ELƏ SUSAMIŞAM... - LALƏ İSMAYIL
Müəllif: YAZARLAR.AZ


18.12.2021


ELƏ SUSAMIŞAM...
Elə susamışam, çat verib dilim,
Torpağın yaxasın cır, bulaq eylə.
İllərdir yollarda yorgunam gülüm,
Dağda alaçığı qur, soraq eylə.
* * *
Bir ömür ruhumu sıxıb bu şəhər,
Doğub, pəncərəmdən baxmayır səhər,
Yəhəri belində, kişnəyir kəhər,
Çağır Əsgülümə pir, qonaq eylə.
* * *
Azıb dərələrdə, bataq dərinə,
Çataq baxışları ocaq yerinə,
Külək əvəznə sən tellərimə
Şanə barmaqları vur, daraq eylə.
* * *
Baharam, güllərin nazı məndədir,
Eşqin alovundan qor sinəmdədir,
Bu qulun halından razı bəndədir,
Hüsnümü ruhuna qur, calaq eylə.
* * *
Adımı qayaya, daşa yaz, qalım,
Vədəsiz yetişən qışa yaz, qalım,
Həsrətin yanında qoşa yaz, qalım,
Şairin halına bir maraq eylə.
* * *
Budur son istəyim, götür yaz yada,
Əzdirmə özgəyə, qoxlatma yada!
Ya gül bil Laləni, özün bil, ya da -
Xırdala, ocağa qamqalaq eylə.
Müəllif, Lalə İsmayil
18.12.2020.
YAZARLAR.AZ

4 dəfə oxundu

Axtarış