Mükafat Yaqub

Yazıçı-publisist

Kor bucaq

(Hekayə) (Bir romanın xülasəsi) Dərdini deməyə bircə nəfər var idi. Ancaq Ona ürəyini açıb, təsəlli tapa bilirdi. Evdən çıxıb birbaşa Onun......

Oksforddan zəng

Mükafat Yaqub Oksforddan zəng (Hekayə) Arvadı Gövhərin xəstəliyi Sərxanın ömrünü göy əskiyə düyünləmişdi. Bütün günü ah-uf eləyir, zarıyırdı. Evdə də, çöldə də fikri-zikri ancaq Gövhərin......

Məqam

(Hekayə) -Dur, oğlum, dur... Daha vaxtdı, qalx ayağa... – anası onu yuxudan oyatmaq istəyirdi. O, elə şirin yatırdı ki, oyanmaq istəmirdi. Anası......

Miras

Hər tərəf ağappaq rəngdə idi. Buludlar ağ, dağlar ağ, dəniz ağ, düzənlik də ağ qar rəngində idi. Havadan indiyə qədər hiss etmədiyi,......

Qapı döyüldü

(Hekayə) -Salam-əleyküm, yorulmayasız, - gündəliyini bir əlindən o biri əlinə ötürərək, gün düşməsin deyə, əlini gözlərinin üstünə qoyub damda əlləşən montyoru......

Virtual məhəbbət

Mükafat Yaqub Virtual məhəbbət Çəhrayı dumanın arxasından gülümsəyən qızın sarışın, girdə sifəti Rüstəmin bütün varlığını özünə tərəf çəkirdi. Yaxınlaşdıqca qız uzaqlaşırdı. Özü də çəhrayı dumanın......

Zəhmin hökmü

Mükafat Yaqub Zəhmin Hökmü (Hekayə) Təzə şoferi Səməd həyət darvazasını açdıqdan sonra yenidən maşına oturdu və həyətə sürüb, düz pılləkənin “ətəyində” saxladı. Adəti idi, elə......

Axmaq

. la dəlinin fərqi: – başqalarının verdiyi ad, dəli – insanın özündə olan keyfiyyət, psixoloji hal. sözü indi ən dəbdə......

Solaxay

Mükafat Yaqub (Kiçik hekayə) Cəbhədən qayıdan zabit oğlunu ailəqarışıq həyətdə qarşıladılar. Hamı sevinirdi. Anası yaylığı ilə göz yaşlarını qurulamağa macal tapmırdı. Ayrılığın, həsrətin, nisgilin,......

Təşnə

Mükafat Yaqub (Kiçik hekayə) Titrək əlləri ilə stolun üstündə qoyulmuş təqaüdünü axtarıb taparaq, bir-neçə əskinas götürdü. Əl havasına oğlunun protez qolunu tutdu və pulları......

Yük

Mükafat Yaqub (Hekayə) Fərhad kişi qoyun-quzunun ağzını, çox uzağa getməsinlər deyə, çəpərə sarı döndərib mamırlı daşın üstündə oturdu. Uzandıqca-uzanan tikanlı məftillər onun xəyallarını ötənlərə......

Axtarıram

Mükafat Yaqub Od-alovum sönübdü, Külümü . Bağçam çölə dönübdü, Gülümü . Kəsilib yaz yağışı, Əsir payız qarğışı. Pəncərəm qış naxışı, Milimi . Min yerə......

Az getdim...

. ...Dərə- təpə, düz getdim. Əsasız, gürzsüz getdim. Azım-çoxum ələndi, Kəlməsiz-sözsüz getdim. Qarşıma saray çıxdı, Həyat yoğurdu, sıxdı. Fələk üzümə baxdı, Zülmətə......

Doğma evdə yad adamlar yaşayır...

Bir gün gələn, bir gün gedər, var axır, Gedənlərin dalınca ruhlar baxır. Hər gecənin öz gündüzü var axı!........

Gedir

Dağların başına dolanan duman, Uca zirvələrdən bac alıb . Bu fani dünyaya aldanan insan, Kamala çatmamış, qocalıb . Sən demə ömürdən pay......

İncik

Gözün gözü gözə düşüb, Göz vurmağa çarəsi yox. Kabab olub közə düşüb, Köz basmağa yarası yox. Yuxusu çoxdan qarışıb, Günahlarıyla barışıb. İndi şeytana alışıb,......

Gözlə ürəyini...

İstəməm dərdimə kimsəni şərik, Dərdimin dərdinə o da dərd olar. Qiyməti özündən düşübsə perik, Mirvari yumşalar, iynə sərt olar. Namərdə mərd desən mərd......

Köhnə daxma

Mən köhnə bir daxmayam, bəletində paslı at nalı, həyət çəpərində dişləri ağaran, buynuzlu qoç kəlləsi... Köçmüş kəndin tən ortasında, beli əyilmiş,......

Məni güdən Mən...

ov. Məni güdən Mən. Məni güdən Mən, Min nəfərin içində... necə görünürəm Mən?.. Yaxşımı, pismi, yüngül, ağir, ucamı? Şəhərin küçələrində, dağ başında, Kimsəsiz çöllərdə,......

