"Qapısı gecə döyülən qadın"
Müəllif: Meyxoş Abdullah


02.12.2018


Yeni kitab
“Qapısı gecə döyülən qadın”
Kitabda yazıçı Meyxoş Abdullahın son illərdə qələmə aldığı hekayələri və “Dəlixanadan gələn sevgi məktubları” adlı romanı yer almışdır.
Meyxoş Abdullah yazdığı hər hansı kiçik hekayəsində belə dərin insan psixologiyasını xarakterizə edən, cəmiyyətin müəyyən təbəqələrində baş verən hadisələrə öz yazıçı təfəkkürü ilə yanaşan və həmin hadisələri yazıçı həssaslığı ilə qələmə almağı bacaran bir nasirdir. Onun əsərlərinin mövzusu bizim hər addımbaşı rastlaşdığımız, bəlkə də yanından laqeydliklə ötüb keçdiyimiz həyat hadisələridir. O hadisələr ki yazıçı onu öz qələmiylə cilalayaraq, rəngləyərək və qəlbinin süzgəcindən keçirərək oxucusuna bədii formada təqdim edir. Öz dəst-xətti olan və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nəsr janrında bir çox uğurlara imza atan yazıçının əsərləri oxucular tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanmışdır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Meyxoş Abdullahın “Doktor Qəzənfər”, “Didərgin ruhlar”, “Alagöz”, “Şeytan gülüşü”, “Anakonda ovu”, “Əsir qadın” kitablarından sonra oxuculara təqdim olunan “Qapısı gecə döyülən qadın” kitabı müəllifin sayca yeddinci kitabıdır.
İnanırıq ki, müəllifin bu kitabı da o biri əsərləri kimi oxucuların dərin rəğbətini qazanacaq və ədəbiyatımız üçün dəyərli bir töhfə olacaqdır.


22 dəfə oxundu

Axtarış