Bu Gecə Bir Mənəm, Bir Də Ki, Qələm-1972
Müəllif: Elay Nesibli


10.10.2017


Bu gecə qəlbimdə bulud yığını,
Bəs dəli hisslərin şimşəyi hanı?!
Bu gecə qəlbimə sükut yığılıb,
Bu gün ulduzlardan nəğmə istərəm,
Bəs zalım gecənin ürəyi hanı?!

Bu gecə bir mənəm, bir də ki, qələm.
Sükut da soyuqdur daş kimi bu gün.
Gərək gecənin də nazını çəkəm,
Qəlbimdən bir nəğmə eşitmək üçün.

ELDAR NESIBLI SIBIREL

4 dəfə oxundu

Axtarış