhbət açacağım insan çoxumuzun yaxşı tanıdığı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (Ayb),......

Ismayıl Mərcanlı Imanzadə – Həsrətdən Yoğrulan Şeirlər

Haran Ağrıyır, Vətən… Üzüm gəlmir deyəm sənə Yaran var ki ağrımasın?! Əzilməyən, tapdanmayan Haran var ki ağrımasın?! Məlhəmin yad əlindədir, Sinəsi yaralı Vətən! Dərbənddən əli......

Nar Çiçəyi - Esselər

Göyrüş Çiçəyi Sakit, sərin payız axşamı idi. Yavaş-yavaş göyün üzü qaralırdı. Mən şərin qarışmasını heç sevmirəm, nədənsə günün bu saatları ürəyimə tənhalıq, kövrəklik, həyəcan gətirir.......

“Eyin”, “eynimə gəldi”, “eynimə düşdü” - Zaur Ustac yazır

Söz Yaradıcılığı – “Eyin”, “Eynimə” “Eyin”, “eynimə gəldi”, “eynimə düşdü”, “eynim açılmır” və s. əlbəttə bu siyahını kifayət qədər uzatmaq da olar. Sadəcə olaraq buna......

Fədakar Müəllimə - Etibar Həsənzadə

Axşam saat onun yarısı olsa da, Şəhrun müəllim hələ də vatsap vasitəsilə şagirdlərinə dərs keçir, onların suallarına cavab verirdi. Baxmayaraq ki, axşam saat 9-da 3......

Gərək - Murad Eloğlu

(Vətən qeyrətini çəkəsən gərək!) Azadlıq nübarın dərmək istəsən, Cəsarət toxumun əkəsən gərək! Vətənə anamsan deməyin azdır, Vətən qeyrətini çəkəsən gərək! Hər zaman ucalıq gətirməz səbir,......

Getdi - Murad Eloğlu

Bir qətrə nütfədən yarandı insan, Zaman ələyində ələndi getdi. Kim günah qazandı, kimi də savab, Hər kəs əməlinə büləndi getdi. Kimi səadətin tapdı tamahda, Kim......

Ay Vətən!…. - Mərziyə Sarvan

Candan əziz hər qarışı, bərəsi, Keçilməzi, dağı, daşı, dərəsi. Gözəllikdi başdan-başa hərəsi… Torpağına qurban olum , ay Vətən!…. <<<<Mərziyə Sarvan>>>> Aşıqları saz götürüb dilləşən, Cəngi......

Zəfər Var ! - Adilə Nəzər

(Böyük Türk sərkərdəsi Hulusi Akara ithaf.) Əzəldən günəş -bayraq, səma bizə göy çadır, Zaman özü şahiddir türkün od nəfəsinə. Diri Şəhid ruhları qan yaddaşı oyadır,......

Kirman Rüstəmli - Nəvələr

Ömrümü sizinlə paylaşmaq üçün, Soyuldum soğan tək belə,nəvələr. Olmadım heç zaman sizinlə küsgün, Boyunuz boyuma çatdı,nəvələr. Bitib tükənməyir heç də məzəniz, Atlanıb düşürsüz,dünya sizindir, Köhnəniz......

Balaca Reklamçı - Zaur Ustac

(İpək balaya) Bir bala var, adı İpək, Hələ körpə, hələ tülək, Gül ağzından lümək-lümək, Bal tökülür, qalır yemək, Hər kəlməsi yağlı dürmək. * * *......

Zaur Ustac - Hermafrodit Şeiri

Hermafrodit (…”payıza”…) Məchulsa, cinsi bir kəsin, Bəlkə, hermafroditdi… Adı yoxsa, bir nakəsin, Bəlkə, hermafroditdi… * * * Qışdı ya payız bilinmir, Qovun ya qarpız bilinmir,......

Can Oldun Bana - Yahya Azeroğlu

Hasret çöllerinin umut yolunda Cansız bedenimde can oldun bana Hasta vücudumun yorgun solunda Kansız damarımda kan oldun bana Arzu yumağında sarmalanırken Duygu okyanusum dalgalanırken Sevgi......

Yer Cəza YerİDİR Şeiri - Zaur Ustac

Yer Cəza YerİDİR! Ey insan, unutma; Almanı xatırla, Adəmi xatırla, Həvvanı xatırla! * * * Ey insan, unutma; Əzanı xatırla, Qəzanı xatırla, Cəzanı xatırla! *......

Zaur Ustac - Məşəqqət şeiri

(…hər səhər…) Yenə çalardan qabaq Açıram gözlərimi… Aman Allah, hardayam? – Qucuram dizlərimi… * * * Elə həmən yerdəyəm; – “Göyün yeddi qatı”dı, Hələlik “Koroğlu”yam,......

Nərgiz Mirzəyeva – Qələbə Günü Şeiri

Qələbə Günü Partlayış eşittdik, gecə yarısı, Düşnənin hiyləsi, kələyi dedik. Bu necə səs idi, necə tərpəniş, Əsirmi fitnənin küləyi dedik. Sən demə bir başqa səs......

Vətən və Famil Mehdi

Bu gün (20.11.2020) uzun bir ayrılıqdan sonra Ağdama qovuşduq… Şükür Böyük Allahın ədalətinə tamarzı köçmədik bu dünyadan… Bu münasibətlə Ağdamın sayılıb-seçilən ziyalılarından olan Famil Mehdi......

Vətəndən Uzaqlarda... - Yeganə Mahmudbəyli Yazır

Vətəndən uzaqda Vətənlə döyünən ürəklər.... Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, dövlətimizin xarici və daxili siyasətinə aid məsələlərin dünyada təbliğində xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporalarının rolu......

Sahibsizlik dərdi – Rəfail Tağızadə yazır

Sahibsizlik Dərdi Uzun ayrılıqdan sonra yurduna qayıtmağın hissi tam başqadır. Onun ifadəsini susmaq, baxışlar söyləyəcək.Bu gün o torpaqlar, dağlar, daşlar bizdən çox sevinir. Düşmənin ayaq......

Qələbə köynəkli Ağdam – Ülkər Nicatlı

Qələbə Köynəkli Ağdam Müqəddəslik yatır hər qarışında, Övliya nuru var adi daşında. Tanrı işığısan yurd yaddaşında, Belini qırmısan fələyin, Ağdam. <<<Ağdam Haqqında Şeirlər>>> Gördüm yağı......

Könüllərə Güzgü Tutan Poeziya – Sona Abbasəliqızı yazır

Könüllərə Güzgü Tutan Poeziya (Mahirə Nağıqızının Türkiyədə çap olunan «Konuşan Taşlar» kitabı haqqında qeydlər) Şairin ərsəyə gətirdiyi hər bir poetik toplu onun düşüncələrinin, duyğularının bədii......

Ismayıl Imanzadə-Yurd Nisgilli Nəğmələr

…2018-ci il noyabrın 11-də Mingəçevir şəhərinin 70-illik yubiley şənliklərinə uzun illər bu şəhərdə məsul vəzifələrdə çalışmış və şəhərin inkişafında əməyi olan bir şəxs kimi məni......

Zaur Ustac – Qutlanmış şeiri

Qutlanmış Şərəfli əcdadın şanlı övladı , Bütün ulusunun qolu, qanadı, Hər yanda fəxrlə çəkilir adı, Çağ açıb qapadan söydandır soyu! Tanrı tərəfindən qutlanıb toyu! *......