Nəsihət

Mükafat Yaqub Ay oğul, dünyaya açıq gözlə bax, Halala qane ol, elm, hikmət ara. Yolun başı varsa, sonu da vardır. İtirmə vicdanı düşəndə dara.......

Dünya

Mükafat Yaqubov. ... Barışmadım çox işiylə, məni tora saldı. Ədasıyla, cilvəsiylə, Ağlımı başımdan aldı. Şirnikdirdi, çəkdi düzə, Qarışmadım, durdu üzə. Dişi batmadı cövüzə, Öcünü......

Qiyamət...

Mükafat Yaqub Qiyamət Karvan sürür, Dərya köçür. Dan sökülür, Can üzülür. Ömür bitir... Dünya qoşa, Biz tamaşa. Kim səhliyə, Kim alışa, Kim barışa. Bu qovğanı,......

Tüstülən...

Uca Savalanın zirvəsində qar, Həsrətin tüstüsü təpəmdən çıxar, Qüssədən inləyir sinəmdəki tar. Tüstülən, tüstülən, tarım, tüstülən, Zirvədə qarıyan, qarım, tüstülən. Arazdan boylanan......

54 yaşın balladası

Uzaq yolun yol yorğunu, Əlli dördə çatdı yaşın. Daha vaxtdı, sor sorğunu, Qışdı, yazdı mənzil başın?.. Gecə gündüzə qarışdı, Əyri......

Yolunu azan adam

Bu qərib dünyanın dolay yolları, Aparar, ötürər xəzana sarı, Bu qərib dünyanın qolay yolları, Yolundan çıxarar çox oğulları. ...Yolundan çıxmısan,......

Dərdi

Bir göz çimirində, Kipriyindən süz , Oxşayıb, tumarlayıb, Kürəyinə düz . Gecələri qoynunda, Gündüzləri boynunda, Əzizinin toyunda, Qaytağıya büz . Qaç, uzaqlara......

Kipriyindən

Çoxadanın tozudur, dünyanın tozu, Əlləri asılıb qaş-. Çox çəkib, çox dartıb, çox yerə yozub, Oğulsan, dünyanın, aş . Gəzərsən, aşarsan dağ-dərəsindən, Ruzi-neməti......

Dərdimi

Göydən xırda, dağdan iri, Qələm götür yaz . Vətən adlı dərdə sığın Qalan yerdən poz . Dinlə qeybdən gələni, Bu gün sabaha......

Vətən yaralanmış şir

Mükafat Yaqub , O tay-bu tay əlləşir. Güman məlhəmdə bişir, Torpaqlar alınmadı?... Vətən bütöv olmadı??? Düşmənləri dost bildik, Obamızda yer verdik. Qarabağı... itirdik…......

Çat mənə

Yaxın bilmə uzağı, Ayaq götür, . Yorğunsan, yükün ağır, Çatı götür, . Yolumuz çox uzaqdı, Həm dərədi, həm dağdı. Saçımıza qar......

Can bazarı

Haqqı deyib sıxılmaqdan üzüldüm, Cana gəldi canım, nda. Bərk sıxıldım, pətəyimdən süzüldüm, Acı oldu balım, şan bazarında. Səbr elə, dinmə,......

Ayrılıq

Bu həsrətin sonu yox, Əli qalıb üzündə. Ayrılığın donu yox, İtib çölün düzündə. Rəngini yel aparıb, Şaxta vurub dilini. Saçından tel qoparıb,......

Ağı

Zaman elə dəyişib, Şaxta vurubdu Şərqi. Fəsillər dəngərləşib, Şərqə oxuyur şərqi. Boran, tufandı, Allah, Bu qərib məmləkətdə. Sədəqə umur tamah, Qısnayıb fəlakətdən.......

Etiraf

Başıma gələnə bax, İllərin bu üzündə. Günü- günə satmışam, Sən demə öz gözümdə. Dağa qalxıb daş oldum, Elə bildim baş oldum. Çox......

Görəsən

Çıxasan bir dağ başına, Dünyanı tamam . Baxmayasan heç yaşına, Hər kəsi sağlam . Açıla səma qapısı, Bəxşişindən sən dərəsən. Ağrıların küt......

Cəhənnəmdə də azmış adam

Cəhənnəmdə azmış adam Haqq yolundan azmış adam, el gözündən azmış olar. Qır quyusu qazmış adam, cəhənnəmdə azmış olar. ...Alov yanan tərəfə gəl, cəhənnəmdə......

Bir gün - bir ömür

Mükafat Yaqub Bir gün – bir ömür Əzəli yaranış, sonu ölümsə, Ortada qalana biz ömür dedik. Bir gün doğulursa, bir gün ölürsə, O boyda yalana......

Bu yaz ayrı cür yazdı

Allah, bu necə yazdı, bu ilki yaza yazdın, bəlkə, insanlar azdı?.. Bu yaz dərd gətirdi, ağaclar çiçək açdı,......