Dilbilməz Ssenari
Müəllif: Azəryar Vaqif


20.03.2019


Dilbilməz
Ssenari

Məzun magistr şlyapası və mantosunda.
Ağsaçlı professoir ona diplom uzadır:
- Bizim təhsil ocağımız sənin kimi məzunları ılə fəxr edir.ixtisası bilməklə yanaşı neçə xarici dil öyrənmisən. Bu cür kadrlara cəmiyyətimizin böyük ehtiyacı var.
Məzun utancaqlıqla başını aşağı salıb. Professor :
- Halal olsun sənə. Get işində uğurlar arzulayırıq.

Müdirin kabineti. Müdir:
- Bizim sənin çox dil bilənə xüsusi ehtiyacımız var. Get, iş yerində otur işə başla. işin avand olsun.
Məzunun yanına bir-birinin ardınca – yapon, afrikalı, avropalı, ərəb və s. girib-çıxır.hamısının üzü gülür. Məzun müxtəlif dillərdə onlara uğur arzulayır.
Müdir çox məmnundur. Telofonda kiməsə:
- Zalım oğlunun bilmədiyi dil yoxdur.- deyib əllərini bir-birinə sürtür.
Məzun sənəldləri qovluğa qoyub otaqdan çıxır. O müdirin kabinetinə daxil olur. Məzun:
- Buyurun bu da görülən işin hesabatı – deyib qovluğu müdirin stolunun üstünə qoyur.
Müdir çox böyük ruhla:
- vallah, halal olsun,- deyib qovluğu açıb içində qurdalanır. Ancaq axtardığını tapmayan adam kimi çox pərt halda: - Bəs hanı haqq-hesab?
Məzun: - Hesabatı yazmışam, nə lazımdısa, hamısı qeyd olunub.
Müdir: - Əşşi, sən əsas dili bilmirmişsən ki?!
Məzun təəccüblə: - Əsas dil hansı dildir ki?
Müdir: - Çak-çuk dili – deyib əliylə pula işarə edir. Seyfi açıb bir bağlama pul göstərir: - Çak-çuk, indi başa düşdün, ay dilbilməz?
Məzun təəccüblə başını bulayır. Bu vaxt polis maşının sirenası eşidilir, və kabinet sirenanın yanıb-sönən işığına qərq olur. Müdir qorxu içindədir.
Amiranə səs eşidilir: - Əsas dil qanunun dilidir.Sənin kimi o dili bilməyənlərə qanun amansız olacaq.
Müdir əli qandallıdır.
Məzun: - Get, çak-çukuvu elə!
Müdir həbsxana maşının qəfəsli pəncərəsindən məzlum-məzlum baxır.

33 dəfə oxundu

Axtarış