Tərcümeyi-hal
Müəllif: Fyodorov Vladimir Nikolayeviç


18.03.2019


Fyodorov Vladimir Nikolayeviç (31.03.1951) – rus şairi, nasiri, tərcüməçisi. 1988-ci ildən SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvüdür.
Kobaysk ulusunun Taas-Tumus qəsəbəsində anadan olub. 1975-ci ildə Yakutiya dövlət universitetini bitirmiş, geoloq ixtisasına yiyələnmişdir. Bir neçə il ekspedisiyalarda işləmiş, sonra jurnalist kimi çalışmağa başlamışdır. “Molodyoj Yakutii” və Sosialistiçeskaya Yakutiya” qəzetlərinin əməkdaşı olub. Eyni zamanda “Horizont” paytaxt ədəbi birliyinə rəhbərlik etmişdir. 1983-cü ildən – “Polyarnaya Zvezda” jurnalının şöbə müdiri, sonra isə baş redaktoru vəzifəsində çalışmışdır.
“Yakutiya” qəzetinin mədəniyyət şöbəsinin redaktorudur. O, eyni zamanda “Vsepisatelskaya literaturnaya qazeta”nın Baş redaktorudur.
V. Fyodorov gənc yazıçıların səkkizinci Ümumittifaq müşavirəsinin iştirakçısı olub. Onun şeirləri respublika və mərkəzi qəzet və jurnallarda,
“Molodaya Qvardiya” və “Sovremennik” məcmuələrində dərc edilib.
Ayrı-ayrı şeirləri xarici mətbuatda dərc edilib. Özünün birinci “Qar içində ulduz” şeirlər kitabını 1983-cü ildə çap elətdirib. Növbəti şeirlər kitabı “Məhəbbət düsturu” 1995-ci ildə nəşr olunmuşdur. Fyodorovun şeirlərinə bəstəkarlar bir çox populyar mahnılar bəstələyib.
Onun “Həmişəlik yox olmuş şəhərin 1№-li vətəndaşı”, “Mavisifət Jannetin ulduzu”, “Skripka” povestləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. 1999-cu ildə çıxan “Heyvan mövsümü” nəsr əsəri oxucu
və ədəbi tənqidin müsbət rəyini qazanmışdır.
Fyodorov – istedadlı tərcüməçidir. O yakut, even, yukagir və evenk yazıçıları: N. Yakutski, A. Sıromyatnikova, A. Starostina, A. Krivoşapkina, N. Abıyçanin, UluroAdo, N. Kalitinin əsərlərini rus dilinə tərcümə etmişdir.
V. Fyodorov dramaturgiya janrında da çox uğurla çalışır. Onun “Yakut rahibinin odisseyası” pyesi nəinki yakut tamaşaçılarının, eyni
zamanda Amur vilayətində də çox böyük hərarətlə qarşılanmışdır.
Vladimir Fyodorov Azərbaycan ədəbiyyatına və mədəniyyətinə ürəkdən bağlı olan bir qələm adamıdır. Onun baş redaktoru olduğu “Vsepisatelskaya literaturnaya qazeta”da ədəbiyyatımızla bağlı nümunələrə geniş yer verilir.
Bakıda V. Fyodorovun “İri ağ balıq” (“MBM”., 2018-ci il. Red. F.Mustafa) adlı hekayələr məcmuəsi nəşr olunmuşdur.Kitabda toplanmış əsərləri dilimizə Vaqif Azəryar tərcümə etmişdir.

24 dəfə oxundu

Axtarış