DIAQNOZ
Müəllif: Azəryar Vaqif


20.03.2019


DIAQNOZ

HƏKIM OTAĞI
Xərəkdə uzanmış xəstə zarıyır.
XƏSTƏ
Bilmirəm heç nədən oldu, ay doxtur. Indi özümü çox pis hiss eləyirəm.
Həkim rentgen şəklinə baxır. Şəkli bir kənara qoyub böyük təəssüflə başını bulayır. Xəstəyə yaxınlaşıb gözlərinin qapağını aşağı-yuxarı çəkir.
HƏKIM
aşağı, yuxarı, sağa-sola bax.
Xəstə zarıya-zarıya deyilənləri edir.həkim yenə təəssüflə başını bulayır.
HƏKIM
Dilini çıxart.
Xəstə “əəə” eləyib dilini çıxarır. Həkim dərin bir ah çəkir.
HƏKIM
Hə. xəstə.yaxşı ki, mənim əlimə düşmüsən.
əllərini yuyur.
HƏKIM
Məsələ ondadır ki, gecikmisən.burda təbabət elmi gücsüzdü. Sənin aşağı-yuxarı üç ay srokun qalıb
XƏSTƏ
qurban olum, doxtur, bir şey elə.
HƏKIM
diaqnoz qətidir.
TITR: “BEŞ IL KEÇƏNDN SONRA”
ISTIRAHƏT PARKI.
Həkim şəstlə əllərini arxasında çarpazlayıb aramla gedir. Karuselə çatanda onun telefonu zəng çalır. Həkim dayanıb mobil telefonu çıxarır.qulaq asır, sonra.
HƏKIM
Heç kəsə qulaq asmayın. Mən demişəm, diaqnoz qətidir.
Bu zaman karuselin yanında dayanmış bir nəfər kəskin hərəkətlə bu səsə tərəf dönür. Bu, xəstədir. Xəstə həkimə yaxınlaşır.
XƏSTƏ
Doxtur, salam
HƏKIM
Salam
XƏSTƏ
Tanımadız?
HƏKIM
Yox.
XƏSTƏ
Beş il bundan qabaq sizin əlinizə düşmüşdüm. Onda vəziyyətim çox ağır idi.
HƏKIM
Hə? Çox gözəl.sonra nə oldu?
XƏSTƏ
Siz dediz ki, təbabət elmi bu məsələdə gücsüzdür.üç ay ömrün qalıb.
HƏKIM
Hə? Çox gözəl. Bəs sonra necə oldu?
XƏSTƏ
Allah qonşumun canını sağ eləsin. Apardı məni bir tanış həkimin yanına, o da məni bircə aya müalicə etdi.
Xəstə gözlərinin alt qapağını aşağı çəkib gözünü sağa-sola, aşağı-yuxarı fırladır.həkim canıyanan bir adam kimi xəstənin halına acıyır.
HƏKIM
Səni düzgün müalicə eləməyiblər!!!
Xəstənin heyrətdən ağzı açıla qalır.bir uşaq səsi eşidilir.
SƏS
K/a
Baba, gəl məni burdan düşürt!
SON.

32 dəfə oxundu

Axtarış