Qara üzərində ağ ləkələr
Müəllif: Elşən Ələsgərli


11.10.2017


Qara üzərində ağ ləkələr
Necə də yersiz görünürlər
Qara əzəmət rəmzidir
Ləkələr də bunu bilirlər

Qara ləkə götürməz
Ağdan fərqli olaraq
Qara həmişə təmiz olar
Ağ qaraya yamaq

Qara - qaranlığın vəhdəti
Ağ - ölüm kimi bəyaz
Qarannı sevənlər çox
Ağı isə .. çox az

Kaint zülmət qaranlıq
Yalnız ulduzlar ağ işıq saçar
Qaranlıq zamanı gəldisə,
Günəş belə, səmadan qaçar

29.08.2017
Elşən Ələsgərli

9 dəfə oxundu

Axtarış